Erfbelasting: denk aan de volgende generatie
Christel Lambrichts Falq

Erfbelasting: denk aan de volgende generatie

Praktijck - Falq

Als accountant en adviseur worden we bij FALQ vaak geraadpleegd inzake successieplanning. Als ondernemer heeft u uw hele leven hard gewerkt en een vermogen opgebouwd. Wanneer u er niet meer bent, is er een fiscaal prijskaartje te betalen. De erfbelastingen kunnen enorm oplopen. Op het roerend en onroerend vermogen afzonderlijk bedraagt, per erfgenaam, het tarief tot 50.000 euro 3%, de schijf tot 250.000 euro 9% en boven de 250.000 euro 27%.

Stel, u bent bijvoorbeeld 100% aandeelhouder van een patrimoniumvennootschap met een waarde van 2 miljoen euro en van een werkvennootschap met een waarde van 300.000 euro en anderzijds bezit u nog twee onroerende goederen met elk een waarde van 400.000 euro. Tenslotte hebt u nog 100.000 euro privé gespaard. Laten we stellen dat twee kinderen erfgenaam zijn van dit vermogen. Komt u te overlijden, dan zijn zij elk 300.000 euro erfbelasting verschuldigd. 

Hoe oplossen

Wij raden aan om reeds vermogen te schenken. Dan bedraagt de schenkbelasting aanzienlijk minder of zelfs nihil. Een oplossing kan zijn om de naakte eigendom van de aandelen te schenken aan de erfgenamen. Zo kunt u als vruchtgebruiker nog genieten van de winsten nog ruimschoots zeggenschap behouden. Aan een schenking kunt u tevens voorwaarden koppelen, zoals bijvoorbeeld het niet inbrengen van de schenking in de huwelijksgemeenschap of een last waarbij de begiftigde aan de schenker periodiek een bepaald bedrag dient te betalen.

Kaasroute of Belgische notaris?

Tot 1 december 2020 kan men de akte tot schenking van roerende goederen nog laten verlijden door een Nederlandse notaris zonder schenkbelastingen te betalen. Opdat er geen schenkbelastingen betaald dienen te worden moet de schenker nog drie jaar in leven blijven. Dit risico kan afgedekt worden door een levensverzekering met de erfgenamen als begunstigde. 

Indien u verkiest om uw akte tot schenking van roerende goederen te laten verlijden voor een Belgische notaris, bedraagt de schenkbelasting op de aandelen van een patrimoniumvennootschap 3% in rechte lijn en op de aandelen van de werkvennootschap 0%. Aan het gratis schenken van de werkvennootschap zijn er voorwaarden gekoppeld, ondermeer het gedurende drie jaar verderzetten van de activiteit.

Bank/handgift

Bij een handgift overhandigt u geld of waardevolle goederen (bijvoorbeeld juwelen) aan de begiftigde. Met de bankgift schrijft u aan de begiftigde een som geld over. Door middel van wederzijdse briefwisseling tussen de schenker en de begunstigde wordt de datum van schenking aangetoond. Ook bij deze gratis schenking dient de schenker nog drie jaren in leven te blijven. De verdachte periode zal binnenkort opgetrokken worden naar vier jaar.

Maatschap

Naast deze voorgestelde oplossingen kan er ook geopteerd worden om te werken met een maatschap. Hierbij brengen de ouders hun bezittingen in een maatschap in en schenken vervolgens, veelal met voorbehoud van vruchtgebruik, de belangen aan de kinderen. De ouders worden statutair benoemd als zaakvoerder en behouden de beslissingsmacht over de ingebrachte goederen. 

Ook al gaat de kaasroute op 1 december 2020 dicht, er blijven zeker nog mogelijkheden over waarbij we u, als accountants en adviseurs bij FALQ graag adviseren.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels