Opgepast met vertegenwoordigers in Frankrijk
Stephanie Vanmarcke Vandelanotte

Opgepast met vertegenwoordigers in Frankrijk

Praktijck - Vandelanotte

www.vandelanotte.be

Om uw activiteit uit te bouwen in Frankrijk, wordt vaak gestart met het engageren van een Franse vertegenwoordiger. Op die manier kan uw Belgische onderneming de Franse markt veroveren. Echter, de maatregelen van het BEPS-actieplan kunnen wel eens een grote impact hebben op de belastingen die u verschuldigd bent. 

In een internationale context bepalen dubbelbelastingverdragen welk land de winst van uw vennootschap mag belasten. Om belastingontwijking tegen te gaan, wijzigde de OESO heel wat bestaande belastingverdragen zonder daarover te onderhandelen. Dat kan dankzij de implementatie van het Multilateraal Instrument (MLI). Deze wijzigingen zijn in voege gegaan op 1 januari 2021.

Vaste inrichting

De implementatie van het MLI heeft een aantal gevolgen. In een Belgisch-Franse context kent het begrip ‘vaste inrichting’ een ruimere invulling. Belgische bedrijven zullen daardoor sneller te maken hebben met een Franse vaste inrichting en omgekeerd. Bedrijven die een vaste inrichting hebben in een ander land, moeten een deel van de winst van de onderneming toewijzen aan de buitenlandse inrichting, waardoor een deel van die winst daar belast mag worden. Voor Belgische bedrijven die zakendoen in Frankrijk, kan de implementatie van het MLI tot gevolg hebben dat de onderneming opeens een vaste inrichting heeft in Frankrijk, wat vroeger niet het geval was. 

Afhankelijk vertegenwoordiger

Vroeger was er pas sprake van een vaste inrichting wanneer een afhankelijk vertegenwoordiger, die over de nodige machtigingen beschikte, geregeld overeenkomsten afsloot namens de vennootschap. Met de nieuwe definitie is er echter al sprake van een vaste inrichting wanneer een persoon gewoonlijk de voornaamste rol speelt in het sluiten van overeenkomsten, die stelselmatig zonder materiële wijzigingen door de onderneming worden gesloten. Heeft uw Belgische onderneming een vertegenwoordiger in Frankrijk die bevoegd is om overeenkomsten te onderhandelen, denk maar aan prijs of leveringstermijn, waarbij de formele ondertekening van de overeenkomst in België gebeurt? Dan is er voortaan sprake van een vaste inrichting.

Onafhankelijk vertegenwoordiger

Vóór de implementatie van het MLI kon een Belgische onderneming zakendoen in Frankrijk door de bemiddeling van een onafhankelijke vertegenwoordiger zonder daarbij over een vaste inrichting te beschikken. Ook dit is veranderd onder de nieuwe bepaling. De definitie van een onafhankelijke vertegenwoordiger is immers verstrengd. Hij mag nu niet meer uitsluitend optreden voor een onderneming waarmee hij nauw verbonden is. Werkt uw Belgische vennootschap samen met een commissionair in Frankrijk die goederen verkoopt in eigen naam maar voor rekening van de Belgische vennootschap? Dan kan er voortaan sprake zijn van een vaste inrichting.

Gezien deze wijzigingen een grote impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering, staan onze experten voor u klaar. Contacteer ons via contact@vdl.be.

Vandelanotte

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels