Rustig en gezond verder boeren
Jos Sypré,
Greet De Roo
& Lieven Huys
Beernem - Wingene -
Ruiselede

Rustig en gezond verder boeren

Regio - Burgemeesters - Beernem - Wingene - Ruiselede

Ze hadden elkaar nog maar zelden samen ontmoet, de burgervaders en -moeder van respectievelijk Beernem, Wingene en Ruiselede. Des te fijner dat ze voor ons magazine hun uiterste best deden om coronaproof samen te komen. In deze drie gemeenten is de landbouw nog altijd prominent vertegenwoordigd, al zijn ze ook populair bij bedrijven die omwille van de goede ontsluiting vragende partij zijn om zich er te vestigen. “We snakken ernaar om weer meer tussen onze mensen te staan.”

Toegegeven: we deden ons uiterste best om de pandemie zo weinig mogelijk ruimte in deze reportage te gunnen, maar we kunnen er niet omheen. Meer zelfs: Lieven Huys waant zich nog altijd een ‘coronaburgemeester’ in Wingene.

Lieven Huys: “Ik ben op 8 januari 2021 burgemeester geworden, in opvolging van Hendrik Verkest, die hier liefst 32 jaar de scepter heeft gezwaaid. Op dat moment was er een lockdown aan de gang. We zijn intussen dik een jaar verder. In die periode heb ik het sociale leven vooral stil zien liggen.

wie is wie
 • Lieven Huys (CD&V, 49 jaar) begon zijn politieke carrière in 1994 als gemeenteraadslid. Die rol vervulde hij 15 jaar. Daarna was hij schepen en sinds ruim een jaar dus burgemeester. Hij werkt ook als verantwoordelijke transport, logistiek en douane bij Degroote Trucks & Trailers.
 • In 2001 trad Jos Sypré (CD&V, 52 jaar) toe tot de gemeenteraad van Beernem, in 2007 promoveerde hij tot schepen. Drie jaar geleden mocht hij de burgemeesterssjerp omgorden. Hij werkt ook deeltijds als leraar bij Wonderwijs Brugge, een school voor buitengewoon lager onderwijs.
 • Greet De Roo (RKD, 61 jaar) werd in 1994 schepen in Ruiselede, de gemeente waar ze intussen 15 jaar als burgemeester aan de slag is. Daarnaast runt ze ook een melkveehouderij en kweekt ze biokippen.

Op het voltrekken van huwelijken na ben ik vooral bezig geweest met het beheren en beheersen van de hele coronaproblematiek, met daarnaast nog de vele uitdagingen die een gemeente heeft. Daar mag zo snel mogelijk verandering in komen.”

Jos Sypré (Beernem): “Dat klinkt herkenbaar, helaas. Elke vereniging heeft het lastig, maar de ouderenverenigingen nog het meest. Die zien ook vrijwilligers afhaken. Begin dit jaar merkte je bij de mensen vooral meer gelatenheid.”

Greet De Roo (Ruiselede): “De enige positieve noot aan het verhaal is de grote bereidheid bij onze mensen om zich te laten vaccineren. In gemeenten laten veel meer mensen zich inenten dan in steden, omdat er ook meer verbondenheid is. In elk van onze gemeenten leven mensen echt met elkaar, er is minder individualisme.”

ruiselede in cijfers
 • 10 % oppervlakte voor bedrijvigheid
 • 64,2 % jobratio
 • 176 bevolkingsdichtheid
 • 818 bedrijven 2020
 • 5.380 inwoners

Extra zuurstof

STERCK. Hoe staat de coronabarometer bij de ondernemingen in jullie gemeenten?

De Roo: “Bij ons zijn er weinig grote bedrijven, maar vooral kmo’s. Het slachthuis is op volle kracht blijven doorwerken, net als een grote speler zoals Piano’s Maene. Eigenlijk hebben we weinig vragen tot ondersteuning gekregen, al hebben we gedurende een jaar geen bedrijfsbelastingen geïnd. De twee Ruiseleedse ondernemingen die in de evenementensector actief zijn, hebben het natuurlijk wel moeilijk gehad. We hebben hen gesteund door ons park een zomer- en een winterjasje te geven. Dat konden onze bewoners wel smaken.”

Huys: “Gelukkig is 2021 een fantastisch economisch jaar geweest voor de meeste sectoren. Vanuit mijn functie als verantwoordelijke transport, logistiek en douane bij Degroote Trucks & Trailers kan ik getuigen dat we een heel goed jaar hebben gekend. Grote bedrijven zijn fors op de rem gaan staan in hun productie. Door de schaarste die daardoor ontstond, zijn de prijzen gaan stijgen. Dat is één van de factoren waardoor de economie goed is blijven draaien.”

Burgemeesters_Greet_De_Roo

Sypré: “Wie het voor de crisis al moeilijk had, kraakt nu natuurlijk nog hardere noten. We hebben voor een relanceplan een totaal van 210.000 euro voorzien, die we volop gebruiken om ondernemers extra zuurstof te geven. De terrasuitbreidingen hebben de horeca deugd gedaan, zowel ’s winters als ’s zomers. Dat heeft ook voor een verbreding van het cafépubliek gezorgd.”

Huys: “Ook wij hebben relatief weinig vragen voor steun gekregen. Als gemeente hebben we vooral zo goed en zoveel mogelijk proberen te ondersteunen via gerichte nieuwsbrieven en een foto-­actie, ter promotie van de ‘take away’ van onze horeca.”

25 à 26 ha bedrijventerreinen is niet slecht voor een gemeente van 5000 inwoners, die heel agrarisch georiënteerd is.

Landbouw als speerpunt

STERCK. Welke sectoren zijn bij jullie het sterkst vertegenwoordigd?

Sypré: “De meeste ondernemingen die in Beernem gevestigd zijn, hebben hier ook hun roots. Heel vaak gaat het om familiebedrijven en/of ondernemingen die een link met de landbouw hebben, zoals Voeders Depré. Doorheen de jaren vonden ook een aantal innovatieve bedrijven de weg naar Beernem. We vinden het als gemeentebestuur belangrijk om af en toe bij één van die firma’s op bezoek te gaan, zodat we hun noden leren kennen. De grootste werkgever blijft evenwel het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, waar meer dan 750 mensen werken.”

De Roo: “Een belangrijk deel van onze ondernemingen zijn landbouwbedrijven. In die branche is een sterke consolidatiebeweging aan de gang: het aantal bedrijven is verminderd, maar hun schaalgrootte is wel aanzienlijk gegroeid. Zij zijn natuurlijk ook de grootste en belangrijkste ruimtegebruiker.”

wingene in cijfers
 • 15 % oppervlakte voor bedrijvigheid
 • 79,2 % jobratio
 • 216 bevolkingsdichtheid
 • 1.961 bedrijven 2020
 • 14.715 inwoners

Huys: “In Wingene is er een grote diversiteit onder de ondernemingen, terwijl zeker in Zwevezele de metaalnijverheid prominent vertegenwoordigd is. Op de zone Hille Zuid zijn er een handvol bedrijven actief die allemaal naast elkaar gevestigd zijn en zich stuk voor stuk op metaalconstructie toeleggen. Met de Veos Group beschikken we over een wereldspeler in de nichemarkt van dierlijk bloed. Zij zijn leverancier in verschillende takken van de industrie, waaronder de diervoedersector.”

STERCK. Kan jullie patrimonium aan bedrijventerreinen in de toekomst nog uitbreiden?

De Roo: “Op ons grondgebied liggen twee ambachtelijke zones langs dezelfde drukke invalsweg (de N37, die Tielt met Aalter verbindt, red.). In de toekomst zal er normaal nog circa 5 ha bijkomen, aanpalend aan die zones. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) zal die ontwikkelen. Als we dat kunnen realiseren, hebben we zowat 25 à 26 ha bedrijventerreinen. Dat is niet slecht voor een gemeente van 5000 inwoners, die heel agrarisch georiënteerd is.”

Burgemeesters_Lieven_Huys Huys: “Als economisch knooppunt zullen wij op termijn normaal 132,8 ha bedrijfsgrond tellen. De zones Hille Zuid en Hille Noord zijn samen goed voor 70 ha, Hille Oost heeft 6,6 ha. Straks komt daar nog een circulaire zone van nu al 4 ha bij, die vermoedelijk nog met 4,3 ha wordt uitgebreid. Die circulaire zone komt er in samenspraak met de WVI en de provincie. Op dat gebied kunnen ‘problematische ruimtevragers’ en afvalverwerkers zich vestigen. Dé uitdaging wordt het verstandig beheer van die zone. Daarvoor zullen we een goede exploitant nodig hebben.”

Sypré: “In Beernem is er zo’n 72 ha aan ruimte voor ondernemers. De totaaloppervlakte van het bedrijventerrein langs de Sint-Jorisstraat is zo’n 44 ha. Binnenkort komt er nog 2,2 ha bij, waarvan we het beheer aan de WVI toevertrouwen. Nu al is de vraag groter dan het aanbod, wat de nood aan industriegrond en de interesse om in Beernem te ondernemen, onderstreept. Een aanvraag bij de provincie West-Vlaanderen voor een nieuwe zone voor bedrijvigheid in de Wellingstraat, aansluitend op Agro Dieren en het bedrijfsgebouw met meerdere units, is jammer genoeg niet goedgekeurd.”

“Daarnaast zijn er ook nog andere bedrijven die buiten industriegebied liggen. De industriële wasserij Clean Lease in Oedelem, bijvoorbeeld, telt zo’n 200 werknemers. Ze zijn actief binnen een essentiële sector die ziekenhuizen, woonzorgcentra en tehuizen ondersteunt. Opvallend in onze gemeente is ook de hout- en meubelbedrijvigheid. We tellen met Driekoningen en Vandenbroucke twee houthandels en hebben ter hoogte van de ontsluiting van de E40 Bauwens, op een site van 15 ha. Als b2b-bedrijf zijn zij een vaste waarde in de Belgische meubelindustrie. Meubelen De Graeve en Stevens Meubel vervolledigen het meubelaanbod. Er is ook nog activiteit vlak bij het kanaal Gent-Brugge, waar onder meer Voeders Depré en Lemahieu (schuimstofproducten) hun hoofdkwartier hebben. Het zou top zijn mochten nog meer ondernemingen gebruik maken van water- en/of spoortransport.”

Het verstandig beheer van de circulaire zone wordt een grote uitdaging.

Hart vasthouden

STERCK. Wat moet er nog gebeuren om de ontsluiting verder te optimaliseren?

Huys: “Wij situeren ons op een boogscheut van de E40, de E403 en liggen langs de N50, die Brugge met Kortrijk verbindt. Qua bereikbaarheid hebben we dus geen reden tot klagen. De voorbije jaren hebben we heel wat rioleringswerken uitgevoerd en van die gelegenheid gebruik gemaakt om ook fietspaden aan te leggen. Op het fietspad tussen Wingene en Beernem wilden we nog een ontbrekend stuk van 2,2 km aanleggen. Helaas mag dat er (voorlopig) niet komen, omdat de vzw Bescherm Bomen en Natuur opperde dat de natuur daardoor onherstelbaar beschadigd zou raken. De Raad van Vergunningsbetwistingen is hen daarin gevolgd. Dat is zeer spijtig, temeer we de jongste jaren sterk hebben geïnvesteerd in natuur en milieu en we sowieso al een milieucompensatie hebben gerealiseerd. Nu blijft die weg helaas levensgevaarlijk voor fietsers, omdat het de belangrijkste verkeersas naar onze gemeente is, met veel vrachtverkeer.”

Sypré: “Ik blijf samen met de burgemeester van Wingene strijdvaardig om de fietsverbinding tussen onze gemeenten te realiseren. Door die uitspraak hou ik evenwel mijn hart vast voor alle toekomstige fietspaddossiers. Ook voor de toekomstige fietsverbindingen naar Hertsberge en Ruiselede moeten we langs bosrijk gebied. Het oordeel als zouden fietsmobiliteit en natuur schijnbaar niet samen kunnen, is hemeltergend. De doorlooptijden voor de realisatie van een fietspad zijn nu al zo lang, termijnen van zes jaar zijn helaas geen uitzondering.”

Beernem in cijfers
 • 10,8 % oppervlakte voor bedrijvigheid
 • 58,1 % jobratio
 • 219 bevolkingsdichtheid
 • 1.732 bedrijven 2020
 • 15.863 inwoners

“In Beernem zijn we volop aan het bekijken hoe we doorgaand vrachtverkeer, meestal buitenlandse chauffeurs, beter uit de dorpscentra kunnen houden. Vaak is dat verkeer dat onze gemeente als vlotte verbinding doorkruist vanaf de E40 richting Zeebrugge en Nederland. Ik bekijk onder meer samen met Pieter De Crem (burgemeester van Aalter) hoe we dat aan banden kunnen leggen en zijn vragende partij om samen met andere gemeenten een vrachtroutenetwerk te creëren. Op die manier zou het vrachtverkeer, met Beernem als vertrekpunt of bestemming, vlotter kunnen verlopen. Daarnaast duwen we aan de kar bij de NMBS om meer treinen in Beernem te laten stoppen. De spoorwegomgeving is volledig vernieuwd. We tellen zelf 16.000 inwoners, maar het hinterland meegerekend heb je een capaciteit van 50.000 mensen die niet liever willen dan in onze gemeente van openbaar vervoer per trein te genieten, omdat we gelegen zijn op de as tussen Gent en Brugge.”

De Roo: “Ook Ruiselede is vlot bereikbaar. Vooral de goede verbinding met Aalter is voor veel ondernemers een pluspunt om onze gemeente als locatie voor hun zaak te kiezen. Net daarom waren onze ambachtelijke zones op korte tijd helemaal uitverkocht. Voor de leefbaarheid van onze dorpskern is het een gouden zaak dat die zones zich langs de N37 bevinden. Het exportslachthuis is het enige grote bedrijf dat aan de andere kant ligt. Hun verkeer mag niet door het centrum, wat het probleem verlegt naar de landbouwwegen.”

Machinist

STERCK. Op welke realisatie bent u het meest trots?

Sypré: “Als (voormalig) schepen van mobiliteit en sport ben ik blij dat we over moderne sportparken, met onder meer een aanbod van atletiek, padel, rugby en voetbalaccommodatie beschikken. Binnenkort komt daar nog een modern zwembad bij. Dat is de verdienste van onze hele bestuursploeg.”

Burgemeesters_Jos_Sypre Huys: “Hoewel Hendrik Verkest me een hele tijd met hem heeft laten meelopen, was ik wat verrast door het brede palet aan thema’s waar je als burgemeester mee wordt geconfronteerd. Ik hoop op de trein van onze bestuursploeg vooral de nieuwe machinist te zijn die iedereen eensgezind in dezelfde richting laat rijden.”

De Roo: “Ik ben vooral blij dat we er, in samenspraak met de provincie en de Vlaamse overheid, in geslaagd zijn om wateroverlast veel beter te beheersen. De aanleg van een bufferbekken was van cruciaal belang.”

STERCK. Wat wensen jullie in deze legislatuur nog voor elkaar te krijgen?

De Roo: “Naast de aanleg van nieuwe fietspaden en de heraanleg van de doortocht door Doomkerke, is dat vooral de bouw van een cultuurzaal, helemaal op maat van deze gemeente.  Dat gebeurt volgens een ‘design & build’-concept. Normaliter kunnen we nog deze zomer met de werken starten. Daarnaast hoop ik dat de geplande uitbreiding van de ambachtelijke zone tegen het eind van deze ‘regeerperiode’ in uitvoering is.”

Het zou top zijn mochten nog meer ondernemingen gebruik maken van water- en/of spoortransport. 

Huys: “Wij focussen ons vooral op de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis én een groenparking in het Keizerspark, een nieuwe long in de gemeente. Op de site van de huidige bibliotheek komt er een vrijetijdscentrum en een nieuwe bib. Ook extra fietspaden zijn een prioriteit.”

Sypré: “De bouw van het nieuwe zwembad start binnenkort. Er komt ook een nieuwe gemeenteschool, met infrastructuur voor buitenschoolse opvang en ruimte voor het lokale gemeenschapsleven. We vernieuwen fietsverbindingen en woonstraten, gaan voor ruimte voor het verenigingsleven, waterzuivering, een actieplan klimaatdoelstellingen en creëren meer middelen voor armoedebestrijding.”

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels