Familie

Van alle Belgische bedrijven zijn meer dan driekwart een familiebedrijf. Velen van hen zijn bezig zijn met overdracht naar de volgende generatie. De nood aan verdere professionalisering en de specifieke problematiek van familiaal ondernemen maakt het een zware taak voor de tweede, derde of verdere generatie. De cijfers bewijzen immers dat over generaties heen, het merendeel van de familiale overdrachten om uiteenlopende redenen geen succes blijkt te zijn. De uitdaging voor een familiale overnemer is dan ook groot op tal van vlakken. En dat verdient ons respect.

STERCK Limburg — Nr.21

STERCK. Limburg
Nr.21

juni - juli - augustus