Aansprakelijkheidsvorderingen
Tinneke Geukens Praktijck - Ingentia

Aansprakelijkheidsvorderingen

Praktijck - Ingentia

Als ondernemer maakt u elke dag overeenkomsten met uw klanten, medewerkers, leveranciers en partners. Die overeenkomsten brengen rechten en plichten met zich mee. Respecteert iedereen de afspraken in een overeenkomst? Dan verloopt de samenwerking vlot. Maar helaas gebeurt dat niet altijd. Met als gevolg onenigheid die kan leiden tot een rechtszaak. Daarom is het belangrijk dat uw onderneming voldoende sterk staat in aansprakelijkheidsdiscussies.

Als specialist in handels- en ondernemingsrecht geeft Ingentia Advocaten u graag vier tips om uw ­onderneming proactief te beschermen tegen vorderingen.

1. Stel uw overeenkomsten en algemene voorwaarden sluitend op

Een contract is een bindende overeenkomst tussen partijen. Ook al zijn mondelinge overeenkomsten ook rechtsgeldig, ze zijn moeilijk te bewijzen. Zet dus altijd de gemaakte afspraken op papier. En zorg ervoor dat uw contracten sluitend zijn om problemen te voorkomen. Geen enkele situatie is dezelfde. Stel dus altijd een contract op maat op.
Heb ook aandacht voor uw algemene voorwaarden. Want die maken onmiddellijk duidelijk wat ieders rechten en plichten zijn. Ze besparen u in het dagelijkse rechtsverkeer heel wat tijd – en dus ook geld – én verhogen de markttransparantie en de gelijke behandeling van uw verschillende medecontractanten. Werk uw algemene voorwaarden dus goed uit en hou ze up-to-date.

2. Deponeer uw merk

Hebt u dankzij uw harde werk een goede reputatie opgebouwd? Dan is het jammer dat een concurrent zomaar met uw naam – en de daaraan gekoppelde reputatie – aan de haal gaat of uw merknaam misbruikt. Bescherm daarom de merknaam van uw bedrijf op intellectueel niveau. En let er ook op dat u uw ­merkdepot op de fiscaal meest geoptimaliseerde manier uitvoert. Zo zal u op eventuele royalty’s aanspraak kunnen maken.

3. Verifieer uw inschrijving in de Kruispuntbank

Een correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen is erg belangrijk als uw klanten hun ­facturen niet betalen. Stemmen de activiteiten op de facturen niet (meer) overeen met uw inschrijving? Dan kunt u de facturen niet meer innen. Want de rechtbank van koophandel zal uw vorderingen in dat geval afwijzen.

4. Werk GDPR-conform

Verwerkt u persoonsgegevens, zoals zowat elke onderneming? Dan moet u zich houden aan de GDPR-regelgeving. U moet alle bepalingen respecteren en de nodige maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Doet u dat niet? Dan loopt u het risico op een hoge boete én een aansprakelijkheidsvordering. Zorg er dus zeker ook voor dat uw policy’s en IT-veiligheid op punt staan. Hebt u geen tijd of ontbreekt het u aan de nodige expertise om deze tips in de praktijk te brengen? Dan staan de specialisten van Ingentia Advocaten voor u klaar. Wij helpen u graag om uw onderneming op een juridisch veilige manier te laten groeien en zorgen ervoor dat u over alle juridische documenten beschikt. Bovendien gaan we na of uw onderneming in aanmerking komt voor subsidies en premies. Zo weet u zeker dat u geen geld laat liggen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels