Topbestemming voor ondernemers
Dirk De fauw Burgemeester Brugge

Topbestemming voor ondernemers

Regio - Brugge - Burgemeester

Brugge is behalve een toeristische topbestemming ook een belangrijk economisch centrum. Daar zit Zeebrugge natuurlijk voor iets tussen, maar ook dichter bij de historische kern bruist het van de bedrijvigheid, bevestigt burgemeester Dirk De fauw.

Dat Brugge een toeristische trekpleister is, is genoegzaam bekend tot ver buiten onze landsgrenzen. De industriële kant wordt doorgaans onderbelicht. Onterecht, want de cijfers onthullen dat er van de binnenstad tot de zeehaven één en ander beweegt. Burgemeester Dirk De fauw praat ons bij.

STERCK. Je bent gestart in de oppositie, net geen 40 jaar geleden. Kun je kort schetsen welke de grote mijlpalen zijn geweest – al dan niet persoonlijk – tijdens deze periode?

Burgemeester De fauw: “In oktober 1982 heb ik voor het eerst deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat bracht mij in de oppositie met Frank Van Acker als burgemeester. Dat was een goede leerschool want je kan vanuit die positie veel meer tussenkomen in de gemeenteraad dan vanuit de meerderheid. Tijdens de volgende legislatuur zaten we evenwel in de meerderheid.”

Burgmeeester_Brugge_Dirk_De_Fauw

STERCK. Voor je deel uitmaakte van de meerderheid, werd je provincieraadslid maar het duurde tot 1994 voor je iets kon ondernemen als schepen, niet?

De fauw: “Tussen 1994 en 2000 was voor mij een mooie tijd. Ik werd schepen van Openbare Werken en ik heb in die periode een aantal nieuwigheden geïntroduceerd, zoals de inspraakprocedure. Dat kwam er in het kort op neer dat we eerst de bevolking bevroegen en daarna pas de ingenieurs aan het werk zetten. Uiteraard was die inspraak begrensd, maar op die manier konden we er toch voor zorgen dat de bevolking inspraak kreeg als er nieuwe plannen werden ontplooid. Belangrijk punt: ik was ook verantwoordelijk voor de gebouwen. Als ik mij goed herinner, werd Brugge in 1998 aangeduid als culturele hoofdstad voor het jaar 2002 en dit betekende dat de stad vanuit Vlaanderen een enorm budget kreeg toegeschoven om onze gebouwen te restaureren. Eén en ander heeft er ook toe geleid dat Brugge een oude droom kon realiseren, namelijk dat de stad een nieuw concertgebouw zou krijgen.” 

STERCK. Dat gebouw kwam er in 2002 maar niet iedereen was even blij met het resultaat, toch?

De fauw: “De architectuur, van de hand van Paul Robbrecht en Hilde Daem (die het project binnenhaalden op basis van een architectuurwedstijd, nvdr), vonden velen niet zo speciaal, maar het concertgebouw werd wel opgenomen in de lijst van 1001 gebouwen die je moet gezien hebben voor je sterft (1001 buildings you must see before you die, samengesteld door Mark Irving, nvdr). Het gebouw is echter vooral vermaard om zijn perfecte akoestiek. Het is bijna zoals in een Grieks theater: als je een munt op het podium laat vallen, kun je dat perfect horen tot op de achterste rij.”

STERCK. Van 2000 tot 2012 ben je gedeputeerde geworden voor de provincie, maar je bent dan teruggekomen naar Brugge om nipt te verliezen van Renaat Landuyt. Waarom kwam je terug naar de stad?

De fauw: “Patrick Moenaert gaf in 2011 aan dat hij de lijst niet meer zou trekken en ook geen nieuw ambt als burgemeester ambieerde. Men heeft mij dan als kopman gevraagd maar we hebben de verkiezingen in 2012 uiteindelijk nipt verloren van de SP.A. Op dat moment heb ik er bewust voor gekozen om niet terug te keren naar de provincie maar om in Brugge te blijven.”

STERCK. In 2018 kwam de herkansing en je werd, met voorsprong, burgemeester van Brugge. We zijn nu twee jaar verder. Wat werd er op stadsniveau tot op heden gerealiseerd en wat zit er nog in de pijplijn?

De fauw: “Het eerste groot project, dat weliswaar reeds in de vorige legislatuur werd beslist en waarvan de bouw reeds goed gevorderd is, is het nieuwe congres- en beurscentrum. Het complex staat op de plek waar het vorige gebouw stond en daar is lang over gediscussieerd. Namelijk: bouwen we een complex buiten de stad of kiezen we bewust voor het centrum? Als je zo’n complex buiten de stad bouwt, is dat meestal gekoppeld aan een hotel. We hebben er echter bewust voor gekozen om niet te verhuizen zodat de bestaande horeca hier de vruchten van zou kunnen plukken. Congressen zijn belangrijk voor Brugge, vooral in de kalmere toeristische periodes.

Een tweede groot dossier is de bouw van een nieuwe museumhal, meer bepaald aan het Groeningemuseum. Dat staat bekend om zijn uitgebreide collectie Vlaamse Primitieven maar het probleem is dat die werken moeten opgeborgen worden als er een tijdelijke tentoonstelling wordt georganiseerd. Wie naar het museum komt om de Vlaamse Primitieven te zien, komt bijgevolg soms bedrogen uit. Met een nieuwe hal is dat probleem opgelost: de werken kunnen dan definitief blijven hangen. Ik ben gaan praten met een school in de nabijheid van het museum, Sint-Andreas, omdat ik wist dat ze met plannen zaten voor een nieuwbouw. We hebben een deal kunnen maken: zij kunnen hun nieuwe school bouwen, wij een nieuw museum op de site van Sint-Andreas. Net als voor het concertgebouw destijds werd ook voor het nieuwe museum een architectuurwedstrijd uitgeschreven.”

STERCK. Die werd opnieuw gewonnen door Robbrecht en Daem. Wanneer start de bouw van BRUSK, de nieuwe tentoonstellingshal?

De fauw: “We hopen zo snel mogelijk te starten en het gebouw nog voor het einde van de legislatuur op te leveren. Ik durf rustig te stellen dat Brugge er een nieuw monument bij krijgt.”

STERCK. Van monumenten naar monumentale gebouwen: wat is de status van het ‘eeuwige’ stadiondossier?

De fauw: “Wel, na een jaar onderhandelen met alle partijen die betrokken waren in procedures voor de Raad van State – en eigenlijk op voorstel van Cercle Brugge – zijn we naar de 'Club’ gegaan met het voorstel om niet langer te zoeken naar locaties buiten Brugge, maar met de idee om het stadion neer te zetten op de site van Jan Breydel en Cercle te verhuizen naar een nieuwe locatie. Welnu, ik had eigenlijk niet verwacht dat Club Brugge daar zou op ingaan, maar na tien dagen bedenktijd heeft Bart Verhaeghe mij gezegd dat ‘Club’ dat ziet zitten. De gronden zijn eigendom van de stad, dus die moeten alvast niet meer verworven worden.”

Gezocht: ambitieus talent

Brugge.inc werd opgericht in november 2020 en is een initiatief van Stad Brugge, Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Het is een actieplan dat erop gericht is om ondernemerschap in de regio Brugge te promoten en er tevens voor te zorgen dat innovatieve groeibedrijven hun standplaats niet verlaten. Daarnaast wil het ook iets doen aan het gemis aan tech-startups, lees: jonge ondernemingen met innovatieve technologische producten en/of diensten. Burgemeester Dirk De fauw: “Ondernemers die een plek zoeken om zich te vestigen, denken nu vaak automatisch aan Antwerpen, Gent, Leuven of Kortrijk. Brugge.inc wil ervoor zorgen dat ondernemers ook Brugge meenemen in hun shortlist. Brugge.inc wil tonen dat we meer zijn dan een historische werelderfgoedstad en wil de bestaande speerpuntsectoren en de innovaties binnen deze sectoren breed uitdragen.”

STERCK. De bouw zou dit jaar nog kunnen starten, maar wat met het stadion van Cercle en de industrieterreinen die destijds aan het stadiondossier waren gekoppeld?

De fauw: “Cercle zou naar de Blankenbergsesteenweg verhuizen maar daar is het nog wachten op groen licht dat er vermoedelijk wel zal komen. Het klopt dat er op die plaats – lang geleden – sprake was van industrieterreinen. Nu, door dat stadion zouden er inderdaad minder vierkante meters beschikbaar komen dan initieel gepland, maar we hebben elders extra hectares bedrijventerreinen gecreëerd op plaatsen waarvan we dachten dat ze niet zouden goedgekeurd worden. Zoals Sint-Elooi Veldegem en een terrein dat al langer in de pijplijn zat: Chartreuse, nabij de autosnelweg.”

STERCK. Oorspronkelijk was de Chartreusesite bedoeld voor ‘hightech’ bedrijven, is de invulling onveranderd gebleven?

De fauw: “De Chartreusesite is definitief goedgekeurd en daar komen wat wij noemen ‘kantoorachtigen’. Denk daarbij niet aan klassieke fabrieken, maar veeleer aan studiebureaus waar ook iets kan geproduceerd worden. Ik denk daarbij bij wijze van voorbeeld aan bedrijven zoals een Televic in Izegem.”

STERCK. Kan het recent gelanceerde Brugge.inc-platform daarbij een rol spelen?

De fauw: “Absoluut. Dat platform werd opgericht om jonge ondernemers te ondersteunen in hun ambitie om nieuwe zaken te creëren. Er zijn er al een paar aanwezig in Brugge en we weten dat er nog meer zijn die willen starten maar niet meteen weten hoé ze dat moeten doen. Met Brugge.inc willen we de stad op de kaart zetten als place to be voor ambitieuze starters.”

STERCK. Hoe vergaat het de zeehaven? In welk mate is de Brexit een pretbederver?

De fauw: “Eerst en vooral dit. Je kent de discussie dat er in het Vlaamse havenlandschap meer concurrentie is dan samenwerking. Welnu, na twee jaar onderhandelen is er eindelijk beslist om een duurzaam samenwerkingsverband aan te gaan met Antwerpen. Als op zichzelf staande havens doen we het goed in Europa, maar samen staan we sterker en moeten we ons beter kunnen profileren ten opzichte van havens zoals Rotterdam of Hamburg. Nu, wat de Brexit betreft, heeft Zeebrugge altijd een voorsprong gehad op andere havens omdat we ruim anderhalf jaar geleden al gestart zijn met een technisch platform voor transportbedrijven (RX/Seaport: efficiënt documentenbeheer via het web, nvdr). Dat platform zorgt er onder meer voor dat we lange files kunnen vermijden. Maar het grootste voordeel tegenover andere havens – zoals Duinkerke en Calais – is dat wij voor 95% werken met onbemande vracht. Brexit is vooral op personenverkeer gefocust, dus op die manier blijft Zeebrugge deels buiten schot.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels