Investeer in de toekomst!
Dries Torreele Vandelanotte

Investeer in de toekomst!

Praktijck - Vandelanotte

Nu we met z’n allen uitkijken naar de terugkeer naar het rijk der vrijheid, is het voor u als ondernemer meer dan ooit belangrijk om gewapend te zijn voor wat komt. Investeren in de toekomst zal zonder twijfel leiden tot de groei van uw onderneming. De fiscaliteit voorziet hierbij een aantal interessante tools. De experten van Vandelanotte maakten voor u een overzicht.

De investeringsaftrek

Investeringen in vaste activa werden in het verleden al beloond met een extra investeringsaftrek van 8%. Die werd vervolgens verhoogd tot 20% en uiteindelijk opgetrokken tot 25% voor investeringen tot en met 31 december 2022. De facto komt dit neer op een financieel voordeel van 6,25%. 

Om investeringen te stimuleren in het vermogen van kmo-vennootschappen die werden getroffen door de coronacrisis, werd voorzien in een interessant fiscaal voordeel voor particuliere investeerders. In 2020 was het voor particulieren al mogelijk om van een belastingvermindering van 20% te genieten. Die regeling geldt indien nieuwe aandelen werden verworven van ondernemingen waarvan de omzet, van 14 maart tot 30 april, voor minstens 30% was gedaald ten opzichte van 2019.

Die mogelijkheid zal er ook in 2021 zijn voor investeringen in het vermogen van kmo’s die in de periode van 2 november tot 31 december een omzetdaling van 30% moesten doorstaan. Het financieel voordeel bedraagt 20%, aangezien het een belastingvermindering in de personenbelasting betreft.

Investeer in menselijk kapitaal

Naast investeringen in activa en het vermogen van ondernemingen, is het van groot belang om voldoende  te investeren in menselijk kapitaal. Werknemers zijn nu eenmaal het belangrijkste 'actief' van een onderneming. In dit kader is een gedegen opleidingstraject geen overbodige luxe.

Ter ondersteuning hiervan kan je als bedrijf genieten van een vermindering van de door te storten bedrijfsvoorheffing. Die bedraagt 11,75% van de normale belastbare bezoldiging van de maand waarin de opleiding plaatsvond. Kmo-vennootschappen moeten voor deze steunmaatregel voorzien in minimum vijf dagen opleiding binnen een periode van 75 kalenderdagen. 

De innovatie-aftrek

Wanneer investeringen in onderzoek en ontwikkeling leiden tot de creatie van bijvoorbeeld nieuwe octrooien of auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s, kan u genieten van een innovatie-aftrek van 85% van de netto-inkomsten uit dit intellectueel eigendomsrecht. Deze aftrek drukt dus de uiteindelijke verschuldigde vennootschapsbelasting op de winst die wordt gerealiseerd met dergelijke creaties. 

Klaar voor uw fiscale vaccinatie?
Contacteer dan één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels