Vooruitkijken

Bij het ter perse gaan van deze editie kringelde eindelijk witte rook boven de Wetstraat. We hebben opnieuw een federale regering. Het afgelopen decennium hebben we er bij de drie federale verkiezingen samen in totaal 1.175 dagen over gedaan om onze regeringen te vormen. Dat is drie jaar en drie maanden dat we niet over een volwaardige regering beschikten. Zowel op federaal als op regionaal niveau blijkt de ambitie groot om met de nodige relancemaatregelen onze economie terug op de kaart te zetten. Tegelijk nodigen we onze excellenties ook uit om verder te kijken dan de waan van de dag. In 2024 staan er alweer nieuwe verkiezingen voor de deur. Met onze bijzonder complexe en zware staatsstructuur, en twee landsgedeelten die elk in een andere richting kijken, belooft elke volgende regeringsvorming opnieuw een Processie van Echternach te worden. Het is een uitdaging om daar over de partijgrenzen en -kleuren heen een structureel beter antwoord op te verzinnen. Dat is het minste dat we verdienen.

STERCK Limburg — Nr.37

STERCK. Limburg
Nr.37

oktober 2020 lees online