Voedingsbodem voor innovatie en interactie
Vincent Vanderbeck Hangar K

Voedingsbodem voor innovatie en interactie

Sector technologie & innovatie - Hangar K

Om als jonge ondernemer je eerste stappen in de businesswereld te zetten, zijn niet alleen kapitaal, visie en een gezonde portie moed nodig. Ook een breed netwerk geeft houvast bij groeipijnen of belangrijke beslissingen. Hangar K in Kortrijk is een incubator waar starters met de nodige begeleiding gecontroleerd hun vleugels kunnen uitslaan. Gestart voor en door digitale ambitie, is het bovendien een interessante voedingsbodem van innovatie-ideeën voor de lokale bedrijven rondom.

Hangar K is een kweekvijver van digitale start-ups. Het verenigt ondertussen circa 45 bedrijven. Het bruisende concept omvat een mix van eenmanszaken en scale-ups. Jonge ondernemers vinden er huisvesting en ondersteuning bij het uitbouwen van hun bedrijf. Met de steun van krachtpatsers uit de industrie (zoals Barco en Unilin), de acceleratoren van Cronos en Start It @KBC, de vier kennisinstellingen uit Kortrijk én Stad Kortrijk, verenigt Hangar K innovatie, technologie en onderzoek. Het voorziet tegelijk in een dialoog met het lokale ondernemersnetwerk. Zo kunnen starters en gevestigde waarden op een geslaagde manier van elkaar leren. Vincent Vanderbeck, Chief Catalyst bij Hangar K, legt ons de filosofie achter het project uit.

Door de wisselwerking tussen de bestaande industrie en de start-ups ontstaat er een mooie kruisbestuiving.

Potentiële spin-offs

STERCK. Hangar K bestaat nu iets meer dan drie jaar. Hoe kwam het idee destijds tot stand en wat maakt het zo uniek?

Vincent Vanderbeck: “Hangar K opende in mei 2018 de deuren. Het concept ondersteunt jonge ondernemers van start-up naar scale-up en heeft de ambitie innovatie te stimuleren binnen Zuid-West-Vlaanderen. Het idee erachter kwam van Vincent Van Quickenborne. Hij wilde sterker inzetten op digitalisering in de regio en pas afgestudeerden de mogelijkheid geven hun talent lokaal in te zetten. Tot op dat moment trokken velen onder hen namelijk weg uit Kortrijk, bij gebrek aan interessante uitdagingen.”
“De Kortrijkse kennisinstellingen UGent, KULAK, Vives en Howest zijn hier partner. Dat biedt jonge ondernemers de kans samen te werken met studenten of onderzoekers. Ze hebben hier ook allemaal onderzoekers, die werken aan innovatieve concepten, waaruit potentiële spin-offs kunnen ontstaan. Tegelijk wou Van Quickenborne de banden aanhalen met bestaande bedrijven en hen versterken in hun digitale ontwikkeling. Het is die combinatie van het startend ondernemerschap en de link met het lokale bedrijvennetwerk en de kennisinstellingen die Hangar K zo uniek maakt.”

STERCK. Als start-up is een dergelijk netwerk essentieel, maar wat halen gevestigde bedrijven uit dit opzet?

Vanderbeck: “Door de wisselwerking tussen de bestaande industrie en de start-ups ontstaat er een soort kruisbestuiving. Beide inspireren elkaar of pikken producten en concepten van elkaar op. Het is dus zeker geen eenrichtingsverkeer. Omdat de insteek was de regio op de digitale kar te trekken, is er een meerwaarde voor de lokale bedrijven. De innovatieve concepten komen van de starters. Zij brengen de soms disruptieve ideeën aan. De gevestigde waarden worden op die manier uitgedaagd om anders na te denken over hun manier van werken. Aan de andere kant zijn het net zij die ook de start-ups helpen door hun ervaring te delen, advies te verlenen over groei en hen te vrijwaren van bepaalde nefaste beslissingen.”

Hangar K in cijfers
  • 2 locaties
  • 11 nieuwe starters in 2021
  • 21 aanwervingen door starters in de laatste 12 maanden
  • 40 student-ondernemers in academiejaar 2020-‘21
  • 45 gevestigde bedrijven
  • 2018 startjaar

STERCK. Wat biedt Hangar K concreet aan deze startende ondernemers? Waarom zouden ze zich hier moeten vestigen?

Vanderbeck: “Allereerst is er Start@K, een begeleidingstraject voor student-ondernemers. Hangar K ondersteunt hen bij hun eerste stappen in het ondernemerschap. Ze krijgen de kans hun idee te pitchen voor een breed publiek. De feedback die daaruit voortkomt, is zeer waardevol. Daarnaast onderstaat er door de coworkingmogelijkheid een dynamiek tussen de verschillende aanwezige bedrijven. De ondernemers ondersteunen elkaar en ze leren van elkaars successen en groeipijnen. Bovendien hebben we sinds 2018 wel een mooie community uitgebouwd. Vanuit grote spelers, zoals Barco, stromen ook mensen naar hier toe. Medewerkers van het bedrijf kunnen intern een innovatieve technologie pitchen bij het management. Als dat positief uitdraait, vinden zij hun weg naar deze cocreatieplek. Zo heb je opnieuw een instroom vanuit een industriële onderneming. Het is voor alle partijen in en rond Hangar K interessant om met deze jonge ondernemers te praten en samen te werken.”

Volwassenheid

STERCK. Is hier nog wel ruimte voor nieuwe bedrijven? Hoe lang blijft een onderneming hier doorgaans werken?

Vanderbeck: “In 2020 zat de eerste locatie aan Kortrijk Weide volledig vol. Vandaar dat we samen met de intercommunale Leiedal K-orner opgestart hebben, een tweede hub in de Rijselsestraat. Op deze locatie zitten nu een aantal bedrijven die in de start-up-fase zitten. Later moet deze plek uitgroeien tot een scale-up hub. Het is sowieso de bedoeling dat een onderneming op een gegeven moment doorstroomt naar een andere locatie. Als bedrijf betaal je hier een bedrag per zitplaats. Vanaf een bepaald aantal mensen is het dan niet meer zo interessant. Dat komt meestal overeen met het punt waarop ze een zekere volwassenheid hebben bereikt en de sprong naar zelfstandigheid kunnen maken. Een aantal mooie voorbeelden zijn JuuNoo, Aptus en Xiwa. Ook hierin begeleiden we de bedrijven. Tijdens de coronacrisis zijn onze jonge ondernemers aardig op de proef gesteld, maar ze hebben er zich goed doorgesparteld en zijn in sneltempo uitgegroeid tot mature bedrijven. We verwachten trouwens dat in 2022 opnieuw een lichting zal uitvliegen. Die spontane uitstroom creëert weer mogelijkheden voor nieuwe starters.”

STERCK. Welke zijn de grootste uitdagingen voor starters, eens ze hun eerste stappen hebben gezet?

Vanderbeck: “Als het concept solide is, is het grote probleem niet zozeer klanten vinden of de juiste mensen aantrekken, tenminste niet in eigen land. Een groot struikelblok zit wel in het internationaal doorbreken. Financieel krijgen de meesten het plaatje wel rond. Het gaat meer over het uitbouwen van een lokaal netwerk in het nieuwe land. Het is nieuw terrein, met lokale regelgeving, waar ze plots medewerkers en klanten moeten aantrekken. Hangar K probeert ook hierbij te helpen.”

Vincent_Vanderbeck_Hangar_K

Gamewereld

STERCK. De jonge ondernemers die hier hun intrek nemen, zetten sterk in op technologie en innovatie. Werken jullie ook met andere partijen samen om dit te stimuleren?

Vanderbeck: “Het is zo dat veel van onze ondernemingen actief zijn in de gamewereld en ook in die van augmented en virtual reality (VR), al geldt dat lang niet voor iedereen. Hier zijn heel diverse sectoren vertegenwoordigd. Dat creëert op zich wel een interessante dynamiek tussen de ondernemers. De samenwerkingen met de kennisinstellingen en de gevestigde industrie dragen daartoe bij. Zij organiseren hier geregeld events in het teken van het ondernemerschap. De kennisinstellingen brengen in die context ook hun onderzoekswerk naar Hangar K, bijvoorbeeld in kader van VR of AI (artificiële intelligentie), zoals VR- of adaptieve trainingen. Vanuit Hangar K organiseren we dan weer sessies voor kmo’s, die hier leren hoe ze het best inzetten op innovatie en inspiratie opdoen en kunnen brainstormen. Zo krijg je opnieuw die spontane, gezonde kruisbestuiving tussen alle betrokkenen. Het is een dynamiek waar elke ondernemer, innovatieve starter of gevestigde marktleider in de ruime regio, zijn voordeel mee kan doen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels