Transparanter talentmanagement in vijf stappen
Anne-Mie Desal SD Worx

Transparanter talentmanagement in vijf stappen

Praktijck - SD Worx

Openheid in je bedrijf heeft heel wat voordelen: je vergroot het zelfvertrouwen van je medewerkers, je ­vermindert onzekerheid en je benut ieders skills optimaal. Maar waar begin je als je de transparantie in je bedrijf wilt verbeteren? Onze tip: pak eerst je talentmanagement aan.

1. Communiceer duidelijk over de gang van zaken

Medewerkers kennen ­procedures vaak onvoldoende, wat zorgt voor onzekerheid. Die neem je weg met een gecentraliseerd platform waar iedereen makkelijk toegang toe heeft. Je publiceert er gedetailleerde informatie over de methodes voor prestatie-evaluatie, de criteria voor promotie, de lopende interne vacatures …

Publiceer geregeld updates over eventuele wijzigingen, zo is iedereen mee. Komen er tijdelijke projecten of nieuwe functies aan? Vertel duidelijk hoe intern talent kan deelnemen. Het ­ideaal is een intern loopbaanplatform met een gestructureerd overzicht van alle opties.

2. Geef regelmatig eerlijke feedback

Geef je medewerkers regelmatig – dus niet enkel via een jaarlijkse evaluatie – constructieve feedback via een gestructureerd systeem. Voer gesprekken over de huidige prestaties, maar ook over welke richting medewerkers uit willen. Liefst koppel je dit aan de mogelijkheden in je organisatie. Via de feedbacksessies krijg je een beter zicht op wat je medewerkers nog in hun mars hebben en wat zij verwachten.

3. Communiceer over criteria voor promotie en beloningen

Wat heeft iemand nodig om promotie te maken? Als je daar duidelijk over bent, weten medewerkers waar ze op moeten letten om ­professioneel vooruit te gaan.

Zorg ervoor dat de hele organisatie de criteria op dezelfde manier toepast. Dankzij die gestructureerde aanpak kunnen managers eerlijke beslissingen nemen, zonder vooringenomenheid of favoritisme.

 4. Neem datagestuurde beslissingen

Registreer gegevens over interne mobiliteit. Zo houd je overzicht over het beschikbare talent, de talentvraag en -verschuivingen binnen je organisatie. Dat helpt je bepalen wie je waar kunt inzetten om de ­efficiëntie en/of medewerkertevredenheid te ­verhogen. Beslissingen over aanwervingen, promotie en interne mobiliteit zijn transparanter wanneer ze steunen op objectieve gegevens.

5. Creëer transparantie over loopbaanontwikkeling

Als je een functiebeschrijving opstelt of herziet, geef dan ook de doorgroeimogelijkheden mee. Maak duidelijk welke competenties nodig zijn om in een bepaalde richting te evolueren. Zo zet je ontwikkeling meteen op de radar.

Maar daar stopt het niet. Met elke medewerker communiceer je het best regelmatig over de interne mogelijkheden. Informeer hen over wat ze nodig hebben. Je kunt hen verder ondersteunen met ­opleidingsmogelijkheden en hulpmiddelen om skills en competenties te meten en te ontwikkelen. Zo haal je het beste uit iedereen.

SD Worx
www.sdworx.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels