Stad in transitie
Eddy Lust
& Virginie Breye
Burgemeester Menen

Stad in transitie

Regio - Burgemeester Menen

Gelegen op de grens met Frankrijk worstelt Menen met de perceptie van zijn imago. De nieuwe bestuursploeg Team 8930 wil daar verandering in brengen en van Menen een nog aantrekkelijkere stad maken waar het goed is om te wonen, te werken en te winkelen. De ingrijpende Leiewerken vormen de belangrijkste katalysator voor deze vernieuwingsoperatie.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kwam er in Menen een coalitie aan de macht bestaande uit Open VLD, Vooruit en N-VA. De drie partners komen sindsdien als één team naar buiten onder de vlag 'Team 8930'. “We willen hiermee aan de bevolking het duidelijke signaal geven dat onze bestuursploeg de klassieke links-rechtstegenstellingen overstijgt. Bij gemeentepolitiek draait het uiteindelijk maar om één ding: de inwoners”, benadrukt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Grote goesting

Het nieuwe team werkte de beleidsnota 'Samen Menen Maken 2019-2024' uit, met daarin de prioriteiten voor deze bestuursperiode. “We willen samen bouwen aan een sterk imago voor onze stad. Elke Menenaar,  Lauwenaar en Rekkemnaar moet fier zijn op zijn stad. De verandering begint bij een frisse huisstijl en eindigt met een geslaagde transformatie met de Leiewerken. Onze ambities zijn groot, maar de goesting nog veel groter”, aldus Virginie Breye (N-VA), schepen van ondernemen. 

MENEN in cijfers
  • 68,3% Jobratio jobs t.o.v. bevolking op beroepsactieve leeftijd
  • 1176 btw-plichtige rechtspersonen 2016
  • 1271 btw-plichtige natuurlijke personen
  • 12.812 jobs
  • 33.530 inwoners 2020

STERCK. In jullie beleidsnota staat veiligheid op de eerste plaats.

Eddy Lust: “Menen is een kleinstedelijk gebied, maar in de praktijk kennen we heel wat problematieken van een centrumstad. Veiligheid is in de eerste plaats een kwestie van perceptie en op dat vlak hebben we ons imago tegen. We doen ons best om daar verandering in te brengen. Dat is evenwel een werk van lange adem. Het begint bij netheid. Op dat vlak zetten we volop in op sensibilisering, als het niet anders kan bestraffen we. We kiezen er ook voor om meer blauw in het straatbeeld te hebben. Zo hebben we al met succes het fenomeen van de straatraces aangepakt. Gerichte controles hebben al hun nut bewezen in de strijd tegen de grenscriminaliteit. We hebben de samenwerking met de Franse buurgemeente Halluin verhoogd, maar er is op dat vlak nog ruimte voor verbetering.”

Virginie Breye: “In ons lokaal veiligheidsplan gaat er veel aandacht naar een sterke buurtwerking en een doelgerichte inzet van gemeenschapswachten. Zij zijn aanwezig in hun vaste wijk en kennen hun pappenheimers. Op die manier vangen ze heel snel bepaalde signalen op.”

STERCK. Team 8930 trekt een flink budget uit voor de herinrichting van de publieke ruimte. Over welke projecten gaat het precies?

Lust: “De Leiewerken zijn de werf van de eeuw in onze stad. Deze werken moeten de katalysator worden van het nieuwe Menen. Ze dienen in de eerste plaats om grotere schepen toe te laten om tussen de Benelux en de havens in Noord-Frankrijk en de regio Parijs te varen. Het totaalplaatje is veel ruimer, want we maken van de Leie-omgeving een gloednieuw stadsgedeelte dat zal aansluiten bij het centrum. Op die manier valoriseren we de ligging aan het water en krijgen de inwoners een prachtige publieke ruimte waar het aangenaam vertoeven is om te wonen, te werken en te winkelen. Nog dit jaar starten de werken aan de fiets- en voetgangersbrug. Nadien volgen dan de centrumbrug en de inrichting van de Leie-oevers.”

Breye: “We willen daarnaast de commerciële as van onze stad – de verbinding tussen het station, de Grote Markt en de grens – een pak attractiever maken. Zo kunnen we onze lokale economie een boost geven.”

Lust: “We nemen ook allerlei initiatieven om onze stad nadrukkelijker op de toeristische kaart te zetten. Menen heeft heel wat te bieden. Denk maar aan het belfort, de kazematten, de vestingen, ons nieuw kampeerautoterrein, een uitgebreid cultuuraanbod en (enkele) gerenommeerde horecazaken.” 

Het samenplaatsen van de diensten toerisme, lokale economie en evenementen zorgt voor een vlottere werking.

Franse klanten

STERCK. Naast het centrum omvat Menen ook nog twee deelgemeenten. Wat staat er te gebeuren in Lauwe en Rekkem?

Lust: “We investeren natuurlijk ook in onze twee deelgemeenten die bruisen van activiteit. Zo gaan we de Lauweplaats heraanleggen, in Rekkem ingrijpende wegen- en rioleringswerken uitvoeren en in beide deelgemeenten hebben we ook veel aandacht voor culturele evenementen.”

STERCK. COVID-19 trof de lokale middenstand midscheeps. Hoe is de situatie in Menen?

Breye: “Heel wat mensen uit de mode-, event- en horecasector spreken me dagelijks aan over hun problemen. In het handelscentrum de Barakken speelt de specifieke grensproblematiek. De handelaars zijn er sterk afhankelijk van Franse klanten, maar die mogen zich momenteel maar verplaatsen binnen een straal van 10 kilometer rond de eigen woning. Ze hebben het dus zeker niet gemakkelijk. Volgens de beschikbare data is de leegstand niet toegenomen, maar ik vrees dat we de finale impact van de coronacrisis nog niet hebben gezien. Waar mogelijk proberen we hen te steunen. Niet door met geld te gooien – zoals in sommige andere steden en gemeenten –, maar wel door gerichte ingrepen. Zo hebben we beslist om de terrasbelasting niet te innen en we hebben ook een deel van de publieke ruimte ter beschikking gesteld van de horeca. Daarnaast hebben we een voltijdse medewerker lokale economie aangesteld om de ondernemers te ondersteunen. Ook het samenplaatsen van de diensten toerisme, lokale economie en evenementen zorgt voor een vlottere werking.”

Lust: “We ondersteunen zoveel mogelijk initiatieven die leven in de brouwerij brengen. Vorige zomer hadden we bijvoorbeeld Boulevard Solar, een coronaveilig aanbod van sportieve en culturele activiteiten. De voorbije winter kreeg dat een vervolg met Boulevard Polar.”

STERCK. Ruimte om te ondernemen wordt steeds schaarser. Hoe zit het in Menen?

Lust: “We hebben een bedrag van bijna 10 miljoen euro uitgetrokken voor de revitalisering van transportzone LAR (Lauwe-Aalbeke-Rekkem) waar bijna 1500 mensen werken. Het noordelijke gedeelte van 70 hectare dateert nog van begin de jaren 80 en een opfrissing dringt zich op. Er komt onder andere een nieuw sanitair blok en een betaalparking voor vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast hebben we aandacht voor extra kantoor- en vergaderruimte en een aangepaste weginfrastructuur. In 2015 kwam er aan de andere kant van de E17 al 30 hectare industriegebied bij waarvan 17 hectare op het grondgebied van Menen. We kijken ook uit naar de beloofde aanpak van de Vlaamse overheid om iets te doen aan de grensovergang in Rekkem, toch een toegangspoort tot Vlaanderen. Op vandaag ligt die er desolaat en verloederd bij, maar de belofte is om nog deze legislatuur de noodzakelijke werken te realiseren.”

Breye: “Dichtbij het stadscentrum zijn we volop bezig met de herontwikkeling van de voormalige industriële site van textielfabriek Tyber. Op het Tyberpark langs de Ieperstraat is er ruimte voor werken en winkelen. De bedrijvenzone omvat 18.500 m2, waarvan 16.000 m2 voor kmo's en de rest voor kantoren.”

Onafhankelijke koers

Hoewel de Vlaamse overheid aandringt op gemeentelijke fusies, blijft het op dat vlak in Zuid-West-Vlaanderen opvallend rustig. "Met bijna 34.000 inwoners heeft Menen voldoende schaalgrootte om een onafhankelijke koers te blijven varen", zegt Eddy Lust. "Een fusie is hier niet meteen aan de orde. Dat neemt niet weg dat er bijvoorbeeld een goede verstandhouding is tussen de 13 steden en gemeenten die samenwerken in de intercommunale Leiedal.”

Evenwichtig plan

STERCK. Een dossier dat al jaren aansleept, is dat van het regionale bedrijventerrein Menen-Wervik. Wat is de huidige stand van zaken?

Lust: “Het provinciebestuur is bezig met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is geen gemakkelijke oefening, maar ik denk dat we goed op weg zijn om een evenwichtig plan op te stellen dat op voldoende draagkracht kan rekenen. Zo gaan we rekening houden met de verkeersproblematiek op de N58 en met de aanpalende woonwijken Bloemenwijk en Koekuit, waarvoor we voldoende brede groenbuffers gaan voorzien. De site heeft een totale oppervlakte van 68 hectare, waarvan 52 hectare op ons grondgebied. De interesse op de markt is alvast heel groot. Hopelijk slagen we erin om dit bedrijventerrein nog in de loop van deze legislatuur te realiseren.”

STERCK. In de nationale politiek zijn er op zijn zachtst gezegd regelmatig spanningen tussen Open VLD, N-VA en Vooruit. Hoe verloopt de samenwerking in Menen?

Lust: “Wij doen hier niet aan politiek. Ik heb het gevoel dat ze in Brussel de voeling met de bevolking verloren zijn. Kijk maar naar de coronacrisis. Als er één bestuursniveau zijn waarde en efficiëntie heeft bewezen, is het wel het gemeentelijke niveau. Team 8930 is een schitterende groep van mensen die het goed voorhebben met Menen en dat levert resultaat op. We staan boven de partijen. Verborgen agenda's kennen we hier niet. We werken hard, maar we hebben ook al heel veel gelachen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels