Kansen voor de overdracht van familiale ondernemingen?
A&B Adviescel

Kansen voor de overdracht van familiale ondernemingen?

Vraag en Antwoord

Om de tijdige overgang van ondernemingen te bevorderen werd vanaf 1 januari 2012 de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen vrijgesteld van schenkbelasting. “De aangekondigde wijzigingen van het erfrecht zullen de kansen op een zekere overdracht verhogen”, volgens de adviescel van A&B KMO-Partners.

Wat verstaan we onder een ‘tijdige’ overgang?

Door de fiscale vrijstelling van de schenking van familie­bedrijven is iedere overgang tijdig op voorwaarde dat ze tijdens het leven van de ondernemer plaatsvindt. Zeker wanneer er opvolgers klaar staan, bestaan er weinig redenen om de overdracht van de onderneming uit te stellen tot de stopzetting van de beroepsactiviteit van de ondernemende ouders. De betrokkenheid als mede-eigenaar zal de kinderen vaak ook extra stimuleren in de voorbereiding op het ondernemerschap.

Hoe het belang van de wetswijzigingen inschatten?

De schenking van een familiebedrijf is ruimer dan het fiscale verhaal. Een niet te onderschatten aspect is de invloed van het bestaande erfrecht, in het bijzonder de regels met betrekking tot de inbreng en inkorting van schenkingen. Als gevolg daarvan kan niet altijd de nodige zekerheid geboden worden dat een schenking ook definitieve uitwerking heeft.

We kijken dan ook uit naar de aanneming van het wetsvoorstel tot wijziging van het erfrecht omdat daardoor familiale regelingen kunnen getroffen worden, die tot op vandaag verboden zijn. Zo’n omvattende regeling, waarbij verschillende soorten van goederen, roerende en onroerende, kunnen betrokken worden, zal tegemoet komen aan de nadelen die de huidige technieken als de boedelverdeling, de dubbele akte of de toepassing van art. 918 B.W. nog hebben.

Welke rol speelt de accountant?

De klemtoon van onze rol is al lang verlegd van cijferberoep naar multidisciplinair advies. En in de context van de familiale regeling zal ieder aspect van groot belang zijn, gaande van de waardering van de betrokken vermogensbestanddelen tot de uitwerking van de overeenkomst.

Beantwoord door A&B Adviescel

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels