Het belang van een op maat uitgewerkte retentiestrategie
Thomas Leenknecht
& Nele De Man
Straff

Het belang van een op maat uitgewerkte retentiestrategie

Praktijck - Straff

Een retentiebeleid streeft ernaar om je medewerkers op lange termijn te boeien en te binden aan je organisatie, zodat ze betrokken en geëngageerd zijn én blijven.

Retentiemanagement gaat verder dan dit einddoel alleen. Zo moet je dagelijks werken aan het bouwen van duurzame banden met elke medewerker. Nog belangrijker is het om deze te behouden en bestendig te maken voor groeipijnen. 

Meerwaarde

Vaak richten ondernemingen al hun pijlen op het rekruteren van medewerkers. Aanwerven is evenwel eenvoudiger en minder bepalend dan inzetten op retentie. Met andere woorden: de uitdaging bestaat er vooral in je mensen te behouden en hen rendabel te laten werken. 

Inzetten op retentie zorgt op lange termijn voor loyale en gelukkige medewerkers en dus indirect voor verdere groei van jouw onderneming. Menselijk kapitaal is nog altijd het belangrijkste binnen elke organisatie. Door in te zetten op een op maat gemaakte retentiestrategie, kan je proactief en sneller zaken detecteren en aanpakken. Dit resulteert in een lager verloopcijfer en dus ook lagere personeelskosten.  

Het uiteindelijke doel bestaat erin dat een ontslag nooit meer onverwacht komt. Er is steeds een wisselwerking tussen de medewerkers en de leidinggevende. Dat maakt het mogelijk om alles proactief te bespreken en de nodige stappen te zetten om de samenwerking tussen beide partijen succesvol te houden. Het belang van een doordachte, duurzame strategie omtrent medewerkersretentie neemt gestaag toe, in gelijk welke sector en hoe groot de organisatie ook is. 

Werken met een externe hr-partner om een retentiestrategie op te zetten en uit te werken, heeft het voordeel van een objectieve en neutrale kijk op de situatie. Daarnaast ervaren de medewerkers deze aanpak als een toegankelijkere manier om openlijk hun feedback mee te geven. Vanuit Straff werken we met onze eigen retentiecyclus, die we na onderlinge afstemming en kennisuitwisseling verder uitwerken tot een op maat gecreëerd actieplan. 

Straff
www.straff.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels