Internationale tewerkstelling en detachering, hoe zit dat?
Kurt Devos Odigo Advocaten

Internationale tewerkstelling en detachering, hoe zit dat?

Vraag & Antwoord - Odigo Advocaten

De wereld is een dorp. In 2020 was er ondanks de corona­crisis meer ‘internationale tewerkstelling’ bij Belgische bedrijven. Belgische werknemers waren meer actief in het buitenland en vice versa. Internationale tewerkstelling is evenwel geen spel zonder grenzen. Werf je een buitenlandse kracht aan of stuur je een ‘Belgische’ werknemer naar het buitenland, dan moet je je vooraf goed informeren. Ook wie gebruik maakt van detacheringen moet rekening houden met een groot aantal regels.

De detachering van medewerkers vraagt om een specifieke juridische en fiscale aanpak. Grofweg moet je rekening houden met drie aandachtsgebieden. Er gelden aparte regels voor arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen. Eigenlijk zijn de formaliteiten die aan een internationale tewerkstelling kleven een facet apart. Die formaliteiten gaan niet alleen over de vraag of een werknemer in België of in het buitenland mag werken. Het gaat ook over allerhande meldingen.

Onderzoek ook welke loon- en arbeidsvoorwaarden gelden

Detachering is een term die eigenlijk enkel in het arbeidsrecht is gedefinieerd. Het gaat om werknemers die in een ander land zijn aangeworven of er gewoonlijk werken. Als zij tijdelijk in België komen werken, moet je rekening houden met Belgische loons- en arbeidsvoorwaarden. Dat betekent echter niet dat het Belgische recht normaal van toepassing is. Dat is een kwestie van internationale regels die het toepasselijk recht bepalen. Het omgekeerde geldt voor wie tijdelijk in een ander land van de Europese Unie gaat werken.

Waar betaal je sociale zekerheid?

De Europese regelgeving biedt de antwoorden over tewerkstelling binnen de Europese Unie. Sociale bijdragen betaal je normaal in het land van tewerkstelling. Als een werknemer tijdelijk wordt uitgestuurd naar een andere lidstaat, valt dat onder ‘detachering’. Dan houdt de regelgeving dus eigenlijk geen rekening met de buitenlandse tewerkstelling. Dat is anders in geval van een gelijktijdige tewerkstelling, waarvoor andere regels gelden. In dat geval oefent de werknemer structureel activiteiten uit in meerdere landen. Voor een tewerkstelling buiten Europa is het zoeken naar internationale verdragen.

In welk land is je werknemer belastbaar?

Ander land, andere belastingregels. Fiscaal kan je werknemer belastbaar zijn in meerdere landen, maar België heeft wereldwijd met vele landen verdragen afgesloten zodat hij of zij geen twee keer - of meer -­
­ belastingen moet betalen op hetzelfde inkomen.

Deze expertise werd aangeboden door  Odigo Advocaten

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels