Het beste vaccin tegen corona is momenteel <br>veerkracht
Jo Hendrikx Straight Business Partners

Het beste vaccin tegen corona is momenteel
veerkracht

Praktijck - Straight Business Partners

Wanneer we dit neerpennen, spreken we dag één van de tweede lockdown. Als we dat woord nog mogen gebruiken, tenminste. Hoe dan ook: net als in het voorjaar zijn veel ondernemingen gesloten. Zowel weer- als boekhoudkundig zijn het donkere dagen. Zou je denken. Toch hoeven we niet ver te zoeken naar lichtpunten.

Het ontbreken van het element van verrassing, om er maar eentje te noemen. Waar we in maart op snelheid gepakt werden door de pandemie, moest je ditmaal geen helderziende zijn om een nieuwe lockdown aan te zien komen. De oplossingen van toen zijn nu direct beschikbaar. Systemen, zowel fysiek als organisatorisch, zijn aangepast aan het huidige klimaat waardoor ze snel kunnen schakelen. Noodscenario’s liggen op tafel, de rolverdeling is gemaakt.

Kleine veranderingen

Die veerkracht vinden we bijvoorbeeld terug in de horeca, één van de sectoren die thans het hardst getroffen werd door de pandemie. Door creatief om te springen met wat wél mag, slagen velen erin de periode te overbruggen. Denk maar aan het rijke aanbod aan take-away waar we vandaag uit kunnen kiezen. Een verandering moet soms maar klein zijn om succesvol te zijn.

Het digitale speelt daarin een grote rol. Door het gebrek aan fysiek contact met hun klanten, werden ondernemers gedwongen om te investeren in digitale oplossingen. Dat versnelde een ontwikkeling die sowieso niet tegen te houden was. Ondernemers die daar reeds op voorzien waren, hebben nu een voorsprong en plukken de vruchten van hun vooruitstrevende visie.

Langetermijnvisie

Bij Straight Business Partners analyseren we elke dag ondernemingen. Zij die succesvol het hoofd bieden aan deze crisis, beschikken steevast over dezelfde kwaliteiten: een juiste balans tussen leiderschap, management en ondernemerschap, die zorgt voor een duidelijke langetermijnvisie en een doordachte organisatiestructuur. 

Dergelijke ondernemingen bouwden een spaarpotje op in tijden van economische hoogconjunctuur, investeerden in die toekomstvisie en namen op die manier een voorsprong.

Waardegedreven

Door in te zetten op structurele innovatie en te blijven vasthouden aan hun eigen identiteit, waarden en cultuur slagen die ondernemingen er overigens beter in om het contact, zowel intern als met klanten, te behouden. In een periode waarin telewerk, al dan niet eventjes, de norm is, is het belang daarvan niet te onderschatten. Onderzoek wijst overigens uit dat waardegedreven ondernemingen succesvol zijn in tijden van crisis.

Een crisis die aanzet tot nadenken, overigens. Veel ondernemingen komen vandaag tot de vaststelling dat er verbeterpunten zijn op organisatorisch niveau. Ook dat is positief. Een strategisch klankbord daarbij is van onschatbare waarde. Maar het beste vaccin tegen corona? Dat is ongetwijfeld veerkracht. En laat dat net hetgeen zijn dat we in overvloed terugzien bij de Vlaamse ondernemer.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels