De noodzaak van financiële orthodoxie bij ZDP
Luc Miermans
& Koen Hendrix
ZDP - VKW

De noodzaak van financiële orthodoxie bij ZDP

Expertenstuk - ZDP - VKW

Bij ZDP kregen ze na het overlijden van bezielster Hilde Smets af te rekenen met een precaire financiële situatie. Het jonge management koos om op eigen kracht verder te gaan en haalde Luc Miermans aan boord die sinds 2015 deel uitmaakt van de raad van advies. Hij getuigt over de pragmatische aanpak die het bedrijf terug helemaal op de rails hielp.

Ik heb helaas Hilde Smets nooit gekend. Op het moment dat de aandeelhouders van ZDP, Kristoff, Krystle en Gregory Wienen, me contacteerden, hadden ze hun moeder een half jaar ervoor moeten afgeven. Ze werden geconfronteerd met een moeilijke financiële situatie in de onderneming, deels door een spectaculaire groei van de omzet, maar deels ook door malafide praktijken van enkele mensen die van het vroegtijdig overlijden van de bezielster en bedrijfsleidster misbruik gemaakt hebben. Dit plaatste de onderneming onder behoorlijke financiële druk.

Ze kwamen bij mij terecht om een concrete uitweg uit die financiële omknelling te vinden. Helaas moet je op zo’n moment het jonge managementteam ontgoochelen door naar waarheid voor te houden dat er geen mirakeloplossingen bestaan. De weg uit de benarde positie is er eentje van een sober pad van jaarlijks te realiseren bedrijfsresultaten waarmee over enkele jaren gespreid het tij gekeerd moet worden. Tenminste als men – zoals zij verkozen – op eigen kracht en met behoud van 100% controle over de onderneming eruit wil raken.”

Motor draaiend houden

Het vergde dan niet zozeer ‘blood and tears’, maar toch veel ‘sweat and toil’ om Churchill te parafraseren: de tanden op elkaar zetten, de broeksriem aantrekken en heel nuchter, stap voor stap orde op zaken stellen. Hoofdzaak was de motor – de aangenomen projecten – op een goede manier draaiende te houden. Dat hebben Kristoff en co prima gedaan door constant voldoende werk aan correcte marges ook goed uit te voeren. Op commercieel en technisch vlak was de jonge generatie al klaar voor haar opdracht.

De weg uit de benarde positie is er eentje van een sober pad van jaarlijks te realiseren bedrijfsresultaten.

Financieel dashboard

Om dat te begeleiden, was er wel nood aan een aangepast financieel instrumentarium met inbegrip van een goed dashboard. Dat staat ondertussen ook goed op punt en maakt het dagelijks bestuur wat saaier want meer voorspelbaar, maar daardoor ook gezonder. Voorts werden de lasten uit het verleden stap voor stap vastgepakt en op de best mogelijke manier opgelost. Dat alles gebeurde binnen de cashflow die de onderneming bleef genereren. Voor een verdere spectaculaire groei zoals in het verleden, ontbraken evenwel de financiële middelen, dus versnellen zat er voorlopig niet in.

Vertrouwensband

Daarbij werd met de betrokken bankiers een open communicatie onderhouden: problemen werden niet ontkend, maar bij ieder probleem werd toch al de mogelijke oplossing aangereikt. En met iedere geslaagde opruimactie, steeg ook het vertrouwen van het team dat ze tegen hun taak opgewassen waren. Ondertussen resulteert het verhaal in een verdiend vertrouwen van de banken in zowel competentie als openheid en eerlijkheid van het management.

Een soortgelijke band en hulp werd met enkele hoofdleveranciers opgebouwd: ze geloofden in de kwaliteiten van de jonge garde en oefenden geduld. En dat heeft voor alle betrokkenen, ook voor deze leveranciers, geloond. Het tij keerde snel maar het bleef kwestie om geduldig de ingeslagen weg te vervolgen: reserves opbouwen, solvabiliteit en liquiditeit verbeteren vanuit constante positieve cash flows!

Nu, een viertal jaren later, is ZDP aangesterkt en gezond, maar de nuchtere attitude houdt iedereen met de voeten op de grond. Er kan terug gegroeid worden, met een constante blik op het instrumentenbord en binnen de limieten van de eigen mogelijkheden.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels