Ongedwongen netwerken
Valerie Meuser De Hanze

Ongedwongen netwerken

Regiobedrijf - De Hanze

www.dehanze.be

Netwerken in hartje Brugge, het kan bij de atypische businessclub De Hanze al sinds 1978. De naam verwijst naar de Hanzeatische stedenbond van weleer, een fenomeen dat in de 15de eeuw zijn hoogtepunt bereikte en waarin Brugge een voorname rol speelde. Is daar anno 2021 nog iets van te merken? Kersvers voorzitter Valerie Meuser is formeel.

STERCK. De club werd in 1978 opgericht, maar mogen we de historische knipoog ook letterlijk nemen?

Valerie Meuser: “Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat we met De Hanze nog altijd een verzamelplaats, een ontmoetingsplaats van ondernemende mensen zijn. Er worden binnen de club ook nog altijd professionele contacten gelegd, los van de vriendschapsbanden. Onze activiteiten hebben ook doorgaans een link met het verleden en een goed voorbeeld daarvan is onze Innovation Day, de Hanzedag zeg maar, die we vorig jaar zouden organiseren maar door de bekende omstandigheden niet is kunnen doorgaan. Het thema was ‘connecting the dots’, waarbij we heel specifiek verwijzen naar de connecties tussen de Hanzesteden van weleer. Ook onze businesstrip die later dit jaar gepland is naar Tallinn en Helsinki verwijst naar de Hanzesteden, meer specifiek Tallinn in dit geval.”

STERCK. Je bent sinds begin dit jaar de nieuwe voorzitter, was dat je eigen keuze?

Meuser: “Ik ben vier jaar bij de club, waarvan twee jaar lid van het dagelijks bestuur. Op die manier heb ik de werking goed leren kennen. Ik heb mezelf kandidaat gesteld omdat ik mij wou engageren en mijn verantwoordelijkheid wou opnemen. Ik was 13 jaar lang een zeer actief lid was van JCI (Junior Chamber International) in Knokke-Heist en ondanks het feit dat ik senator ben van die vereniging, houdt dat vanaf een bepaalde leeftijd op natuurlijk. Ik was dus op zoek naar een alternatief en heel wat leden van JCI zijn ook lid van De Hanze. Komt daarbij nog dat de activiteiten van De Hanze ook zeer sterk in lijn liggen met mijn persoonlijke interesses en de zaken die ik bij JCI altijd zeer erg apprecieerde. Mijn kandidatuur werd positief ontvangen en vandaar dat ik nu de komende twee jaar mijn engagement ga opnemen.”

Kennis en Kunde

International Club of Flanders De Hanze werd in 1978 opgericht door enkele lokale grootindustriëlen met een duidelijke historische knipoog naar de Hanzeatische stedenbond die in de 15de eeuw zo’n 200 steden telde, waaronder Brugge. De businessclub groeide uit tot een naar eigen zeggen uniek en joviaal ontmoetingsplatform en houdt er een apolitieke visie op na. De Hanze telt momenteel ca. 230 leden en bestaat uit managers, politici, ambtenaren en ondernemers. Wat de club uniek maakt, is het gevarieerde, kwalitatieve aanbod aan activiteiten in combinatie met een weinig verplichtend karakter. De leden nemen deel aan de activiteiten als ze er zin en/of interesse in hebben; de club zelf staat garant voor activiteiten van hoog niveau.

STERCK. Je bent directeur Membership Services bij Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, kan dat op bepaalde vlakken niet als conflicterend geïnterpreteerd worden?

Meuser: “We hebben heel goede banden met Voka, dus ik zie het eigenlijk eerder als complementair. Je mag de twee trouwens niet met elkaar vergelijken. Een mooi bewijs daarvan is dat heel wat leden van De Hanze ook lid zijn van Voka of omgekeerd. Dus volgens mij ervaren de leden dit ook als complementair: De Hanze is een businessclub, Voka is een werkgeversorganisatie met meer dan 18.000 leden over de 6 Kamers van Koophandel heen. Bij De Hanze doen we niet aan lobbying, organiseren we geen opleidingen noch begeleidingstrajecten, het staat dus allemaal los van elkaar. Meer nog, we versterken elkaar. In dat verband kan ik jou vertellen dat binnenkort Pablo Annys (Brugse schepen van sociale zaken, werk en ondernemen) komt spreken over ondernemerschap in Brugge. Dat kadert in het initiatief van Brugge.inc (zie ook het interview met burgemeester De fauw, nvdr) waar Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen één van de partners is. Kortom, we dienen dan wel hetzelfde doel, onze rollen daarin zijn complementair.”

STERCK. Welke accenten wil je als nieuwe voorzitter leggen?

Meuser: “Het is wat vroeg om die vraag concreet te beantwoorden, want mijn eerste vergadering met de deels vernieuwde ploeg moet nog plaatsvinden (het interview werd afgenomen begin januari, nvdr). Wat ik wél al kan vertellen, is dat dit geen solotrip wordt. Sowieso is ook de input van de leden belangrijk en die is er uiteraard nu al. Zoals suggesties voor de boekvoorstellingen bijvoorbeeld. We doen niet aan copy-paste en zoeken steeds opnieuw naar boeiende gastsprekers, inspirerende bestemmingen, enzovoorts. Onze lat ligt daarbij telkens zeer hoog.”

STERCK. In welke mate doorkruist de pandemie jullie drukke agenda en hoe passen jullie daar een mouw aan?

Meuser: “Wel, we hebben vorig jaar quasi alle activiteiten gewoon kunnen verderzetten. Met uitzondering van een happy hour en zo hebben we de meeste zaken digitaal kunnen opvangen. Daarbij hebben we mogen vaststellen dat we met onze ontbijtboeksessies meer deelnemers hadden dan tijdens onze fysieke boekbesprekingen. Dat betekent dan ook dat we niet volledig gaan terugplooien naar hoe het vroeger was. We gaan de deelnemers voortaan de keuze laten door deze activiteit hybride aan te bieden, dus zowel digitaal als fysiek van zodra dat weer veilig kan. In dat verband hebben we ook een nieuwe tool geïntroduceerd die het voor onze leden makkelijker moet maken om in te tekenen op onze activiteiten. Onze leden kunnen met die tool ook hun historiek zien en nakijken waarvoor ze reeds ingeschreven zijn. Daarnaast kunnen wij op die manier ook korte polls organiseren zodat we onze leden nog meer inspraak geven. En om op de vorige vraag terug te komen: ikzelf ben sportief aangelegd, dus in dat verband wil ik eerstdaags bespreken of we bepaalde ideeën kunnen uitwerken. Weliswaar zonder aan het DNA van de vereniging te raken. Dat DNA zit trouwens goed en het zou als nieuwe voorzitter pretentieus zijn om daar verandering in te brengen.”

De_Hanze_Valerie_Meuser

STERCK. Wat maakt dat DNA zo sterk of anders in vergelijking met andere clubs?

Meuser: “Sowieso de mix van activiteiten die we aanbieden, daar zijn we behoorlijk uniek in. En ook het feit dat alles ongedwongen is en er geen verplichtingen zijn. Het is niet zoals bij klassieke serviceclubs dat er een x-aantal kaarten moeten verkocht worden voor bepaalde events of zo, zo werken we absoluut niet. Het laagdrempelige en het niet verplichtende karakter, dàt zijn onze troeven bovenop het feit dat alles in een apolitieke sfeer plaatsvindt.”

STERCK. Hoe kijk je naar de toekomst toe, zorgt de pandemie er niet voor dat het clubgevoel enigszins afneemt?

Meuser: “Het afgelopen jaar hebben we toch momenten van versoepeling gehad en hebben we toch fysiek kunnen samenkomen, mits het in acht nemen van de regels natuurlijk. Tafels van vier, voldoende afstand, enzovoorts. Oké, dat is geen netwerking zoals we dat gewend zijn natuurlijk, maar de grote opkomst bij de digitale events is voor mij toch het bewijs dat dat clubgevoel niet afneemt, wel integendeel. We hebben daarbij wel alle registers opengetrokken om dat zo te houden. Voor onze boekbesprekingen hebben we ontbijt aan huis laten leveren – uiteraard ook deels om de lokale economie te ondersteunen – en voor de dinners hebben we bekeken welke leden kunnen helpen bij het samenstellen van dinnerboxen. Zo hou je contact. Ook onze traditionele nieuwjaarsdrink hebben we digitaal georganiseerd, ook met een feestbox erbij. Daar telden we eigenlijk evenveel inschrijvingen als voor de fysieke nieuwjaarsreceptie een jaar eerder. Ik heb moeten vaststellen dat de leden er echt wel naar uitkeken om elkaar weer te zien en te spreken, al was het dan via de chatbox. Dus neen, het clubgevoel lijdt duidelijk niet onder de pandemie. Het kwalitatieve gevarieerde aanbod, het laagdrempelige en het niet verplichtende karakter, dàt zijn onze troeven.”

De Hanze

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels