Nieuwe investeringen versterken verankering LAG in Bree
Rob Ramaekers LAG

Nieuwe investeringen versterken verankering LAG in Bree

Regiobedrijf - LAG

LAG Groep uit Bree maakt deel uit van een groep van meerdere ondernemingen binnen Europa. Met circa 500 werknemers concentreert de LAG Groep zich op de productie van brandstof-, tank- en bulkwagens, bulkcontainers en containerchassis voor het intermodale verkeer. Met een recente investering van twee miljoen euro in automatisatie bevestigt LAG zijn ambitie om door te groeien tot de Europese top drie in haar sector. Voor huidig CEO Rob Ramaekers was LAG zijn eerste en enige werkgever.

STERCK. De naam LAG komt van Lambert en Arnold Geusens en heeft een rijke geschiedenis en een stevige verankering in Bree. Wanneer startte het verhaal?

Rob Ramaekers: “In 1933 richtte Arnold Geusens een bedrijfje op van landbouw- en aanhangwagens. De productie van aluminiumtankopleggers betekende de definitieve doorbraak. Het belang van LAG voor Bree – en bij uitbreiding voor Limburg – kan niet genoeg benadrukt worden. Wat begon als een bedrijf met vijf werknemers is uitgegroeid tot een stevige onderneming met circa 500 medewerkers. LAG zorgt in de regio voor brood op de plank bij honderden gezinnen. In 2007 werd Arnold Geusens op 94-jarige leeftijd uitgeroepen tot de grootste Breeënaar, een mooi bewijs van de sterke verankering van het bedrijf in deze streek.”

STERCK. Sinds 2007 is LAG onderdeel van het Chinese CIMC, al jaren op plaats één in de ranking van de top trailer builders worldwide. Welke rol heeft de fabriek van Bree vandaag in het geheel?

Rob Ramaekers: “Binnen de CIMC Vehicle-divisie zijn wij het speerpunt van de productie van tankwagens. Binnen de gehele CIMC-organisatie zijn wij een voorbeeld en maatstaf wat betreft onze innoverende en modulaire manier van ontwerpen, de continue aandacht voor verbeteringen van de (productie)processen, de organisatie van onze sales en de dynamiek in onze organisatie. Bovendien vervullen wij een rol als partner in het ‘global acting’ van CIMC.” 

In de afgelopen zes jaar leverden we aan meer dan 40 verschillende landen.

Global acting

STERCK. Kan u het concept van ‘global acting’ concretiseren?

Rob Ramaekers: “Indien in een bepaalde regio of continent specifieke producten nodig zijn, wordt een team gevormd. LAG is daarbij doorgaans de facilitator van kennis en knowhow. Eén van de bedrijven van CIMC in China acteert als producent en de derde partij zijn de lokale sales of service-organisaties in de betreffende regio die de klantenrelaties verzorgen. Zo kenden wij in het verleden succesvolle samenwerkingen voor de leveringen van meer dan 1.500 brandstofwagens voor Aramco in Saudi-Arabië, rollen we nu op kleinere schaal een project uit in Zuid-Afrika en zullen we dit in de toekomst ook doen in Noord-Amerika. In al die projecten verbinden wij onze kennis en expertise van brandstofwagens aan de daarmee samenhangende regelgeving.”

STERCK. Welke trailers worden er gemaakt bij LAG in Bree?

Rob Ramaekers: “We maken een onderscheid in vijf hoofdgroepen. In de eerste plaats gaat het om brandstofwagens voor transport van benzine en diesel. Daarnaast produceren we RVS-wagens voor het transport van ADR-producten of levensmiddelen. Voorts behoren ook bulkopleggers voor het transport van droge stoffen tot ons assortiment, met een onderscheid tussen kippende bulkwagens voor granulaten en poeders, en niet kippende bulkwagens, meestal voor het transport van cement. 

Ook containers voor het transport van droge stoffen worden in Bree geproduceerd. Ten slotte maken we het chassis voor transport van containers zowel met vaste als kippende containerchassis.” 

STERCK. Welke markten worden vanuit Bree bediend?

Rob Ramaekers: “Onze focus ligt vooral op Europa (>95%), maar daarnaast ook andere landen indien onze collega’s binnen CIMC hierom vragen of als het gaat om klanten die ‘global’ georiënteerd zijn. Een voorbeeld hiervan is een zeer recent order van 25 droge stoffen containers voor Katoennatie met bestemming Thailand. Eerder leverden we ook al een specifiek chassis voor Evonik Mexico. In Europa is België koploper met 30% van de geproduceerde aantallen, gevolgd door Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Engeland. In de afgelopen zes jaar leverden we aan meer dan 40 verschillende landen.”

LAG IN CIJFERS
  • 120 miljoen euro omzet in 2019
  • 500 werknemers waarvan 430 in Bree
  • 1947 oprichting van LAG
  • 2007 joint venture met CIMC
  • 2015 LAG Groep geïntegreerd in CIMC Vehicles divisie

Groeiprogramma

STERCK. In 2018 kondigde LAG een ambitieus groeiprogramma aan van het aantal trailers met 50% tot 3.000 en een omzet naar 100 miljoen euro. In hoeverre is dit gerealiseerd?

Rob Ramaekers: “Sinds 2013 is de omzet gestaag gegroeid van circa 65 miljoen euro naar 95 miljoen euro in 2019, de winsten voor belastingen stegen tot circa 4,5 miljoen euro. Dit vertaalt zich nog niet naar de aangekondigde aantallen van 3.000 stuks. Dat heeft vooral te maken met onze focus op de verkoop van tankwagens met een hogere toegevoegde waarde en minder op verkoop van containerchassis met een lagere toegevoegde waarde. Met andere woorden: met een minder aantal tankwagens behaalden we toch de beoogde omzet en een hogere winst. Dit betekent dat de efficiëntie (winst-omzetratio) van onze organisatie verbeterde van 3% naar 6%. Dat is ook onze vernieuwde doelstelling vooraleer we verder groeien in het aantal geproduceerde voertuigen.”

STERCK. Hoe willen jullie een verdere groei in het aantal geproduceerde voertuigen waarmaken?

Rob Ramaekers: “Hiervoor faciliteren we momenteel de opstart van een off-site assemblagehal in het Nederlandse Pijnacker. Hier zullen we op termijn onder volledige controle van LAG, alle containerchassis assembleren zodat we geconsolideerd de 3.000 units kunnen halen. Uiteraard is het belangrijk dat de groei in omzet en aantallen duurzaam is, vandaar dat de efficiëntie op de gerealiseerde omzet aan prioriteit heeft gewonnen.”

We focussen op investeringen gerelateerd aan de productielijnen, logistiek en andere ondersteunende processen.

STERCK. LAG kondigde in juli de investering van ongeveer twee miljoen euro aan in automatisatie. Waaruit bestaat deze financiële injectie concreet?

Rob Ramaekers: “De afgelopen jaren investeerden we reeds sterk in de productieprocessen door middel van nieuwe assemblagelijnen, nieuwe spuit- en drooghallen, verschillende eindmontagelijnen, getakte laslijnen voor bulkwagens en -containers. Dit alles als voorbereiding voor de installaties van robots en de aanpassing van de logistieke processen. Daarnaast bouwden we de fabriek deels om naar verwarming op gas in plaats van petroleum. Voorts zijn er de traditionele vervangingsinvesteringen voor machines, daken, vloeren en poorten die sowieso jaarlijks oplopen tot meer dan een miljoen euro. Eind 2019, begin 2020 planden we dan een investering van circa twee miljoen euro.” 

STERCK. Welke specifieke toestellen werden hiervoor aangekocht?

Rob Ramaekers: “Het gaat onder meer over een nieuwe fiberlaser die het lasersnijden van onderdelen in aluminium en roestvrijstaal verzorgt. Het toestel werkt sneller en vergt minder onderhoud. Onze laseroperators zijn opgetogen met de investering. De nieuwe technologie verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid aanzienlijk. Verder investeerden we in een lasinstallatie voor het lassen van aluminiumlangsliggers in onze werkplaats in Polen en twee lasrobots in onze laslijnen in Bree. 70% van die investering is al uitgevoerd of in volle uitvoering. Momenteel is de nieuwe laser en één lasrobot operationeel, begin september wordt de lasinstallatie voor de langsliggers in Polen opgeleverd, daarna volgt de tweede lasrobot. De huidige investering is de volgende fase in het lopend proces tot een maximale productie-efficiëntie en ligt volledig in lijn met de strategie van ons moederbedrijf CIMC om wereldwijd fors in te zetten op een verdere automatisatie van zowel productie- als assemblagebedrijven.”

STERCK. Wat betekent de huidige investering voor het welzijn van het personeel?

Rob Ramaekers: “Naast productie-automatisatie ligt de focus op het welzijn van de productiemedewerkers. De lasrobots automatiseren het belastende ‘meters maken’ van de lasser op een kwalitatieve manier. LAG zet gediplomeerde lassers in op posities meer toegespitst op een manuele inbreng en verhoogt op die manier de ergonomie van het personeel aanzienlijk. De robot verbetert niet enkel de kwaliteit en de ergonomie maar kort ook de arbeidsduur met circa 30 % in bij de afdeling waar de tanks worden afgelast. Dat hij de ‘social distancing’ respecteert en coronaproof is, is mooi meegenomen.”

 

Rob_Ramaekers_LAG_Groep

Innovatie

STERCK. Innovatie is een constante in de filosofie van LAG. Kan u enkele voorbeelden geven van vernieuwingen in het gamma?

Rob Ramaekers: “Gevestigde klanten zoals Katoennatie, Essers, Gheys, Sitra, Nijhof-Wassink en vele anderen zijn zeer loyaal en enthousiast omwille van de continue upgrading van onze producten. Een voorbeeld zijn brandstofwagens voor nieuwe markten met nieuwe vormen, meet- en lossystemen. De triple conische brandstofwagen voor de Franse markt is hiervan een mooi voorbeeld. LAG is in Europa de grootste leverancier van aluminumcontainers voor droge stoffen omwille van het eenvoudige concept en het lage gewicht. Andere voorbeeld zijn de containerchassis voor 20ft/swap en 30ft, trendsetters in de markt qua design, leeggewicht en met een zeer competitief gehalte.”

STERCK. De maakindustrie verdwijnt steeds vaker uit Limburg, LAG is één van de zeldzaam overgebleven bedrijven in de provincie. Wat is de sleutel om in deze sector overeind te blijven in onze contreien?

Rob Ramaekers: “In tegenstelling tot vroeger streven we geen verticale integratie meer na van onze gebruikte maakdelen. We delen de kennis en de innovatie van onze leveranciers om samen producten aan te bieden voor onze klanten in heel Europa en indien noodzakelijk in de rest van de wereld. Dit betekent niet dat er enkel halffabricaten bij onze partners in Europa of China gemaakt worden, maar dat we ook zeer lokaal nauwe samenwerkingen hebben met (product)specialisten voor het maken van componenten. Omdat we vroeger zeer veel investeerden in dure machines voor de productie van relatief eenvoudige componenten, focussen we ons nu enkel op investeringen gerelateerd aan de las- of montagelijnen, logistiek en ondersteunende processen. Strategisch gezien liggen we hier in Bree Limburg helemaal niet verkeerd.”

Rob_Ramaekers_LAG_Groep

De impact van corona

STERCK. Welke impact heeft de coronacrisis op jullie bedrijf?

Rob Ramaekers: “In totaal verwachten we voor 2020 een terugval van 15 % op de omzet en circa 30 % op het financiële resultaat. De verkoop van onze producten is zeker nog niet op het oude niveau. We kijken wel positief naar de toekomst omdat we naar verschillende landen exporteren en omdat we niet in het segment zitten waar de grootste klappen vallen. We verwachten echter pas eind 2021 terug op het niveau van 2018-2019 te zitten en willen van daaruit weer verder vooruit.”

STERCK. Wat zijn de grootste uitdagingen de volgende jaren?

Rob Ramaekers: “Voor ons is ‘reshoring’ niet echt een thema omdat LAG nog steeds een zeer hoog productiegehalte heeft. Het is voor ons vooral een uitdaging om het gros van onze maakindustrie en productiebanen hier in Bree te houden. Op zich maakt het voor ons dan niet zoveel uit of de banen in de maakindustrie nu in België, Nederland of Polen liggen. Als ze maar binnen Europa blijven. Waar exact hangt voornamelijk af van de loonkost en de politieke wil om de lokale maakindustrie te blijven ondersteunen. Uiteraard hebben wij hierin ook zelf een belangrijke rol te vervullen. We zullen moeten blijven innoveren, niet alleen op productniveau maar meer nog op het vlak van processen. Verdere automatisering dringt zich op, we mogen niet op onze lauweren rusten maar moeten continu het proces in vraag blijven stellen. We zijn niet bang om langzaam te gaan maar bevreesd om stil te staan.”

Rob_Ramaekers_LAG_Groep
BIO ROB RAMAEKERS


Geboren op 7 juni 1967

Masterdiploma in de mechanica

September 1989 gestart bij LAG als ontwerper van bulkwagens voor droge stoffen

Doorgegroeid als manager engineering en inkoop, naar productieverantwoordelijke, hr en uiteindelijk COO

Sinds 1 januari 2019 CEO van de hele LAG-groep, verantwoordelijk voor de plant in Bree en de afdelingen in Nederland en Polen

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels