Duurzame en sterke gemeente
Alain Yzermans & Jef Verpoorten Regio Houthalen - Helchteren - Burgemeesters

Duurzame en sterke gemeente

Regio Houthalen - Helchteren - Burgemeesters

Het zijn drukke tijden voor de burgemeester van Houthalen-Helchteren. Alain Yzermans (sp.a Groen Plus) werd onlangs opnieuw verkozen. Hij mag – na vijftien jaar – dus opnieuw zes jaar lang de burgemeesterssjerp dragen. Zijn toekomstvisie voor 2020-2030 is intussen ook klaar. En het is veelbelovend. Alain Yzermans en eerste schepen Jef Verpoorten (CD&V) gooien de plannen op tafel. De rode draad? Wonen, werken, leven en beleven in een duurzame en sterke gemeente.

Houthalen-Helchteren telt zo’n 30.600 inwoners en behoort dus tot de grotere Limburgse gemeentes. Industrie heeft er altijd een belangrijke rol gespeeld. En dat zal in de toekomst niet veranderen. “Houthalen-Helchteren is een gemeente met een gezellige kern, innovatieve bedrijvenparken, dynamische woonwijken en sterke toeristische troeven”, stelt burgemeester Alain Yzermans. “Een plek waar economie, industrie en onderwijs hand in hand gaan met aangename publieke open ruimte en veel wooncomfort.”

Jef_Verpoorten

STERCK. Hoe gaat het met Houthalen-Helchteren?

Alain Yzermans: “Het master­plan dat we in 2007 ­voorstelden, is volop in uitvoering, met onder andere NAC (Nieuw Administratief Centrum, nvdr.), incubator GreenVille en LAB2FAB (zie kader). Maar er staan nog grote projecten voor de deur. Ten eerste de volledige vernieuwing van het centrum. We willen het handelscentrum rond de kerk aanpakken én uitbreiden. Rond het John Cuppensplein komt er flink wat retail en ook nog verschillende soorten residentiële woonmogelijkheden. Modern, mooi en gezellig, dat is het doel. We gaan het oude centrum verdichten maar ook verbinden. Ik las onlangs nog dat baanwinkels de doodsteek voor een stadscentrum zijn, dat willen we hier absoluut vermijden. In Houthalen-Helchteren willen we het oude handelscentrum extra zuurstof geven. De focus ligt dan ook op beleving. Dat betekent dat we ook voldoende aandacht zullen besteden aan groene assen en groene longen.”

Jef Verpoorten: “Als we naar de werkloosheidscijfers kijken, kan ik ook alleen maar concluderen dat het goed gaat met Houthalen-Helchteren. In vergelijking met 2013 is de werkloosheidsgraad gedaald met maar liefst 41%.”

Cleantech-pionier

Cleantech is een begrip dat van toepassing is op alle aspecten van ons leven. Het betekent dat we streven naar duurzame producten, processen en diensten. “Houthalen-Helchteren wil daarin een pioniersrol vertolken om de impact van onze inwoners, bedrijven en gemeentelijke diensten op het milieu tot een minimum te beperken. Naar de toekomst toe zullen bedrijven bijvoorbeeld cradle-to-cradle moeten werken en een absoluut minimum aan afval mogen produceren.”

STERCK. Hoe is het gesteld op de verschillende industrieterreinen?

Jef Verpoorten: “Na Lummen heeft Houthalen-Helchteren onmiskenbaar de meest strategische ligging in Limburg. Centrum-Zuid was het eerste industrieterrein na het ­saneren van de mijnen en dat heeft tot 4 à 5.000 arbeidsplaatsen geleid. Het is ook ons grootste industrieterrein. Daar hebben we een deel maakindustrie, een stukje diensteneconomie, maar vooral ook grotere logistieke bedrijven en een aantal groothandels, … Het nadeel? Centrum-Zuid is momenteel volzet. Maar er komt in de nabije toekomst wel uitbreiding. We hebben nog een zone tussen Centrum-Zuid en de Grote Baan – tussen de Quick en de carpoolparking – die we nu klaarstomen voor extra activiteiten. Dat gaat zowel over handel als nieuwe kmo-units.”

Alain Yzermans: “En dan is er ook nog Europark, het tweede grootste industrieterrein dat qua diversiteit vergelijkbaar is met Centrum-Zuid. Ook daar is er momenteel niets meer vrij en voeren we samen met de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, nvdr.) een heroplevingsstudie uit. Een echte uitbreiding is niet haalbaar, maar we bekijken hoe we er op korte termijn nieuw leven kunnen inblazen op het vlak van infrastructuur, het aantrekken van nieuwe bedrijven, en het optimaal benutten van de bestaande ruimte. Misschien is het wel mogelijk om hier of daar schaalvoordelen te creëren.”

STERCK. Wat zijn de grootste troeven van Houthalen-Helchteren voor ondernemers?

Alain Yzermans: “We hebben een erg bedrijfsvriendelijk klimaat. In eerste instantie hebben we een fiscaal gunstig regime. Daarnaast hebben we een erg centrale ligging in de provincie met een goede bereikbaarheid via de E314. En we hebben een erg goede samenwerking met de handelsverenigingen. Zowel met de OCHH (Ondernemersclub Houthalen-Helchteren, nvdr.) als met de HHC (Handelaars Houthalen Centrum, nvdr.) en vzw Parkmanagement. Dat werkt. Ten slotte denk ik dat we ook een mooi toekomstplan hebben voor onze gemeente. Verder proberen we een hele nauwe band op te bouwen met de bedrijven die zich hier vestigen. Dat levert grote kleppers op zoals JBC, Group GL en Group Machiels. En dat zijn maar enkele van de vele voorbeelden. Op Centrum-Zuid heb je ook nog Heraeus Electro-Nite, een wereldspeler op het vlak van industriële meetapparatuur voor procescontrole in de staalsector. Daar werken meer dan 500 medewerkers.”

Alain_Yzermans

STERCK. Houthalen-Helchteren heeft een erg strategische ligging door de snelweg, maar de Noord-Zuidverbinding blijft een heikel punt.

Alain Yzermans: “De N74 is één van de drukste wegen in Vlaanderen. Hij loopt dwars door onze gemeente en heeft een grote impact op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. Het is een dossier van veertig jaar oud. Tot nu toe blijft een oplossing op Vlaams niveau uit. Het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, nvdr.) is vorig jaar in mei voor de tweede keer vernietigd door de Raad van State. Maar we blijven de dialoog aangaan om een definitieve, duurzame en leefbare oplossing te vinden voor dit verkeersvraagstuk. Er zijn nu plannen om – net zoals in Brugge – een onderdoorgang te maken. Een soort ondergronds plein om beide kanten van de gemeente met elkaar te verbinden. Een nieuw circulatieplan met ventwegen naar het centrum is een absolute must om de verkeersdoorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Ik heb het gevoel dat er eindelijk schot in de zaak gaat komen. We werken nu met een vennootschap en betrekken alle actoren. Een beetje vergekijkbaar met de methodiek die ze in Maastricht toepasten. Er zal nu toch echt een definitief scenario uit de bus moeten komen. Als er een tunnel komt, pleiten we voor een geboorde tunnel. Op die manier kunnen we veel verkeershinder voorkomen aangezien de bovenbouw intact blijft. Het alternatief – een zogenoemde opensleuftunnel – is immers nadelig voor de gezondheid van de omwonenden. Dat blijkt uit het recente burgeronderzoek CurieuzeNeuzen Vlaanderen.”

STERCK. En dan is er ook nog het Mijnpark. Vertel daar eens iets meer over.

Alain Yzermans: “Tussen NAC en GreenVille komt er een soort microcosmos met onder andere 200 duurzame en energiezuinige woningen, een stadspark, het Limburgplein, de incubator, campus TIKB, … Dat is een PPS (Publiek-Private Samenwerking, nvdr.) achter de mijngebouwen, goed voor een terrein van zo’n 2,5 hectare. Het moet een echt belevingspark worden.”

Top vijf qua toerisme

Ook de toeristische economie is erg belangrijk voor Houthalen-Helchteren. “Hier nemen we in Limburg een plek in de top vijf in, mede dankzij vakantiepark Molenheide met bijhorend Wildpark, Hengelhoef dat nu gesplitst is in een uitbating door twee private ondernemingen en Kelchterhoef met de plas. Op jaarbasis levert dan zo’n 500.000 toeristische overnachtingen op.”

STERCK. En de middenstand? Hoe doet die het in Houthalen-Helchteren?

Jef Verpoorten: “Dat gaat iets moeilijker, zoals in haast elke gemeente. Er komt wel veel horeca bij, maar de detailhandel verdwijnt toch fors. We hebben onlangs nog een ministudie uitgevoerd. De belangrijkste redenen zijn natuurlijk het succes van e-commerce, maar er zijn ook veel bedrijven waar simpelweg geen familiale opvolging voor is. Als er dan toch andere geïnteresseerden zijn, krijgen die geen financiële steun van de bank. Dat is jammer. Om de leegstand tegen te gaan, zullen we in de toekomst nog iets meer aandacht besteden aan pop-ups. En voor start-ups willen we ook meer doen. We organiseren nu al een info-avond om starters te motiveren en inspireren. Maar we denken er ook aan via VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen, nvdr.) meer middelen te vragen. Wordt vervolgd.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels