Wacht niet tot het laatste moment met uw bodemonderzoek
Hilde Decuyper A+E Consult

Wacht niet tot het laatste moment met uw bodemonderzoek

Praktijck - A+E Consult

Wanneer u een grond overdraagt of uw beroepsactiviteit op een terrein stopzet, is in bepaalde gevallen een bodemonderzoek vereist. Het niet (tijdig) uitvoeren van zo’n onderzoek heeft heel wat consequenties. Wat houdt het precies in en hoe pakt u dit het best aan? We lichten alvast een tipje van de sluier: begin er zo vroeg mogelijk aan.

Wanneer is het verplicht?

Volgens het bodemdecreet moeten risicogronden in drie gevallen onderzocht worden: bij overdracht, bij stopzetting of periodiek. Dat laatste hangt af van de ernst en de grootte van de activiteiten, waarbij OVAM elke 10 of 20 jaar een periodiek onderzoek eist. Een risicogrond is een grond waarop een VLAREBO-inrichting gevestigd is/was. Denk bijvoorbeeld aan droogkuisactiviteiten, een benzinestation, gronden met een mazouttank (> 20.000 liter), gebruik van spuitcabines of metaalverwerking. Een overdracht kan zowel extern als intern zijn, zoals bij een fusie. Sinds 2022 is PFAS ook een verplicht te onderzoeken parameter bij een aantal bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden daarvan zijn brandweerkazernes en -oefenterreinen, fabrikanten van papier, textiel of cosmetica, in de foto-industrie of bij stortplaatsen.

Lange doorlooptijd

De duur van een bodemonderzoek – van bestelling tot rapport – bedraagt gemiddeld twee maanden. Dat omvat boren, grondstalen afnemen, grondwater bemonsteren, stalen verwerken in het labo en het rapport opstellen. Deze duur houdt geen rekening met een eventueel vastgestelde verontreiniging. Is het rapport ingediend, dan heeft OVAM twee maanden om het akkoord te verklaren. Kortom, als er niets fout loopt, hebt u tussen het bestellen van het onderzoek en het krijgen van het bodemattest zo’n vier maanden nodig. Dit bodem­attest heeft u al nodig bij het opstellen van het compromis.

Zodra verontreiniging wordt vastgesteld, loopt de duurtijd op. Als het gaat om een aanzienlijke verontreiniging, hebt u een beschrijvend bodemonderzoek nodig, wat opnieuw bijkomende analyses en tijd vergt. Als u verontreiniging verwacht, meldt u dit het best bij de opstart van het onderzoek. Een bodemattest wordt pas uitgereikt als de bodemprocedure rond is. Zonder goedgekeurd attest gaat de overdracht niet door. Om op veilig te spelen, vraagt u het best minimum zes maanden voor overdracht of stopzetting een onderzoek aan. Vroeger mag ook, want het bodemonderzoek is een jaar geldig. Zo hebt u voldoende tijd om met een bodemsaneringsdeskundige verschillende scenario’s af te wegen in geval van verontreiniging.

Hoe gaat u te werk?

Hoe weet u of dit ook voor u geldt? In de milieuvergunningen staan de rubrieken die u kan vergelijken met de VLAREBO-lijst. Op de site degrotegrondvraag.be ziet u of uw terrein rood ingekleurd is. Twijfelt u of hebt u een grond in bezit van voor 1995 – toen bodemonderzoek nog niet verplicht was – dan kan de notaris soelaas brengen door historische opzoekingen te doen. Wilt u hiermee aan de slag nog voor de notaris in the picture komt, dan is een bodemsaneringsdeskundige, zoals A+E Consult, een geschikte partner.

A+E Consult
www.apluse.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels