Hoe gebruik je alcoholgel op de werkvloer goed én veilig?
Kris Puelings Mensura

Hoe gebruik je alcoholgel op de werkvloer goed én veilig?

Praktijck - Mensura

Regelmatig en grondig de handen wassen is één van de vuistregels in de strijd tegen het coronavirus. COVID-19 is immers een omhuld virus: rond de kern zit een beschermend vetmembraan. Enkel met dat membraan kan het coronavirus zich nestelen in een gastheer. Zeep en alcohol in combinatie met wrijving lossen die beschermingswand op, waardoor de virusdeeltjes uit elkaar vallen.

Vier doeltreffende tips

Handen wassen met water en zeep heeft de voorkeur, maar dat is niet altijd mogelijk op de werkvloer. Alcoholgel vormt dan een waardvol alternatief, maar wel met vier aandachtspunten:

  • Het product heeft een alcoholpercentage tussen 70 en 90 %, wat op het etiket vermeld staat onder verschillende mogelijke benamingen: alcohol denat, isopropanol, ethanol, 1-propanol of propaan 2-ol.
  • Voor elke ontsmettingsbeurt is er minstens 3 ml nodig. Voorziet u automatische dispensers, controleer dan zeker of ze voldoende handalcohol vrijgeven.
  • Alle delen van de handen moeten worden ingewreven. Dat duurt 20 à 30 seconden. 
  • Water en zeep blijven de norm. Worden de handen niet vaak of niet grondig genoeg gewassen met water en zeep, dan daalt de effectiviteit van handgel. De alcohol lost dan immers vet en vuil op, en niet de virusdeeltjes.

Hoe houdt u het veilig?

Door het hoge alcoholpercentage – en bijgevolg de hoge ontvlambaarheid – zijn handgels en -alcohol niet zonder gevaar, ook op de werkvloer. Daarom gelden er algemene veiligheidsmaatregelen, zoals een vuur- en rookverbod en een veiligheidsbril bij spatgevaar.

Voor de opslag, het gebruik en aftappen zijn er telkens specifieke maatregelen. Koopt u handgel en -alcohol aan in hoeveelheden van meer dan vijf liter? Dan gelden er bijkomende richtlijnen (zie link onderaan dit artikel). 

Hoe beschermt u medewerkers?

Uw medewerkers moeten de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Heldere communicatie is dus onmisbaar. Deze veiligheidstips helpen u daarbij:

  • Alcohol en hitte zijn een gevaarlijke combinatie. In hete omstandigheden kan de alcohol in de gel verdampen, wat brand kan veroorzaken. Laat daarom nooit handgel in de volle zon liggen, zoals op een werf of in een wagen.
  • Vlak na de ontsmetting blijft er een beperkte hoeveelheid alcoholdamp rond de handen hangen. Komt er onmiddellijk een ontstekingsbron in de buurt van die wolk, ontstaat er een steekvlam. Blijf dus uit de buurt van hittebronnen zoals een hete oven en lasmachines net na het gebruik van handalcohol.
  • Alcoholgel is uiterst giftig. Inslikken is dus te allen tijde uit den boze. Vermijd ook contact met de ogen. Bij inname moet een medewerker onmiddellijk contact opnemen met het Antigifcentrum.
  • Overmatig gebruik van handgel kan irritatie en een gevoelige huid veroorzaken. Regelmatig handcrème smeren en pH-neutrale zeep bieden soelaas. Daarnaast zijn geparfumeerde gels mogelijk gevaarlijk in het zonlicht. De aanwezige stoffen kunnen namelijk bruine huidplekken uitlokken.

Vermijd de verspreiding van COVID-19 op de werkvloer

Meer info op coronaophetwerk.be en mensura.be/nl/veilig-en-gezond-aan-de-slag-in-coronatijden. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels