Kmo-units verkopen als zoete broodjes
Koenraad Degroote,
Jan Stevens,
Luc Derudder
& Dirk Verwilst
Dentergem - Meulebeke -
Oostrozebeke - Wielsbeke

Kmo-units verkopen als zoete broodjes

Regio - Burgemeesters - Dentergem - Meulebeke - Oostrozebeke - Wielsbeke

Tussen Waregem, Ingelmunster, Tielt en de Oost-Vlaamse grens bevinden zich vier entiteiten die goed samenwerken. Hoewel ook in Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke en Wielsbeke veel ondernemers kreunen onder de stijgende energie- en personeelskosten, is het er goed leven. Toch houden de vier lokale overheden meer dan ooit de vinger op de knip, zonder daarbij aan het comfort van hun inwoners te moeten raken. Wij brachten de vier burgervaders samen in het pittoreske kader van B&B De Zoete Kers in Dentergem.

Het gesprek met Luc Derudder (Oostrozebeke), Jan Stevens (Wielsbeke), Koenraad Degroote (Dentergem) en Dirk Verwilst (Meulebeke) vindt plaats op een moment dat de storm rond de rusthuismoorden in Oostrozebeke al wat is gaan liggen. Toch voelt de burgemeester dat die gebeurtenissen de gesprekken blijven domineren.

Luc Derudder: “Dat hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd en zet leuke, positieve events, zoals de 200ste verjaardag van onze koninklijke harmonie, volledig in de schaduw. Nochtans hebben mensen in deze tijden meer dan ooit nood aan goed nieuws.”

“Binnen het lokale bestuur gaan de gesprekken nu heel vaak over besparingen. Met frisse tegenzin is beslist om de geplande werken in de Nieuwstraat, waar nochtans dringend nieuwe fietspaden moeten komen gezien het toenemende sluipverkeer, uit te stellen. Je zou vergeten dat we gedurende deze legislatuur voor 21 miljoen euro zullen hebben geïnvesteerd, wat voor Oostrozebeke erg veel is.”

Wielsbeke in cijfers
 • 3,6% werkzoekendengraad
 • 43,5% oppervlakte voor bedrijvigheid t.o.v. bebouwde oppervlakte
 • 81,8% werkzaamheidsgraad percentage werkenden t.o.v. bevolking 20-64 jaar
 • 1.140 actieve ondernemingen
 • 9.917 inwoners

Koenraad Degroote: “Dentergem is een rustige en gemoedelijke gemeente, waarbij we als lokale overheid schuldenvrij zijn. Toch zijn de huidige energieprijzen en loonindexeringen ook voor ons een harde noot om kraken.”

Jan Stevens: “Halfweg dit jaar beseften we in Wielsbeke dat we dringend iets moesten doen om die torenhoge energiekosten en personeelskosten (als gevolg van vijf indexsprongen dit jaar) te counteren, want samen vertegenwoordigen die een extra uitgave van 1,1 miljoen euro. Daarom hebben we beslist om de openbare verlichting sinds 1 oktober gevoelig minder in te schakelen. We hebben daar amper opmerkingen over gekregen, omdat de mensen beseffen dat iedereen met argusogen de financiën moet bewaken. Tegenover die extra uitgaven staat geen euro extra inkomsten. Dan kan je niet anders dan besparen of sommige investeringen uitstellen.”

Dirk Verwilst: “Ook wij kunnen niet om de realiteit van de fors gestegen kosten heen. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Zo hebben we de voorbije jaren meer grond ter beschikking kunnen stellen van ondernemingen.”

Jan_Stevens_Wielsbeke Jan Stevens

Jan Stevens is sinds 2010 burgemeester van Wielsbeke. Als lid van CD&V behaalde hij de meeste voorkeursstemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Aanvankelijk weigerde hij het burgemeesterschap, wegens de te moeilijke combinatie met zijn werk als bediende bij ACV. Partijgenoot Filiep De Vos was gedurende het eerste deel van die legislatuur burgemeester, Stevens loste hem halverwege af.

STERCK. Welke investeringen zijn in functie daarvan gebeurd?

Verwilst: “Eind maart 2022 hebben we, door corona weliswaar twee jaar later dan gepland, het bedrijventerrein Haandeput kunnen openen. Dat is een zone van 15 hectare voor kmo’s. Je vindt er zowel eenmanszaken als iets grotere bedrijven, zoals Viafriet. De 26 percelen zijn in een mum van tijd van de hand gegaan. Er ligt een plan op tafel om deze zone met nog eens 5 hectare uit te breiden. Voor veel starters zijn dergelijke kleinere units, of een ruimte in een doorgangsgebouw, ideaal om hun activiteiten op een comfortabele manier te laten groeien. In totaal hebben wij zeven zones voor bedrijven.”

Degroote: “Wij hebben in Oeselgem, op de voormalige Wymar-site, 23 bijkomende bedrijfsunits kunnen creëren. Daarnaast heeft projectontwikkelaar Volus de vroegere site van Riva kunnen omvormen tot een kmo-park met vier bedrijfsverzamelgebouwen, die elk units van verschillende grootte omvatten.”

Derudder: “In het zuidwesten van onze gemeente staat de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in voor de realisatie van bedrijventerrein De Gouden Appel. Net als mijn collega’s stel ik vast dat de percelen op dergelijke lokale bedrijventerreinen (percelen van maximum 5000 m2) als zoete broodjes verkopen. Daarom zijn we ook vragende partij om nog meer gronden ter beschikking van ondernemingen te kunnen stellen.”

Dentergem in cijfers
 • 3,1% werkzoekendengraad
 • 11,4% oppervlakte voor bedrijvigheid t.o.v. bebouwde oppervlakte
 • 81,2% werkzaamheidsgraad percentage werkenden t.o.v. bevolking 20-64 jaar
 • 997 actieve ondernemingen
 • 8.669 inwoners

Stevens: “Bij ons zijn in korte tijd op drie locaties extra bedrijventerreinen bijgekomen. Op de reconversiezone De Bosmier is er zo ruimte voor 20 kmo-units. Op de grens met Oostrozebeke heeft de nog jonge projectontwikkelaar Hercull met Ter Molsten 15 units van 142 tot 243 m2 gecreëerd. Met ’t Saspark, gelegen aan de Schaapdreef in Ooigem, is er nog een duurzame kmo-zone extra. Die zone is er gekomen op een verlaten site van Unilin.”

STERCK. Hoe prominent is de landbouw nog aanwezig in deze regio?

Derudder: “Er zijn steeds minder boeren, wat te maken heeft met de vaak problematische familiale opvolging. Sinds april 2022 beschikken we wel over een landbouwraad, die naast de specifieke eigen uitdagingen, zoals het stikstofverhaal, ook stilstaat bij het vraagstuk over wat te doen met de beschikbare open ruimte.”

Verwilst: “Niet voor niets wordt Meulebeke, en bij uitbreiding deze hele regio, wel eens de groentetuin van Europa genoemd. Heel veel boeren zijn belangrijke leveranciers voor de talrijke aanbieders van diepvriesgroenten in de wijde omgeving. Op SIAL, de toonaangevende internationale voedingsbeurs in Parijs, is deze regio dan ook alomtegenwoordig. Op ons grondgebied bevindt zich onder meer Vergro, dat binnen Europa de grootste distributeur van fruit en groenten is. Tot nog toe vonden de Meulebeekse landbouwers nog relatief gemakkelijk opvolging binnen de familie, maar het is afwachten of dat zo blijft.”

Koenraad_Degroote_Dentergem Koenraad Degroote

Burgemeester Koenraad Degroote is al 40 jaar een gevestigde waarde in de lokale politiek. In 1982 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid, sinds 1989 fungeert hij onafgebroken als burgemeester. Tussen 2010 en 2019 maakte hij deel uit van de Kamer van Volksvertegen-woordigers. Degroote heeft een eigen advocatenkantoor.

Degroote: “De talrijke grote fruitkwekers en pluktuinen op ons grondgebied beklemtonen dat we terecht het West-Vlaamse Haspengouw worden genoemd. De recent georganiseerde Bloesemtocht heeft dat schitterend in de verf gezet.”

Verwilst: “Het is een goede zaak dat de landbouwers vanaf 2023 een gevoelig hogere prijs van de leveranciers van diepvriesgroenten zullen krijgen, want de vergoedingen waren de voorbije 30 jaar amper of helemaal niet geëvolueerd.

Ze hebben dat lang kunnen opvangen door meer volume en verfijning van de rassen. De tendensen van de voorbije jaren hebben ervoor gezorgd dat velen eieren voor hun geld kozen door andere gewassen (met minder kosten en meer opbrengst, bijvoorbeeld tarwe), te telen.”

Oostrozebeke in cijfers
 • 3,6% werkzoekendengraad
 • 25,7% oppervlakte voor bedrijvigheid t.o.v. bebouwde oppervlakte
 • 82,8% werkzaamheidsgraad percentage werkenden t.o.v. bevolking 20-64 jaar
 • 883 actieve ondernemingen
 • 7.967 inwoners

STERCK. Welke voor- en nadelen biedt jullie ligging, onder meer op vlak van mobiliteit?

Degroote: “Ik zie vooral pluspunten. Gezien de sterke werkmentaliteit en het ondernemerschap, is deze regio nog altijd het Texas van (Zuid-West-)Vlaanderen. Dat zorgt soms wel voor heel druk verkeer, ja. De impact van de werken aan het op- en afrittencomplex in Waregem merkten we tot bij ons.”

Stevens: “Klopt, maar gelukkig is ‘De Vlecht’ in Waregem medio oktober opengegaan. Dat zou tot veel minder opstoppingen op dat punt en een vlottere verkeersstroom in de omliggende gemeenten moeten leiden.”

Derudder: “De verlenging van de N382 (gewestweg tussen Ingelmunster en Kaster, red.) van tien jaar geleden is een enorme verbetering gebleken. Op die manier hebben we al het zware vrachtverkeer uit ons centrum kunnen halen. Daar is iedereen bij gebaat.”

Luc_Derudder_Oostrozebeke Luc Derudder

Luc Derudder werkte gedurende lange tijd in de ACV-dienstcentrale van Meulebeke, een job die hij gedurende 28 jaar combineerde met zijn rol in de lokale politiek: eerst als gemeenteraadslid, later als schepen. Als lijstduwer haalde hij tijdens de verkiezingen van 2018 de meeste voorkeurstemmen bij Oostrozebeke.nu. Omdat de uitslag werd gerespecteerd, fungeert hij sinds 1 januari 2019 voltijds als burgemeester, in opvolging van Karl De Clerck.

Stevens: “Onze ligging in het vierkant Kortrijk – Roeselare – Tielt – Waregem is ook op vlak van gezondheidszorg een zegen. Daardoor hebben inwoners uit deze regio de keuze tussen liefst vier ziekenhuizen. Eigenlijk is dat een ongelooflijke luxe.”

STERCK. Hoe intens is de samenwerking tussen jullie gemeenten?

Stevens: “Het beste voorbeeld van de uitstekende verstandhouding, is de manier waarop de bouw van ons nieuw binnenzwembad tot stand is gekomen. Onze bestaande infrastructuur, met name een binnen- en een buitenzwembad, beantwoordde al een tijdje niet meer aan de behoeften van deze tijd. Met de steun van Oostrozebeke en Dentergem, die elk 1 miljoen euro hebben bijgedragen voor de bouw en die ook delen in de participatiekosten, hebben we een nieuw zwembad kunnen bouwen. Door dat te koppelen aan een nieuwe sporthal kregen we ook een mooie subsidie van de Vlaamse overheid.”

Verwilst: “Ons zwembad is aan renovatie toe, de exploitatiekosten waren tot 1 miljoen euro opgelopen. Helaas leverde mijn vraag om steun aan andere omliggende gemeenten om die infrastructuur te moderniseren, niets op. Ik kan het hen niet kwalijk nemen, want iedereen zet op zijn grondgebied alle zeilen bij om deze periode financieel goed door te komen.”

Meulebeke in cijfers
 • 3,6% werkzoekendengraad
 • 16,7% oppervlakte voor bedrijvigheid t.o.v. bebouwde oppervlakte
 • 81,3% werkzaamheidsgraad percentage werkenden t.o.v. bevolking 20-64 jaar
 • 1.322 actieve ondernemingen
 • 11.011 inwoners

STERCK. Wat staat er deze legislatuur nog op de planning?

Degroote: “Vanaf medio 2023 komt er een betere busverbinding met Waregem, waarna onze pendelaars ook vlotter via het openbaar vervoer naar Kortrijk zullen kunnen. De komst van kmo-park Riva heeft het mogelijk gemaakt een betaalbare verbindingsweg tussen de Gottem- en de Statiestraat te realiseren. De aanleg van een nieuwe buurtparking in hartje Wakken is helaas met een jaar vertraagd, door een bizarre beslissing van een vrederechter. Er komen sowieso wel nog gebouwen voor voor- en naschoolse opvang, een kunstacademie en scholen voor buitengewoon onderwijs. Die laatste zullen we huisvesten in een deel van de Curando-gebouwen in Dentergem.”

Verwilst: “Wij hopen dat de volgende fases van de heraanleg van de Gentstraat zo snel mogelijk zullen worden gerealiseerd. Dat zou een grote meerwaarde betekenen voor een vlottere doorstroom van het vrachtverkeer richting Waregem. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in de vernieuwing van het rioleringsnetwerk van het centrum, wat de gelegenheid gaf om ook de Markt op te waarderen. Het plan om ons recyclagepark uit te breiden en het als eerste in de ruime regio van een oprijplatform te voorzien, is voorlopig helaas uitgesteld. De bouw van talrijke nieuwe woningen heeft onze vergrijzende bevolking wel een verjongingskuur gegeven, vermits veel jonge gezinnen in Meulebeke komen wonen.”

Dirk_Verwilst_Meulebeke Dirk Verwilst

Dirk Verwilst volgde in 2012 Daniël Vanpoucke op als burgervader van Meulebeke. Hij maakt deel uit van CD&V en heeft met DV Foods sinds de jaren 90 een bedrijf dat zich specialiseert in bladerdeeg- en chocoladeproducten. Meulebeke is onder meer gekend omwille van de jaarlijkse Berenfeesten.

Stevens: “Die vergrijzing, gekoppeld aan de toenemende vereenzaming van ouderen, is een probleem waar we zowat allemaal mee kampen. Daarnaast hebben we veel investeringen gedaan om zwakke weggebruikers beter te beschermen. Dat is cruciaal, omdat er op ons grondgebied erg veel industrieel verkeer is, zeker nu de containerterminal aan het Kanaal Roeselare-Leie weer op volle toeren draait. De verbindingen met Wakken en Wielsbeke willen we ook nog optimaliseren en daarnaast moeten we met z’n allen eens goed nadenken over wat te doen met het religieuze patrimonium. De kerken zijn maar één uur per week meer open, trekken nauwelijks nog volk, maar het onderhoud kost wel handenvol geld.”

Derudder: “Op vlak van fietsveiligheid hebben we al veel gerealiseerd, binnenkort komt er ook een tweede fietsstraat. We kijken ook uit naar de bouw van de eerste assistentiewoningen op ons grondgebied, in samenwerking met Curando.

De al gerealiseerde dorpskernvernieuwing heeft een enorme meerwaarde. Idealiter kunnen we ook een nieuw gemeentehuis bouwen, maar gezien de huidige situatie moeten we onze budgetten momenteel aan andere prioriteiten besteden. Sowieso moet die vernieuwing er wel komen, want het huidige gemeentehuis is inzake energie een gigantische slokop.”

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels