Corona Tax Shelter: belastingvriende-<br>lijke steun voor noodlijdende bedrijven
Christel Lambrichts FALQ

Corona Tax Shelter: belastingvriende-
lijke steun voor noodlijdende bedrijven

Praktijck - FALQ

Door de coronacrisis zien veel bedrijven hun omzet dalen. Dikwijls wordt er gezocht naar nieuwe financiële middelen.  Als accountants en adviseurs bij FALQ raden we aan om naast bancaire oplossingen ook andere mogelijkheden te overwegen. Een mogelijke oplossing wordt gevonden in de Tax Shelter COVID-19.

Over welke investeringen gaat het?

Natuurlijke personen die een inbreng doen in ondernemingen, die te maken gehad hebben met een omzetverlies van 30 % over de periode van 14 maart tot 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, komen voor het belastingvoordeel in aanmerking. Zij dienen in te schrijven in geld op nieuwe aandelen die door deze ondernemingen uitgegeven worden tussen 12 maart en 31 december 2020. Deze inbreng dient effectief gestort te zijn voor het jaareinde.

Niet elke vennootschap komt voor deze maatregel in aanmerking. Investeringen in management-, beleggings-, vastgoed- en beursgenoteerde vennootschappen en ondernemingen onder de alarmbelprocedure, worden uitgesloten. 

De vennootschap kan via de Tax Shelter COVID-19 maximum 250.000 euro ophalen. Deze investering dient de financiële toestand van de onderneming te versterken. Het is dus niet de bedoeling dat de onderneming dividenden gaat uitkeren, een kapitaalvermindering zal doorvoeren of leningen zal verstrekken. 

De investering in de Tax Shelter COVID-19 dient minstens 60 maanden aangehouden te worden. Draagt de investeerder zijn investering vervroegd over, dan zal pro rata de niet gelopen maanden het belastingvoordeel verminderen. Enkel bij een faillissement van de onderneming verliest de investeerder het belastingvoordeel niet. 

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

De investeerder heeft recht op een belastingvermindering van 20 % van zijn inbreng. Zijn inbreng mag niet meer bedragen dan 100.000 euro. Mocht de investeerder niet volledig kunnen genieten van de belastingvermindering, kan hij deze vermindering overdragen naar de volgende drie jaren.

Waar vroeger bedrijfsleiders uitgesloten waren van de Tax Shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven, is dit voor de Tax Shelter COVID-19 niet het geval. Maar omdat de meeste bedrijfsleiders ook aandeelhouder zijn van hun eigen vennootschap en de belastingvermindering niet van toepassing is op het gedeelte van de investering waarmee de investeerder meer dan 30 % van de aandelen verwerft, valt er voor de meeste bedrijfsleiders geen voordeel te rapen.

Snel beslissen

Indien u als investeerder een noodlijdend bedrijf wil ondersteunen met toch een gegarandeerde opbrengst, dan heeft u niet veel meer tijd over om te beslissen. De inbreng dient te gebeuren voor het einde van het jaar.

Naast deze Tax Shelter COVID-19 bestaan er nog andere interessante maatregelen die ondernemingen helpen om door deze economisch moeilijke periode te komen. We willen u, als accountants en adviseurs bij FALQ, hierin graag adviseren.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels