Op naar de 90.000 inwoners
Vincent Van Quickenborne
& Wout Maddens
Burgemeesters - Kortrijk - Schepen

Op naar de 90.000 inwoners

Regio - Burgemeesters - Kortrijk - Schepen

Kortrijk bloeit als kool. Je kan niet anders concluderen als je de cijfers van het toenemend aantal inwoners, studenten, bezoekers en zelfstandigen ziet. De Groeningestad acht zich klaar om die stijgende populariteit op te vangen, onder meer met investeringen in extra ruimte om te ondernemen, te wonen en een betere mobiliteit. “We zetten hard in op vernieuwing. Het zou fijn zijn als zich dat sneller ook zou vertalen naar mobiliteitsdossiers waar we onder meer op steun van Vlaanderen moeten rekenen.”

STERCK. Waaraan merk je dat Kortrijk de jongste jaren zo in de lift zit?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: “In het laatste pre-covidjaar telden we 8143 ondernemers, anno 2023 zijn dat er 9514. Dat is een groei van 17%. Globaal bekeken kan je zeggen dat onze bedrijven de pandemie goed zijn doorgekomen, mede dankzij federale en Vlaamse steunmaatregelen.”

“Meer werk betekent ook meer inwoners: telden we in 2013 nog 74.000 inwoners, dan zijn dat er vandaag ruim 6000 meer. Dat is goed, al zet dat natuurlijk wel druk op de wooncapaciteit, de kinderopvang en het onderwijs.

Kanaal Bossuit-Kortrijk moet een cruciale missing link vervolledigen tussen de Leie en de Schelde.

Intussen tellen we namelijk ook al 16.000 studenten. Metingen van Proximus wijzen uit dat we met 7 miljoen bezoekers op jaarbasis ook een stijging van 15% lieten optekenen ten opzichte van het laatste pre-coronajaar.”

Overzicht bewaren

STERCK. Hoe vangt de stad de aanzienlijke stijging van het aantal ondernemers op in fysieke ruimte?

Schepen Wout Maddens: “De voorbije vier jaar heeft Leiedal in de regio 30 ha aan bedrijventerreinen ontwikkeld en verkocht. Daarmee hebben we 84 bedrijfsleiders en hun teams een aangepaste locatie kunnen bieden. Voor Kortrijk gaat het om 9 ha, verspreid over onder meer het Beneluxpark, Evolis, Decauville (Marke), de site MDK in Bellegem en het Kennedypark. Daarnaast heb je nog private ontwikkelingen van spelers zoals Hercull (Baliestraat en de site van Delabie in Marke), Hexagon (businesspark BOXX in Bissegem),…”

“Als we naar grote bedrijventerreinen kijken, kunnen we met de tweede fase op Evolis nog 20 ha aansnijden. Sowieso zullen we in de toekomst vooral moeten inzetten op de reconversie van bestaande sites, al valt er vermoedelijk nog wel een appel uit de kast met de 300 ha aan nog te bestemmen greenfields die door Vlaanderen nog moeten worden vastgelegd. Kleinere units commercialiseren is iets makkelijker, maar het is onze taak om goed het overzicht te bewaren en voor elke vraag een passend aanbod te creëren.”

STERCK. Veel start-ups kiezen voor Kortrijk om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Blijft Hangar K daarvoor de uitvalsbasis bij uitstek?

Van Quickenborne: “In Hangar K zijn alle plaatsjes bezet en zien we nog altijd een mooie kruisbestuiving tussen starters en gevestigde waarden. Op 5 jaar tijd zijn er 200 start-ups ontstaan. Het is de habitat van de Flanders Game Hub, van DAE Studio’s (een spin-off van de Howest-opleiding voor Digital Arts and Entertainment, bekroond als beste game-opleiding ter wereld, red.) én de biotoop van verschillende spelers in opvoedingstechnologie (‘ed tech’). Bedrijven die Hangar K ontgroeid zijn, helpen we uiteraard bij het vinden van een nieuw stekje, bijvoorbeeld in het voormalige Textielhuis of in gebouwen in de Persynstraat.”

Kortrijk in cijfers
  • 6,3% werkzoekendengraad - t.o.v. beroepsbevolking 18-64 jaar 2022
  • 20,6% oppervlakte voor bedrijvigheid t.o.v. bebouwde oppervlakte 2023
  • 77,9% werkzaamheidsgraad - percentage werkenden t.o.v. bevolking 20-64 jaar 2022
  • 35.890 beroepsbevolking 2021
  • 52.751 arbeidsplaatsen 2022
  • 80.000+ totale bevolking 2024

“Gaming en ‘ed tech’ vormen ook de kernpunten van het FTI Festival (Flanders Technology & Innovation) dat we in het voorjaar van 2024 organiseren. We willen er onder meer uitpakken met de tijdelijke Club of the Future, zeg maar de nachtclub van de toekomst. Daar zal de eventindustrie alles uit de kast halen om een immersieve muziektempel te creëren met premium geluid en fantastische projecties van Barco.”

Maddens: “Dat festival zal plaatsvinden in Landmarck, één van onze grootste magneten voor stadsontwikkeling van de komende jaren. Deze site was vanaf de jaren 70 de thuishaven van familiebedrijf Van Marcke. We vormen deze 16 ha grote locatie om van een zone voor milieubelastende nijverheid naar een dynamische buurt waar wonen, werken en leven evenwichtig met elkaar zijn verweven. Ze bevindt zich op wandelafstand van het station en sluit zo perfect aan bij ons imago van ’15 minuten stad’: binnen een kwartier kan je met de fiets of te voet overal geraken.”

STERCK. Hoe lastig is het om bij de toekenning van nieuwe ruimte voortdurend het evenwicht te bewaren?

Maddens: “Ik pleit ervoor om, bij de ontwikkeling van RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen, red.), alles niet té strikt vast te leggen, zodat je makkelijker kan mee evolueren met de tijd. Een flexibele ruimtelijke ordening is belangrijk voor stadsontwikkeling, die een belangrijke motor voor welvaart is.”

Van Quickenborne: “We zijn ervan overtuigd dat we, mits de juiste politieke keuzes te maken tussen kwalitatief wonen, werken en leven, kunnen groeien naar een stad van 90.000 inwoners.”

Ik pleit ervoor om bij de ontwikkeling van RUP’s alles niet té strikt vast te leggen.

Maddens: “Vergeet ook de toename van de studentenpopulatie niet: op korte termijn is die met 50% gestegen. Daarom zijn inmiddels ook al vergunningen voor 1600 studentenkamers verleend, waarvan er intussen al circa 500 zijn gebouwd. De overige zullen in de volgende twee jaar ontwikkeld worden en evenwichtig over de stad verspreid zijn. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de universiteiten en hogescholen die hier aanwezig zijn en ook voor zichzelf investeren in nieuwe accommodatie.”

Missing link

STERCK. Op de uitvoering van andere dossiers is het nog wachten. In welk stadium bevindt het project voor het doortrekken van het Kanaal Bossuit-Kortrijk zich momenteel?

Van Quickenborne: “Kanaal Bossuit-Kortrijk moet een cruciale missing link vervolledigen tussen de Leie en de Schelde, om containerschepen van onze Vlaamse havens nog sneller tot in het Europese vasteland te brengen. De effecten daarvan op onze stad zijn enorm: niet alleen haalt zo’n containerschip gemakkelijk 200 vrachtwagens uit het verkeer, de opwaardering van het kanaal levert ruimte voor zo’n extra 100 hectare watergebonden bedrijfsactiviteiten in onze streek.”

“De regio gaf zijn standpunt in december 2020, onder andere met een voorkeur voor het ringtracé met tunnel onder de Leie. Die onderzoeksfase had in maart 2021 moeten resulteren in een ontwerp van voorkeursbesluit door de Vlaamse regering. Op 26 januari heeft de Vlaamse regering het voorkeursbesluit voor het ringtracé voor de opwaardering van dit kanaal, eindelijk goedgekeurd. Daar zijn we heel blij mee, want er was intussen onnodig veel rechtsonzekerheid in het projectgebied ontstaan."

vincent-van-quickenborne-wout-maddens-schepen-kortrijk

STERCK. Hoe vordert de politieke besluitvorming over KR-8, dat de mobiliteit en leefbaarheid in de buurt van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost moet verbeteren?

Van Quickenborne: “Het complex project K-R8 werd in 2019 door de Vlaamse regering veranderd in een geïntegreerde GRUP-procedure: een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat gebeurde om sneller te kunnen komen tot deelrealisaties, zoals de huidige werken aan het nieuwe stadspark Vlasakker. We zitten intussen aan de tweede van vijf fasen, het opleveren van een zogenaamde scopingsnota. Die wordt momenteel geactualiseerd met de beslissing van de Vlaamse regering om de reservatiestrook van de R8 (die begint aan de overkant van de Colmar) te schrappen. Het goede nieuws voor de mensen die in die wijken wonen, is dat er daar nu ruimte voor een stadspark komt.  Na het goedkeuren van de scopingsnota door de Vlaamse regering, volgt er minstens twee jaar studiewerk. Daarna zullen we zichtbare resultaten zien. Voorbeelden daarvan zijn de verdere ontwikkeling van de Doorniksesteenweg (met een trambusverbinding tussen het nieuw te bouwen station en Kortrijk Xpo), de herinrichting van de op- en afritten aan Kortrijk-Noord en mogelijk de inplanting van een nieuw voetbalstadion voor KV Kortrijk.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels