Hoe belastingen vermijden door innovatie?
Dirk Caluwaerts M.F.J. Bockstael

Hoe belastingen vermijden door innovatie?

Vraag & Antwoord - M.F.J. Bockstael

U durft anders te denken. U tracht daarbij technische kennis te koppelen aan behoeftes die u vaststelt in de markt. U verlaat daarbij geregeld het platgelopen pad. U beseft dan ook dat innoveren geen rechte lijn is naar succes. Als u dan uiteindelijk een doordacht product ontwikkeld hebt, wil u daar de vruchten van plukken. Sterker nog: u bent het uw onderneming verplicht de resultaten van de latere opbrengsten uit de innovatie te optimaliseren zodat uw onderneming verder kan investeren en zich sterkt voor de toekomst.

Hoe vruchten plukken van succesvolle productontwikkeling?

Zorg ervoor dat uw onderneming een tijdelijk monopolie bekomt voor de innovatie. Dat kan door een octrooi aan te vragen (ook patent genoemd) als de innovatie technisch is. De basisprijs van een octrooiaanvraag is rond de 5.000 euro. Indien de innovatie niet technisch is maar een nieuwe vormgeving betreft, dan vraagt u best een modelbescherming voor de Europese Unie aan. Overweeg ook of het zinvol is de naam en het logo te beschermen. Voor de Benelux kost een naambescherming rond de 600 euro. Met zulk een intellectuele eigendomstitel kan u de concurrentie verbieden dezelfde of soortgelijke realisatie op de markt te brengen. Zo behoudt u het monopolie. Alternatief kan u uw recht in licentie geven zodat u een inkomstenstroom genereert. 

Tegelijk geniet u van een verlaagde belasting

Door de aftrek innovatie-inkomsten (eerder de octrooiaftrek) geniet uw onderneming van een verlaagde belastingdruk. De overheid moedigt innovatie daarmee sterk aan. Door de aftrek innovatie-inkomsten kan de belasting verlaagd worden tot ongeveer 3,75 %. Dit komt doordat de belastbare basis bij innoverende bedrijven met maximum 85 % kan worden verlaagd door het beschermen van octrooien.

Octrooien niet enkel voor high tech

Een octrooiaanvraag kan worden toegekend voor elke technische vernieuwing die als inventief wordt aanzien, of die niet voortvloeit uit de bestaande technologieën. Een nieuwe werkwijze voor het insmeren van een mal alvorens beton in de mal te storten, kan bijvoorbeeld octrooieerbaar zijn. 

Wanneer denkt u aan een octrooiaanvraag?

Goed nieuws is dat de aftrek innovatie-inkomsten van toepassing is vanaf de indiening van uw octrooiaanvraag. Bij Bureau M.F.J. Bockstael beogen wij de termijn voor het uitwerken en indienen van uw octrooiaanvraag beperkt te houden tot twee à drie weken. Voor de opstart van een sterk octrooi noteren wij graag het probleem dat u oplost met de innovatie en de kenmerken van de oplossing. Een schets kan volstaan, uiteraard graag begeleid door uw toelichting. Onze octrooispecialisten zijn zowel technisch als juridisch geschoold en staan u graag te woord.

Wij lichten u graag verder in over de aftrek innovatie-inkomsten maar onze expertise situeert zich rond het bieden van de beste bescherming van uw intellectuele eigendom door het uitwerken van sterke octrooien. Voor het fiscaal dossier verwijzen wij u graag door naar een uw vertrouwde fiscale raadgever die eventueel kan bijgestaan worden door experts aftrek innovatie-inkomsten met wie wij u graag in contact brengen.

Deze expertise werd aangeboden door M.F.J. Bockstael 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels