Samenwerken met buitenlandse onderaannemers
Tom Decroos
& Silke Collyns
Titeca

Samenwerken met buitenlandse onderaannemers

Praktijck - Titeca

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt dwingt steeds meer aannemers ertoe een beroep te doen op buitenlandse onderaannemers. Op dergelijke samenwerkingen rust evenwel een complexe set aan juridische valkuilen en risico’s die, indien ze niet worden ingedekt, u zuur kunnen opbreken. Ook hier geldt: goede afspraken maken goede vrienden.

Buitenlandse onderaannemers die hun personeel op een Belgische werf inzetten, zijn kort gezegd verplicht om de belangrijkste Belgische arbeidsvoorwaarden toe te passen wanneer die voordeliger uitvallen dan de arbeidsvoorwaarden in het land van herkomst. Concreet betekent dit dat de buitenlandse werknemers van de onderaannemer vaak gerechtigd zullen zijn op Belgische (minimum)lonen, onder de Belgische arbeidsduurwetgeving vallen, getrouwheidszegels toegekend moeten krijgen, enzovoort. Verzuimt uw onderaannemer onze arbeidsvoorwaarden toe te passen, dan kan ook u hiervoor worden aangesproken. Zorg dus zeker dat u hiervoor contractueel ingedekt bent.

Verboden terbeschikkingstelling van personeel

Waak er verder over dat u enkel in zee gaat met onderaannemers die een échte en eigen volwaardige zelfstandige activiteit voeren. Ze staan in voor hun eigen materiaal, voeren zelf het gezag en de verplichtingen naar hun personeel toe en fungeren dus niet louter als een doorgeefluik van werkkrachten.. Het uitlenen van personeel is in principe verboden. In het slechtste geval draait u mee op voor de gevolgen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij fiscale en sociale schulden

Als de onderaannemer RSZ-bijdragen en/of belastingen voor zijn personeel dient in te houden in België, ga dan voor de aanvang van de samenwerking én voor het verrichten van de betaling van zijn facturen na of de onderaannemer geen openstaande schulden heeft. Is dat het geval, dan moet u een deel van het factuurbedrag rechtstreeks doorstorten aan de RSZ of de fiscus. Doet u dat niet, dan kan u voor deze schulden hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

A1-attest bij detachering

Buitenlandse werknemers die binnen de EU naar België gedetacheerd worden, kunnen in de regel hun socialezekerheidsbijdragen blijven betalen in het land van herkomst. Hiertoe moeten ze over een geldig ‘detacheringsformulier A1' beschikken en dit op de werf bijhouden. Dit formulier bewijst dat de werknemer in België geen socialezekerheidsbijdragen moet betalen, omdat hij dat al in het land van herkomst doet. Hoed u dus voor de werknemers die geen A1-formulier kunnen voorleggen, de kans bestaat dat zij onreglementair aan het werk zijn.

Diverse registraties

Tot slot dient elke onderaannemer te voldoen aan diverse registratie- en meldingsplichten: de LIMOSA-melding voor aanvang van werkzaamheden in België, de aangifte van bepaalde werken of werven, de aanwezigheidsregistratie van personeel op de werf,…

Alvorens in zee te gaan met een buitenlandse onderaannemer is het dus sterk aangewezen om hierover de nodige afspraken te maken. Een waterdicht samenwerkingscontract laten opstellen is zeker geen overbodige luxe, gezien de sancties bij inbreuken op de toepasselijke wetgeving allesbehalve mals zijn. We maken u graag wegwijs doorheen dit complex kluwen van regels en verplichtingen. Neem vrijblijvend contact met ons via pro-experts@titeca.be.

Titeca pro accountants & experts
www.titeca.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels