Vrolijke havenmeester
Marijke Van de Sompele The Harbour

Vrolijke havenmeester

Verhaal - The Harbour

Als opgroeiende puber mocht ze de kassa bemannen in de buurtsupermarkt van haar ouders. Zoveel jaren later bloeit de passie voor economie en financiering als nooit tevoren bij Marijke Van de Sompele. De kersverse CEO van The Harbour, gespecialiseerd in financiering voor start-ups en scale-ups, amuseert zich ook in haar nieuwe job uitstekend. “Uiteraard zijn er heel wat extra verantwoordelijkheden op mij afgekomen, maar met behulp van het managementteam slagen we er goed in om alles te behappen.”

Het was een nieuwtje in het ondernemerslandschap van begin dit jaar: Marijke Van de Sompele volgt oprichter Aelbrecht Van Damme op als CEO van The Harbour. Het is de belangrijkste promotie in de mooie carrière die de West-Vlaamse al maakte, al hoeft het geen verwondering te wekken dat ze het intussen al zo ver schopte. De kiemen ervoor werden gezaaid in de jaren 90, ergens in een buurtsupermarkt in Ver-Assebroek bij Brugge.

Marijke_Van_de_Sompele_The_Harbour

“Mijn ouders waren toen de zelfstandige uitbaters van een Alvo-filiaal, de supermarktketen die wordt beheerd door de Colruyt Groep. Toen ik acht was, bediende ik klanten al met fruit en groenten. Later, tijdens een vakantiejob, stond ik regelmatig aan de kassa. Ook mijn drie zussen draaiden op jonge leeftijd al in de zaak mee. Zoveel jaren later heeft mijn oudste zus samen met haar man de supermarkt van mijn ouders overgenomen. De jongere zussen werken in de hr-sector en in de verpleegkunde. Onze grote gemeenschappelijke deler? De energie om mensen vooruit te willen helpen, ook dat hebben we van onze ouders geërfd.”

STERCK. Was het tijdens die jobs in de supermarkt dat het idee rijpte om economie te studeren?

Marijke Van de Sompele: “Economie heeft me altijd al getriggerd. De specifieke focus op het financiële luik kwam er toen ik tijdens mijn studies Economische Wetenschappen aan UGent vanaf het derde jaar Corporate Finance volgde. Op die manier kreeg ik een nog veel beter beeld van de impact van financiën, inzichten in hoe financiering werkt, enzovoort.”

Betrokkenheid

STERCK. Je eerste werkervaring deed je gedurende negen jaar op in het bankwezen. Wat heb je daar vooral van opgestoken?

Marijke: “In die periode fungeerde ik als relatiebeheerder voor kmo’s bij BNP Paribas Fortis, met een 80-tal – vooral West-Vlaamse – bedrijven in de portfolio. Ik ondervond dat je als bankier wel een bepaalde band met je cliënten hebt, maar je bent in eerste instantie ook ‘maar’ de geldleverancier. Je betrokkenheid bij zo’n kmo blijft beperkt, waardoor je impact nooit echt groot is. Ik had vermoedelijk een lange carrière bij mijn eerste werkgever kunnen uitbouwen, maar verlangde meer contact met het ondernemerschap. Daarom ben ik in het najaar van 2014 naar Titeca Accountancy overgestapt.”

STERCK. In welke mate leunde dat nog dichter aan bij jouw interesses?

Marijke: “Titeca heeft een accountancy – en een adviesafdeling. Ik werkte in die tweede pijler: eerst als specialist Corporate Finance, later als Director van die tak en vanaf 2018 als vennoot. Het interne werk, het opzetten van processen, het opbouwen van een team … Dat boeide me enorm. Bovendien werd ik op die manier betrokken bij heel wat overname – en financieringsprojecten. Dat gaf mij enorm veel voldoening, want je staat naast de ondernemer, bouwt samen met hem een goed onderbouwd dossier op om banken en de overheid te overtuigen. Ik kijk daar nog altijd met veel plezier op terug.”

The Harbour in cijfers
 • 3 kantoren (Roeselare, Gent en Antwerpen)
 • 15 medewerkers
 • 25/25/50 percentage van opgehaalde financiering (via respectievelijk kapitaalinvesteerders / alternatieven (crowdlending) / bank & overheid)
 • 39 miljoen euro opgehaald (sinds opstart 2019)
 • 100 miljoen euro (ambitie van totaal opgehaalde financiering, te realiseren tegen 2024)
 • 439 business angels in het The Harbour-netwerk
 • 445 fondsen in het The Harbour-netwerk

STERCK. Wat overtuigde jou om toch nog ergens anders je anker uit te gooien?

Marijke: “Ik zocht en vond een nieuwe uitdaging toen The Harbour extra mensen wou aanwerven om hun groei gestalte te geven. Als Senior Manager kreeg ik de kans om, samen met oprichters Aelbrecht Van Damme en Matthias Browaeys, het schip te besturen. Vanuit mijn managementfunctie (COO) kon ik de ervaring die ik in mijn vorige jobs had opgedaan in het structureren van processen, hier volledig ontplooien. Bovendien was ik altijd sterk geïnteresseerd in de diverse vormen van financiering die een bedrijf kan aanspreken en leer je bij The Harbour het DNA van ondernemers nog beter kennen.”

Risicokapitaal

STERCK. Wat is het grote verschil tussen de dienstverlening die je bij Titeca bood en de rol van The Harbour?

Marijke: “Bij Titeca begeleidde ik kmo’s die al een mooie historiek hadden opgebouwd en jaar na jaar een groeiend omzetcijfer realiseren, waardoor ze makkelijker toegang hebben tot de traditionele financieringskanalen, zoals banken en de overheid. De ondernemingen die we bij The Harbour begeleiden, staan nog niet zo ver: zij zijn pas gestart of volop aan het opschalen. Ze hebben de eerste fase al achter de rug en willen versneld groeien om hun omzettargets te behalen.”

“In die fase is het voor banken en de overheid moeilijker om kredieten te verstrekken. Een bankier is geen verschaffer van risicokapitaal: die wil in eerste instantie zekerheid over de terugbetaling van de toegekende leningen. De start- en scale ups dienen zich dus eerst te richten tot alternatieve financieringskanalen (risicokapitaal, crowdlending, achtergestelde leningen) alvorens de bank een rol kan spelen. Het fijne daaraan is: het zijn ondernemers ‘pur sang’, die bereid zijn om risico’s te nemen en die open staan voor alternatieve financieringskanalen. Alleen speelt de tijdgeest in hun nadeel: eerst door corona, nu door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zijn banken en investeerders almaar minder geneigd om dat type ondernemingen financieel te steunen.”

“Bovendien: de energie – en grondstofprijzen gaan door het dak en de inflatie is torenhoog, wat leidt tot een gevoelige loonindexering. Daardoor nemen de kosten een kwantumsprong en kan je die niet zomaar doorrekenen aan je klanten. Tel dat allemaal samen en je beseft dat het voor een startende ondernemer tegenwoordig enorm uitdagend is om zijn zaak te laten renderen en financieren.”

STERCK. Welke bronnen van financiering boren starters zoal aan?

Marijke: “Start-ups kunnen in eerste instantie bij hun vrienden en familie aankloppen via een win-winlening. Dat is een achtergestelde lening waardoor ze hun eigen vermogen versterken. Zo'n achtergestelde lening kan je ook ophalen bij het brede publiek. De overheid steunt dat ook: de investerende particulier krijgt, naast een rente van maximaal 1,5%, ook 2,5% belastingkrediet. Op die manier kan een bedrijf tot 300.000 euro ophalen, waarvan er nooit meer dan 75.000 van één investeerder mag komen.”

Voor een startende ondernemer is het tegenwoordig enorm uitdagend om zijn zaak te laten renderen.

“Als het over een innovatie gaat, komt de start-up of scale-up in aanmerking voor subsidies. Heb je een sterk team, een product dat of oplossing die in de markt gevalideerd is én ben je actief in een groeimarkt, kan je kapitaalinvesteerders aan boord krijgen. We denken dan bijvoorbeeld aan ‘business angels’: geslaagde ondernemers die een jong bedrijf niet alleen steunen uit financiële overwegingen, maar de starter ook kunnen helpen door kennis uit hun uitgebreide netwerk te delen. Zeker tijdens periodes van negatieve rente, is de financiële support van een jong bedrijf een mooie manier om te diversifiëren in investeringen. Nu de rente weer stijgt, zullen bepaalde vermogende ondernemers misschien weer meer voor risicoloos sparen kiezen.”

STERCK. The Harbour is eigenlijk een spin-off van WinWinner. Welke evolutie hebben jullie de jongste jaren doorgemaakt?

Marijke: “WinWinner was en is een crowdlendingplatform dat Matthias en Aelbrecht hadden opgericht. Toen ze merkten dat startende ondernemers bij hen ook aanklopten voor andere vragen dan louter crowdlending, wilden ze die adviesfunctie extra zuurstof geven door The Harbour op te richten. Aanvankelijk richtten we ons uitsluitend op starters, voor wie we dus eigenlijk ook als een soort incubator fungeren.

Nu doen er almaar meer groeibedrijven een beroep op onze diensten. Dat zijn ondernemingen die al een behoorlijke omzet hebben gerealiseerd en doorgaans al een eerste financieringsronde achter de rug hebben. Zij kunnen al terugvallen op een gevalideerd businessmodel en willen hun expansie accelereren door via ‘venture capitalists' of professionele investeerders, hun productaanbod of actieradius te vergroten, verder werk te maken van diepgaande R&D, enzovoort.”

Marijkes trefwoordbiografie
 • 39 jaar
 • 2 kinderen(Siebe -11 en Nienke -10)
 • afkomstig uit Brugge
 • woont in Ruddervoorde
 • houdt van lopen, lachen en het gezelschap van familie en vrienden

Waarderingsverwachting

STERCK. Jullie krijgen maandelijks 50 tot 100 aanvragen voor financiële begeleiding. Hoe selecteren jullie de bedrijven voor wie jullie die dienstverlening opstarten?

Marijke: “Uiteraard hebben we een aantal objectieve parameters, net zoals investeerders en banken die hanteren. Na die eerste selectie houden we circa 25% van de leads over voor een grondiger screening. Daarbij zoeken we naar antwoorden op vragen zoals: hoe kunnen we de klant ‘funden’? Welke obstakels (bijvoorbeeld: te hoge waarderingsverwachtingen) zijn er waardoor we die financiële ondersteuning mogelijk niet zouden kunnen vinden? Wat is het marktpotentieel? Beschikt de bedrijfsleiding over de competenties om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren? Welke troeven hebben ze in vergelijking met de concurrentie? Hoe ‘coachable’ is de bedrijfsleider? Enzovoort…”

STERCK. In welke mate is die screening een garantie op succes?

Marijke: “Eenmaal we het licht op groen zetten, maken we samen met de onderneming werk van een dossier waar we onze figuurlijke kwaliteitsstempel op drukken. We hebben bij investeerders gaandeweg de reputatie opgebouwd: als het een ‘The Harbour’-dossier is, mogen we erop vertrouwen. Wij moeten er vooral voor zorgen dat de juiste deal op tafel ligt: de juiste proposities maken naar investeerders toe, een faire regeling over hoeveel aandelen het gefunde bedrijf afstaat …”

STERCK. Hoe ver staan we in België met alternatieve financieringsvormen voor bedrijven?

Marijke: “Het zit bij ons zeker in de lift, maar ten opzichte van Nederland lopen we toch een eindje achterop. Daar is een heuse opmars van alternatieve financieringskanalen bezig: crowdlendingplatformen, onafhankelijke leasingmaatschappijen, 'revenu based finance'-financierders. 

De energie om mensen vooruit te willen helpen, heb ik van mijn ouders geërfd.

Bij die laatste worden de recurrente inkomsten van de onderneming voorgefinancierd. Die aanpak wordt vaak gehanteerd voor IT-bedrijven die 'software as a services' (SaaS) aanbieden.”

STERCK. Ook accountants staan dicht bij de ondernemers en ondersteunen hen bij het verstrekken van financieringsadvies. Komen jullie daardoor niet steeds meer in het vaarwater van accountancykantoren terecht?

Marijke: “The Harbour is complementair met de dienstverlening van een accountancykantoor. Een accountant is een vertrouwenspersoon die de ondernemer dagelijks bijstaat met de financiële verwerking, rapportering en inzichten van de boekhoudkundige cijfers. Wij focussen ons op één specifieke nood, namelijk de nood aan financiering om verder te kunnen groeien. De plannen en voorbereiding die we daarvoor maken, zijn sterk gebaseerd op de cijfers die van de accountant komen, waardoor we aanvullend en versterkend samenwerken. Daarenboven is het zoeken naar kapitaalinvesteerders, wat voor start ups en scale ups de meest aangesproken financieringsbron is, onze core activiteit. Die rol nemen accountants niet op.”

STERCK. Hoe snel heb je ‘ja’ gezegd toen de stichters je vroegen CEO van The Harbour te worden?

Marijke: “Onmiddellijk. Aelbrecht wou als CEO een stap achteruitzetten, omdat hij vanuit zijn ondernemersspirit nog nieuwe initiatieven wil opstarten. Ik wou eigenlijk bij Vlerick een MBA doen om mijn kennis nog verder te verdiepen, maar ging mee in de redenering van Aelbrecht dat het CEO-schap een geschikte manier is om die knowhow ‘on the job’ op te doen. In functie daarvan heb ik vanaf november 2021 het aantal dossiers dat ik nauw begeleidde, afgebouwd. Op die manier evolueer ik zelf nog nadrukkelijker in de richting van een ondernemer.”

Marijke_Van_de_Sompele_The_Harbour

Toeteren

STERCK. Welke evaluatie maak je op van je eerste kwartalen in die nieuwe rol?

Marijke: “Het is een functie waarin je sowieso moet groeien. Vroeger droeg ik al bepaalde verantwoordelijkheden, maar nu komt er nog veel meer in mijn vakje terecht. Het was nodig mijn ‘operations’-petje af te zetten, want je werkt meer aan het bedrijf dan erin. Eigen financiering zoeken, rapporteren aan de aandeelhouders, werk maken van marketing opdat scale-ups nog vlotter de weg naar ons vinden, meer aandacht voor de boekhouding, partnerships uitbouwen met investeerders en met bedrijven die nood hebben aan onze diensten … Het zijn zaken die er allemaal bijkomen en waar ik veel energie uit haal.  Ik ben tevreden over mijn groeicurve van de laatste maanden.”

STERCK. In hoeverre mis je het om zelf dossiers af te ronden?

Marijke: “Dat is een zalig gevoel, maar ik hoef het niet helemaal te missen: ik blijf bij bepaalde dossiers betrokken en haal er evenveel energie uit als ons team erin slaagt een financiering rond te krijgen. Dan halen we letterlijk onze luidruchtige toeter boven en plaats ik de mensen die het hebben gerealiseerd, even op een voetstuk. Dat verdienen ze.”

Boost voor Izy Coffee

Eén van de succescases waar The Harbour een belangrijke hand in heeft, is die van Izy Coffee, dat aan een stevige expansie bezig is. “Bart Buyse is destijds, met eigen middelen, een koffieshop gestart in Izegem. Hij kreeg ondersteuning van de bank om een tweede zaak te openen. Later heeft hij dankzij een win-winlening de fondsen vergaard om te investeren in een derde zaak en een eigen ‘koffietruck’. Hij koestert de ambitie om de komende drie jaar 30 winkels te openen en wil de West-Europese Starbucks worden. Daarvoor hebben we 600.000 euro opgehaald. De helft komt van kapitaalinvesteerders, de andere helft van banken en de overheid. Daarnaast loopt er nog een crowdlending bij WinWinner om ook in treinstations filialen te openen.”

STERCK. Wie zijn jouw klankborden?

Marijke: “Ik toets veel af met Aelbrecht en krijg ondersteuning van een coach om verder te groeien in mijn rol als leider. Daarnaast hebben we een raad van bestuur samengesteld die extra support zal bieden. Voor mezelf heb ik een nieuwe structuur gecreëerd, waarin ik veel bewuster met mijn tijd omga en die me toelaat iets meer te sporten. Wekelijks een krachttraining en twee keer per week lopen zijn ideale ventilatiemomenten. Daarnaast is ook mijn man, Olivier Helewaut, een grote steun en toeverlaat. Hij werkt in een totaal andere sector (R&D engineer bij CNH), maar ook zijn inzichten kunnen heel nuttig zijn.”

STERCK. Je stond nooit dichter bij het ondernemerschap als nu. Hoe groot is de kans dat je ooit zelf een bedrijf start?

Marijke: “Dat sluit ik helemaal niet uit, het zou zomaar in een compleet andere sector kunnen zijn. Alleen: daarvoor is het veel te vroeg. Er is nog heel veel potentieel om The Harbour nog verder te laten groeien. Laat ons daar maar eens mee beginnen.”

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels