Vitaliteit is het resultaat van een fysiek én mentaal gezonde levensstijl
Kris Puelings Mensura

Vitaliteit is het resultaat van een fysiek én mentaal gezonde levensstijl

Praktijck - Mensura

Vitaliteit is de brandstof die uw medewerkers iedere dag opnieuw de energie geeft om uitdagingen aan te gaan en doelstellingen na te streven. Een evenwichtige levensstijl is daarbij cruciaal. Dat gaat verder dan louter fysieke gezondheid. Je mentaal goed voelen, is minstens even belangrijk.

1. Stress en ontspanning: een medaille met twee kanten

Gezonde voeding en voldoende beweging zijn cruciale onderdelen van een evenwichtige levensstijl. Maar het belang van het mentale aspect wordt vaak onderschat. Er is tegenwoordig wel meer aandacht voor stress als potentieel gevaar voor een gezonde levensstijl. Maar dat is de negatieve zijde van de medaille. Het belang van ontspanning – de positieve kant van het verhaal – krijgt te weinig aandacht.

2. Slaap: essentieel voor productiviteit en creativiteit

Slaap is een belangrijke vorm van ontspanning. Maar we slapen steeds minder en de kwaliteit van onze slaap gaat bovendien achteruit. Dat we alsmaar drukkere levens leiden, speelt daarin een grote rol. Tegenwoordig combineren velen een veeleisende job met een druk privéleven. Daardoor blijft er steeds minder tijd over om te slapen. Op langere termijn kan een gebrek aan slaap – en een ongezonde leefstijl in het algemeen – zelfs tot verzuim en uitval leiden.

3. Stimuleer een positieve bedrijfscultuur

Ook de toenemende werkdruk maakt van het spanningsveld tussen stress, ontspanning en leefstijl een werkgerelateerd thema. We leven in een maatschappij die sterk gericht is op individuele prestaties. Tegelijk heeft, wie kampt met psychosociale problemen in een organisatie, vaak slechts een beperkt netwerk om op terug te vallen.

Wat kan een werkgever daaraan doen? Een positieve bedrijfscultuur is cruciaal. Een omgeving waarin iedereen zorgzaam met elkaar omgaat, stimuleert de mentale gezondheid van medewerkers. In een kleine organisatie kan de werkgever daar persoonlijk invloed op uitoefenen. In een bedrijf van pakweg 200 medewerkers is dat een stuk moeilijker. Daar moet structureel actie ondernomen worden om een positieve bedrijfscultuur te stimuleren.

Een positieve bedrijfscultuur is ook cruciaal voor de derde bouwsteen van vitaliteit – naast een fysiek en mentaal gezonde levensstijl: motivatie. Een medewerker die fysiek en mentaal gezond is, maar niet gemotiveerd, beschikt niet over de nodige vitaliteit om doelstellingen na te streven.

Motivatie is iets persoonlijks, maar een werkgever kan daar wel een invloed op uitoefenen. Een efficiënte techniek daarvoor is nudging: medewerkers subtiel aanzetten tot gedragsverandering zonder verplichtingen op te leggen. Een bekend voorbeeld van nudging zijn de voetafdrukken op de vloer die mensen voorbij de lift naar de trap leiden.

Een vitaliteitsbeleid op maat van uw organisatie uitwerken? Lees hoe Mensura u daarbij helpt op mensura.be/nl/gezonde-werknemers/vitaliteit

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels