Specialisten met stalen zenuwen
Peter Verrept Engicon (Geldof)

Specialisten met stalen zenuwen

Regiobedrijf - Engicon (Geldof)

Geldof is sinds decennia een gevestigde waarde als specialist van op- en overslagoplossingen en intern transport voor zowel vaste stoffen (silo’s), vloeistoffen (tanks) als gassen (drukvaten). De onderneming is in handen van twee aandeelhouders, die in 2016 Peter Verrept aanstelden als CEO.

“Voor de chemische industrie kunnen we ook reactoren bouwen. Wat we ook doen, alles gebeurt volgens de gedetailleerde specificaties van de klant. Bij droge bulk vertrekken we vaak vanaf een wit blad om een totaaloplossing uit te werken. Voor projecten rond vloeistof draait alles rond de volumes die moeten opgeslagen worden, en de keuze van de bouwmethode om die tanks zo efficiënt mogelijk te bouwen. Alles wat met gas te maken heeft, wordt meestal volledig gedicteerd door de klant, volgens strenge Europese of Amerikaanse normen.”

Reisrestricties

STERCK. Na twee woelige coronajaren, leven we nog altijd in turbulente tijden. Hoe doorspartelen jullie die?

Peter Verrept: “Al bij al hebben we de economische gevolgen van de pandemie goed verteerd. De bestellingen zijn blijven komen, de uitdagingen lagen vooral op uitvoerend vlak. De strenge reisrestricties maakten het moeilijk om de juiste mensen in de juiste landen te krijgen voor coördinatie van projecten. Het internationaal karakter van ons team was op dat vlak geen cadeau, maar eigenlijk zijn we er vrij goed in geslaagd alles te beheersen.”

Op langere termijn zal de nakende energietransitie ons in de kaart spelen.

STERCK. Weegt wat in Oekraïne gebeurt, zwaarder door op jullie activiteiten?

Verrept: “Absoluut. Sinds de oorlog is gestart, zijn heel wat staalleveranciers tijdelijk uit de markt gegaan, omdat het een stuk moeilijker is om aan ‘slaps’ (grondstoffen voor de walserij, red.) te geraken. Veel van die componenten komen normaal uit Rusland of Oekraïne. Naast de beschikbaarheid van staal is er uiteraard ook de enorme prijsstijging ten gevolge van de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Daardoor hebben heel wat klanten hun investeringen ‘on hold’ gezet. Andere klanten hebben zelfs moeite om zelf pakweg voeding of meststoffen te produceren, omdat ze amper aan grondstoffen geraken, zodat capaciteitsuitbreidingen niet dringend zijn.”

STERCK. Welke gevolgen zal dat hebben voor jullie?

Verrept: “Momenteel zit ons orderboek nog vol, maar de kans is reëel dat we na de zomer een dip zullen kennen. Positief is dat de levertermijnen niet langer vertraging oplopen, maar stilaan stabiliseren. Hetzelfde geldt voor de prijzen, die binnenkort vermoedelijk eindelijk wat zullen zakken. Over de langere termijn ben ik zeer positief en hoopvol.”

STERCK. Verklaar?

Verrept: “De nakende energietransitie zal ons in de kaart spelen. Zo zien we nu al dat er in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten grootschalige investeringen in raffinaderijen gepland staan. De focus zal er veranderen van het oppompen van ruwe olie naar het verwerken van chemicaliën. Dat betekent dat er in Europa een heel grote vraag zal zijn naar de ombouw van opslaginfrastructuur. Ook de trend naar hernieuwbare energie is positief. Naast wind- en zonne-energie zal waterstof in de toekomst een belangrijke grondstof worden. Waterstof heeft een drager nodig en kan hiertoe bijvoorbeeld worden omgezet naar ammoniak of methaan. De opslag hiervan is helemaal ons ding. Zo hebben we recent in de haven van Antwerpen de grootste Europese tank voor opslag van propaangas opgeleverd. Veel bedrijven vragen ons advies over hoe ze dergelijke projecten het best aanpakken.”

STERCK. Dat past volledig binnen Engicons evolutie van een productie- naar een kennisgedreven organisatie. 

Verrept: “Juist, al impliceert dat helemaal niet dat we die productie ooit zullen laten vallen. De combinatie van onze productie, knowhow en engineering is essentieel om de juiste oplossing voor onze klanten te vinden. Het ene faciliteert het andere en het is geenszins de bedoeling een engineeringbureau pur sang te worden. Goede ingenieurs zijn trouwens almaar moeilijker te vinden. We verwelkomen elke specialist die zijn kennis binnen onze organisatie wil uitdragen, met open armen.”

STERCK. Helpt het als zij van thuis uit mogen werken?

Verrept: “We hebben in onze policy opgenomen dat iedereen één dag per week thuis mag werken. Ongeveer 70% van onze bedienden maakt daar actief gebruik van. Die manier van werken is evenwel niet altijd mogelijk. Zeker in de conceptuele fase van een project, is de interactie veel makkelijker als je elkaar ziet, maar Teams en andere online platformen horen er tegenwoordig gewoon bij. Je merkt wel dat de mentaliteit bij mensen is veranderd. Vroeger was thuiswerk een gunst, nu vinden ze het evident dat het mogelijk is.”

Engicon (Geldof)
in cijfers
  • 5 vestigingen Harelbeke, Antwerpen, Rotterdam, Polen en een joint-venture in Saoedi-Arabië
  • 95 miljoen euro omzet 2021
  • 180 eigen medewerkers
  • 500 medewerkers bij onderaannemers

Harelbeke

STERCK. Hoe fel zijn jullie verknocht aan Harelbeke?

Verrept: “Doordat zowel de oprichter als zijn naaste medewerkers in deze straat woonden, is die link heel sterk. Voor onze activiteiten is het een enorme troef dat onze site zich aan de Leie bevindt. Zonder watertransport zouden we niet kunnen overleven. Realisaties met passende afmetingen bouwen we bij ons om ze vervolgens via de binnenvaart naar de klant te brengen. Echt grote tanks, of systemen die te groot zijn om per schip te vervoeren, bouwen we op onze site in Antwerpen of bij de klant zelf.”

“Strikt genomen zouden Antwerpen of Rotterdam betere locaties zijn voor onze hoofdvestiging, maar daar vind je nog moeilijker de juiste profielen dan hier. Onze zoektocht naar menselijk kapitaal wordt nog bemoeilijkt door het feit dat projectmanagers of -coördinatoren bereid moeten zijn om in het buitenland de uitvoering van projecten in goede banen te leiden. Niet iedereen staat daarvoor te springen.”

STERCK. Waarop hebt u, sinds u dit bedrijf leidt, vooral de nadruk gelegd?

Verrept: “Ik ben overtuigd dat mensen gemotiveerder werken als ze zich goed voelen in hun job. Daarom staat de medewerker in ons bedrijf centraal. Zo simpel is dat niet, want deze sector is een harde wereld. Daarvoor heb je sterke karakters nodig. De kunst bestaat erin die goed te laten samenwerken. Dat kan pas als we onze waarden (respect, teamwork, engagement, betrouwbaarheid en ondernemerschap) naar de praktijk vertalen. Bovendien moeten de mensen omgaan met de typische pieken en dalen in deze branche. Als het alle hens aan dek is, is de werkdruk hoog en moeten we deadlines halen. Is het even rustig, vraagt iedereen zich af of het wel goed zal komen. Iedereen moet de mentaliteit van een ondernemer hebben, want elk project is anders en vereist dat we de wensen van de klant optimaal kunnen invullen.”

Peter_Verrept_Engicon

Sociale verantwoordelijkheid

STERCK. Bent u in de wieg gelegd voor het leiderschap in een technische onderneming?

Verrept: “Ik ben altijd iemand geweest die graag groepen aanstuurde. Toen ik destijds bij de scouts was, had iedereen verwacht dat ik in de sociale sector terecht zou komen. Alleen: dat is niet echt mijn ding. Mijn engagement ligt vooral in het concretiseren van technologische (r)evoluties naar een maatschappelijke meerwaarde. Uiteraard moet je als bedrijf winst maken, maar je hebt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die mag niet sloganesk zijn, maar moet je vol overtuiging aanpakken.”

STERCK. Waar moet Engicon (Geldof) over pakweg vijf jaar staan?

Verrept: “Het is onze ambitie om tegen 2027 de nummer één te zijn van Europese specialisten in koude-opslag (opslag van vloeibaar gas) en in het specifieke metier van inoxverwerking verder door te groeien. Eigenlijk moeten we in dergelijke nichesegmenten gewoon de referentie worden. Onder meer de recente investeringen in een brandsnijmachine onderstrepen die doelstellingen. Het zal ons nog beter wapenen om voor elke klant uitdagingen krachtdadig aan te pakken en meerwaarde te creëren.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels