Hoe start je je eigen zaak op?
Kristof Bol Profex

Hoe start je je eigen zaak op?

Vraag & Antwoord - Profex

Het begint vaak bij een droom. Je ziet het al helemaal voor je: een eigen zaak. Jouw inzet, jouw groei, jouw vruchten. Vooraleer die droom werkelijkheid wordt, krijg je een massa aan regels en administratie op je bord.

Als je een eigen zaak uit de grond wil stampen, start dit bij het verkrijgen van de juiste vergunning. De meest voorkomende vergunning, is de omgevingsvergunning. Dit is de vroegere milieu- en stedenbouwkundige vergunning samengevoegd in één. Of je nu een betoncentrale, garage, vleesverwerkingsbedrijf of hotel uitbaat, elke onderneming heeft een impact op de omgeving. 

Impact op de omgeving

Om de druk op natuur en mens zoveel mogelijk te beperken, bestaan er voor elk gebied regels en voorschriften over wat wel of niet mag gebouwd én uitgebaat worden. Deze richtlijnen bepalen je doen en laten als ondernemer. De aanvraag van een omgevingsvergunning is dus vaak complex. De afweging of en waar je kiest voor de aanleg van verhardingen, regenwateropvang, bepaalde hoogtes en breedtes kunnen een grote impact hebben. De bouwwetgeving wordt niet alleen strenger, maar ook wordt er meer en meer gekeken naar de gevolgen ervan op de omgeving, omwonenden en het milieu.

Meldingsplicht

Afhankelijk van die milieu-impact van jouw activiteiten op de omgeving kan de aanvraag van een klasse 1 of 2 zijn. Indien jouw onderneming onder klasse 3 valt, is er enkel een meldingsplicht bij de gemeente. Het uitbaten van een fietsenwinkel bijvoorbeeld zorgt voor weinig buurthinder en extra verontreinigingen. Toch moet je ook hiervoor jouw activiteiten met indelingsrubrieken en milieueffecten aangeven bij de gemeente.  

Ongeacht de omvang van jouw bedrijvigheid zal jouw onderneming dus steeds effecten hebben op water, bodem en lucht. Denk maar aan stookinstallaties en verbrandingsmotoren die je gebruikt om de ruimtes te verwarmen. Hierdoor zal je onder meer NOx, zwaveldioxide, CO en CO2 uitstoten. Ook het lozen van afvalwater, zelfs van de sanitaire voorzieningen, is gebonden aan wetgeving. Tot slot moet je bij de vergunningsaanvraag ook rekening houden met mogelijke mobiliteitsvraagstukken, geur-, geluid- of lichthinder. 

Juiste kennis

Het lijkt eenvoudig, zo’n vergunningsaanvraag. De realiteit toont dat de wetgeving zo’n complex gegeven is waardoor ondernemers soms met de handen in het haar zitten. Preventief te werk gaan en probleem vermijdend denken, is bovendien de beste raad die wij als consultants kunnen geven. 

Zorg dat je als ondernemer weet in welk gebied jouw bedrijf ligt, welke voorwaarden er gelden en welke vergunningen nodig zijn. Met de juiste kennis op zak, heeft jouw nieuwe zaak alvast veel slaagkans.

Deze expertise werd aangeboden door Profex

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels