Een brief van de Kamer voor Handelsonderzoek: wat nu?
Riki Pinxten Riki Pinxten BVBA

Een brief van de Kamer voor Handelsonderzoek: wat nu?

Vraag en Antwoord

Elke Rechtbank van Koophandel heeft één of meerder Kamers voor Handelsonderzoek. Ze worden ook wel de ‘depistagediensten’ genoemd en hebben als taak ondernemers en ondernemingen in moeilijkheden op te sporen, deze uit te nodigen voor een gesprek met als doel: orde op zaken te stellen, te reorganiseren of indien de zaak niet meer te redden is aan te sturen op een faillissement.

Wat kun je doen om niet op te vallen?

  1. Zorg dat je geen verstekvonnissen krijgt. Als je gedagvaard wordt voor de rechtbank om iets te betalen en je stuurt je kat, dan word je veroordeeld bij verstek.
  2. Vermijd achterstand in betalingen bij RSZ, bedrijfsvoorheffing en btw. Indien je een achterstand oploopt, zorg dan voor een betalingsregeling die je kan naleven.
  3. Als je het niet eens bent met de factuur van een leverancier, reageer dan op deze factuur door ze te protesteren met een aangetekende brief waarin je laat weten waarom je deze factuur niet wil betalen.
  4. Als je met personeel werkt, zorg dan dat deze tijdig en correct betaald worden. Zorg dat je geen geprotesteerde wissel­brieven krijgt.
  5. Winst is de motor voor een gezonde groei, een gebrek aan winstgevendheid kan voor financiële instabiliteit zorgen. Verliezen gedurende 2 opeenvolgende jaren vormen een knipperlicht.
  6. Voor ondernemingen die de vorm van een rechtspersoon aannemen:
  • Zorg dat je tijdig je jaar­rekening deponeert bij de Nationale Bank van België;
  • Let op de stand van het eigen vermogen. Een eigen vermogen kleiner dan 50 % van het maatschappelijk kapitaal, een zogenaamd negatief eigen vermogen triggert een alarmbelprocedure.

Al die elementen, de zogenaamde knipperlichten, zijn signalen van een wankelend bedrijf. Je zal zeker in de kijker lopen als het gaat om een aantal gelijkaardige feiten (bijvoorbeeld enkele verstekvonnissen) of een combinatie van verschillende feiten samen (bijvoorbeeld achterstand btw, een verstekvonnis en een jaarrekening die niet tijdig neergelegd is).

Zorg dat je tijdig reageert op deze knipperlichten, voorkomen is beter dan genezen.

Beantwoord door Riki Pinxten

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels