Wind in de zeilen
Stefan Grosjean Polemieck

Wind in de zeilen

Polemieck

De huidige aanpak voor het opwekken van windenergie heeft een aantal nadelen. Zo moeten de windmolenparken in zee heel goed verankerd zijn en mogen ze zich niet té ver van de kust bevinden, want je hebt de verbinding met het vasteland nodig om de energie tot bij de mensen te krijgen. 

‘Airborne wind energy’ (AWE) biedt twee vliegen in één klap. Hierbij ga je in volle zee, waar er geen enkele sprake van visuele hinder is. Nog veel beter is dat de wind daar echt vrij spel heeft, zeker op grotere hoogtes. Door te werken met kites die tot 1200 meter hoog kunnen gaan, kan je enorme hoeveelheden energie uit windkracht halen en omzetten in stroom. Om die elektrische stroom op volle zee bruikbaar te maken, zetten we die ter plaatse om in opgeslagen waterstof. Dit is een industrieel proces dat gebruik maakt van een elektrolyzer. Stroom zullen we sowieso moeten opslaan om periodes van minder wind en zon te overbruggen. Waterstof biedt daarvoor uitgelezen mogelijkheden. Je kan die waterstof aan land weer omzetten in stroom en in het netwerk injecteren. Bovendien is het ook geschikte brandstof voor vliegtuigen, schepen en vrachtwagens.  

Polemieck_Stefan_grosjean

Deze aanpak is niet langer een utopie. Kites worden onder meer gemonteerd op grote schepen, waar ze het brandstofverbruik met de helft reduceren door hun enorme trekkracht.

AWE biedt ook heel wat voordelen ten opzichte van de huidige manier waarmee we windenergie genereren: je hebt geen masten of kabels nodig om de energie aan land te krijgen. De combinatie met omzetting in waterstof zorgt ervoor dat je de opgeslagen energie kan stockeren en op het continent kan verdelen via LNG-terminals, zoals je er nu al eentje in Zeebrugge hebt. Het bestaande gasnetwerk zal trouwens omgebouwd worden om waterstof (vloeibare elektriciteit) te verdelen.  Alles wordt elektrisch, hernieuwbaar en clean.

Het is een systeem dat ook wettelijk perfect kan (rekening houdend met vliegroutes, enzovoort) en, zeker gezien de hoge energieprijzen, al perfect rendabel is voor exploitatie (15 ct per kWh kostprijs). Ik droomde er 20 jaar geleden al van om iets te doen met AWE. Nu zijn we met Snowball volop bezig om dit in een ‘proof of concept’ te gieten. Het zou fantastisch zijn als we hiermee een volstrekt groenblauw alternatief kunnen creëren om de dreigende energietekorten op te vangen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels