Wat u moet weten over uw contracten
Jim Bauwens,
Arthur Lahousse
& Thomas De Clerck
KPMG Law

Wat u moet weten over uw contracten

Praktijck - KPMG Law

De meeste ondernemers sluiten dagelijks contracten. Op dat vlak stond de wetgever niet stil. Op 1 december 2020 trad de nieuwe b2b-wet in werking. Op 1 januari 2023 is het nieuwe verbintenissenrecht aan de beurt. Beide regelgevingen hebben een enorm brede toepassing en verdienen uw bijzondere aandacht.

Hieronder geven wij drie voorbeelden van zaken waar u zich onder het nieuwe verbintenissenrecht beter op voorbereidt.

Knock-out

U beschikt niet steeds over de nodige tijd om per transactie een contract op te stellen. Vaak opteert u daarom voor het gebruik van algemene voorwaarden. Maar wat als beide partijen naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen? U verwijst in uw aanbod naar uw algemene voorwaarden. Uw handelspartner verwijst in zijn aanvaarding naar zijn algemene voorwaarden. Onder het nieuwe verbintenissenrecht maken in dat geval beide sets van algemene voorwaarden deel uit van het contract, weliswaar met uitzondering van de tegenstrijdige bedingen. Wat kan u hiertegen doen? Geef duidelijk aan - niet via uw algemene voorwaarden - niet aan de algemene voorwaarden van uw handelspartner te willen gebonden zijn.

Onvoorzienbare omstandigheden

Had ook u recent af te rekenen met onvoorzienbare omstandigheden, zoals ongeziene levertermijnen of extreme prijsstijgingen? Is er geen sprake van een onmogelijkheid van nakoming, overmacht? Het nieuwe verbintenissenrecht voorziet voortaan in een regeling.

Indien de omstandigheden de uitvoering van het contract buitensporig bezwaren en uw handelspartner de uitvoering van het contract niet langer redelijkerwijze van u kan verwachten, kan u uw handelspartner verplichten om het contract te heronderhandelen. Biedt dit geen soelaas? Dan kan de rechter het contract aanpassen, of het zelfs geheel of gedeeltelijk beƫindigen.

Wat buitensporig en redelijk is, is moeilijk te zeggen. U kan contractueel afwijken van deze regeling en dergelijke gevallen expliciet aanduiden. Het is aangeraden dit te doen, rekening houdend met de specifieke noden van uw onderneming. U kan ook bepalen dat u dergelijke aanpassingen bij onvoorzienbare omstandigheden weigert.

Anticipatie

Het nieuwe verbintenissenrecht biedt u algemeen meer actiemiddelen in het geval dat de uitvoering van het contract stroef verloopt. De voorafgaande tussenkomst van een rechter is daarbij niet langer vereist.

Heeft u ernstige vermoedens dat uw handelspartner het contract niet correct zal uitvoeren, maar zijn diens verbintenissen nog niet opeisbaar? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden eenzijdig uw verbintenissen opschorten of het contract zelfs ontbinden. Is er sprake van een contractbreuk, maar is die onvoldoende ernstig om het contract te beƫindigen? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden eenzijdig een prijsvermindering toepassen.

U ziet, het nieuwe verbintenissenrecht biedt tal van mogelijkheden om u beter te beschermen. Het is daarom geen overbodige luxe om uw (standaard)contracten en/of algemene voorwaarden door te lichten.

KPMG Law
www.kpmglaw.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels