Opportuniteiten in gevaar
Jan Delaere Polemieck

Opportuniteiten in gevaar

Polemieck

Het is duidelijk dat we een belangrijke crisis doormaken. Een beeld dat ik graag gebruik, is het Chinese woord voor crisis, namelijk ‘Wei Ji’. Dit wordt geschreven in twee Mandarijnse karakters die ook elk afzonderlijk een betekenis hebben. ‘Wei’ staat voor gevaar en ‘Ji’ voor opportuniteit. Volgens oude Chinese filosofie ontstaan opportuniteiten vaak uit situaties van gevaar.

Dit is iets waar ik sterk in geloof. Het is aan elk van ons om te bepalen hoe we ons gedragen in periodes van gevaar en onzekerheid. Uiteraard moeten we de risico’s niet onderschatten en moeten we het gevaar onderkennen. In plaats van ertegen te vechten, kunnen we ook zoeken naar mogelijkheden om in te spelen op de nieuwe realiteit.

Ook in ons bedrijf kunnen we hierover meespreken. Zo’n 15 jaar geleden verloren we onze grootste klant. Die stond in voor de helft van onze omzet bij de MBO twee jaar voordien. Uiteraard kwam dat bij ons aan als een mokerslag, velen beschouwden ons zelfs als een vogel voor de kat. 

Toen we van de eerste schrik bekomen waren, beseften we dat we de zaken ook konden omdraaien: in plaats van te denken aan een overschot aan resources, konden we het zien als een beschikbaarheid aan resources. We hebben toen heel snel actie genomen om onze business development-capaciteit fel op te drijven. Zo bouwden we een sterk commercieel momentum op waar we vandaag nog altijd de vruchten van plukken. 

Jan_Delaere

Enkele jaren later was het weer prijs, met de grote financiële crisis. Plots zagen we projecten die stilvielen en concurrenten die ontslagrondes lanceerden. We hebben op dat ogenblik beslist om tegen de stroom in te roeien en van de gelegenheid gebruik te maken om extra capaciteit op te bouwen. Onze winst halveerde, maar het jaar erop keerde het tij en konden we ons marktaandeel gevoelig versterken.

Nu, met het virus, prijzen we ons gelukkig dat bijna alles wat we doen ook op afstand kan gebeuren. Om het gevaar te bezweren, hebben we volop ingezet op de veiligheid van onze klanten en medewerkers en op veel en heldere communicatie. We durfden hierbij toegeven dat wij het vaak ook niet wisten. Daarnaast hebben we snel gefocust op liquiditeit en kostenbesparingen. 

Anderzijds hebben we er bewust voor gekozen om onze investeringen in innovatie en aanwervingen verder te zetten.In de hoop ook daarvan de vruchten te kunnen plukken.

Om af te sluiten, haal ik er graag nog een oud Chinees gezegde bij: ‘Als de wind van verandering waait, bouwen sommigen muren en anderen windmolens.’ Het is dus aan elk van ons om te bepalen wat te doen: zoeken we beschutting tegen het gevaar of proberen we de opportuniteiten die hierbij vrijkomen te benutten?

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels