Met SALKturbo van Limburg  een innovatieve topregio maken
Tom Vandeput Economie

Met SALKturbo van Limburg een innovatieve topregio maken

Provincie Limburg - Economie

Onze welvaart zal in de toekomst meer dan ooit worden bepaald door de kracht van de Limburgse economie om te innoveren. De energietransitie, de klimaatverandering, de noodzaak tot circulair en duurzaam ondernemen, de versnelde digitalisering, de brexit, het mobiliteitsvraagstuk, de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de toegenomen druk op de gezondheidszorg … Het zijn stuk voor stuk grote uitdagingen waarmee de Limburgse economie en bij uitbreiding onze volledige samenleving worden geconfronteerd.

Wie nog gelooft in business as usual, zal door vele andere regio’s en landen worden voorbijgestoken. Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Met SALKturbo tonen we alvast de ambitie om onze economie de komende jaren competitiever en innovatiever te maken. Om concurrentieel te blijven moeten we economisch excelleren en constant innoveren. En dat stelt niet alleen onze ondernemers maar ook de arbeidsmarkt voor een belangrijke uitdaging. Met SALKturbo hebben we alvast een sterk plan om een goed innovatieklimaat in onze provincie te creëren.” 

Provincie_Limburg_Tom_Vandeput_Pieter_Vansichen

De Limburgse economie is de voorbije jaren ongetwijfeld innovatiever geworden. Een aantal parameters tonen een positieve evolutie. Het aantal personen tewerkgesteld in een technische of wetenschappelijke discipline stijgt jaar na jaar. Ook de evolutie van het aantal patentpublicaties is positief. Van 2017 tot en met 2019 steeg het aantal met 52 %. Vorig jaar was er de grootste stijging (+27 %) en ook voor de eerste jaarhelft van 2020 zit onze provincie op koers om die trend verder te zetten. Het aantal Europese octrooiaanvragen daalde in 2019 in onze provincie dan weer met 12 %, terwijl Vlaanderen een stijging met 5,1 % liet optekenen. Enkel Henegouwen, Namen en Luxemburg komen in de Belgische rangorde nog na Limburg. Negatief is ook dat Limburg een marginaal aandeel in de Vlaamse innovatiesteun heeft: amper 7 % van de VLAIO-bedrijfssteun komt terecht bij Limburgse ondernemingen.

1. Competitief Limburg

1. Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

2. Waardevolle en toekomstgerichte werkkrachten creëren en houden

3. Impact verhogen als internationaal geconnecteerde regio

2. Duurzaam Limburg

4. Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

5. Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

6. De mobiliteit van de toekomst uitrollen

3. Digitaal Limburg

7. Iedere Limburger digitaal geletterd, thuis en daarbuiten

8. Een digitale turbo op maat van ieder bedrijf en sector

9. Door digitalisering het leidende zorglabo voor de Euregio worden

4. Inclusief Limburg

10. Maximale ontplooiingskansen voor iedere limburger garanderen

11. Een arbeidsmarkt realiseren die niemand achterlaat

12. Een omgeving waarin elke talent kan groeien

SALKturbo: toekomstplan voor een innovatief Limburg

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “De Limburgse evolutie mag dan al gematigd positief lijken. Het positivisme wordt pas echt relatief wanneer we een Vlaamse en internationale benchmarking uitvoeren. Andere provincies en Vlaanderen in zijn geheel doen het beter tot veel beter. Ook de kloof met sommige Europese regio’s en steden, zoals Stockholm of het Nederlandse Utrecht, is bijzonder groot. Het is daarom dat we in SALKturbo een sterke focus op innovatie leggen. We gaan voor een versnelling en versterking van innovatie in alle aspecten van de samenleving, niet alleen in de ondernemingen maar ook in het onderwijs, de arbeidsmarkt, de zorg, de vrije tijd …”

SALKturbo is opgebouwd rond vier prioriteiten en twaalf ambitielijnen. Drie prioriteiten en zeven ambitielijnen hebben een directe of indirecte link met innovatie. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Innovatie begint vaak met onderzoek. Goed uitgebouwd academisch onderzoek bij onze kennis- en onderzoeksinstellingen is daarom essentieel. De onderzoeksresultaten mogen echter niet in de kast belanden maar moeten de weg naar het bedrijfsleven vinden. Met de bouw van thematische campussen rond bouw, logistiek, maak en zorg maken we de brug tussen onderzoek en het bedrijfsleven. Het worden echte triple helix campussen die momenteel in overleg met de betrokken stakeholders worden uitgetekend.”

Met SALKturbo gaan we voor een echte omslag naar een Limburgse leercultuur met opleiding, om- en bijscholing doorheen de hele loopbaan.

Economisch voorsprong nemen in de energietransitie 

De SALKturbo-prioriteiten ‘Duurzaam en Digitaal Limburg’ creëren ook grote innovatiekansen. Meer dan ooit heeft Limburg de opportuniteit om op het vlak van duurzaamheid en klimaatpositiviteit economische winst te boeken. Met een eigen Limburgse Green Deal zal Limburg in de energietransitie economisch voorsprong kunnen nemen. De coronacrisis heeft tot een versnelling van de digitale transitie geleid. Grote delen van de westerse wereld zijn overgeschakeld op telewerken, handel via webshops, digitale sociale contacten … Teams- en Zoommeetings en Skypegesprekken zijn deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Gedeputeerde Tom Vandeput: “COVID-19 zorgt voor het momentum om een Limburgse digitale samenleving uit te bouwen. Digitalisering is in vele thema’s en economische sectoren dé sleutel voor een groot productiviteitsoffensief. Het is een hefboom naar meer efficiëntie en effectiviteit. In één sector kunnen we met de digitalisering echt excelleren en dat is de zorg. We hebben nu de kans om het leidend labo voor digitale zorg in de Euregio te worden.”

Provincie_Limburg_Tom_Vandeput

Innovatie in kmo’s 

Innovatie is niet exclusief voor grote ondernemingen. SALKturbo focust ook op innovatie bij kmo’s die vaak niet over het geld of over een eigen innovatieteam beschikken om zich op innovatie toe te leggen. De focus ligt dan niet op grote onderzoeksprojecten of marktonderzoeken maar op hands-on samenwerking tussen start-ups en mature bedrijven. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Door de expertise van bedrijven te bundelen ontstaat een innovatiekracht die afzonderlijk nooit zou zijn ontstaan. Samenwerking tussen bedrijven die behoren tot dezelfde economische sector zorgt voor een directe win-win. Maar het is vooral de samenwerking over de sectoren heen, die zorgt voor een grote impuls. En dat beogen we ook met de provinciale innovatiepremie.”

Provinciale innovatiepremie

Met de provinciale innovatiepremie mikken we niet op dure onderzoekstrajecten, maar wel op het pragmatisch verbinden van de expertise van bedrijven. Bedrijfssamenwerking kan zo snel zorgen voor innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten. De provinciale innovatiepremie verschilt zo van andere Europese en Vlaamse subsidiekanalen. Met de provinciale innovatiepremie zijn al 44 innovatieprojecten ondersteund. In deze projecten werken 105 bedrijven samen om hun eigen bedrijf te innoveren. In totaal is reeds 2,15 miljoen euro innovatiesteun toegekend. Die steun werkt als een echte hefboom. De goedgekeurde innovatieprojecten zijn immers goed voor 5,10 miljoen euro aan bedrijfsinvesteringen die op termijn 470 nieuwe jobs creëren. In totaal voorziet de provincie voor de periode 2020-2025 3,5 miljoen euro innovatiesteun. Meer info: www.limburg.be/innovatie

Een innovatieve cultuur van levenslang leren

Bedrijven zijn verplicht om te innoveren en snel te schakelen op veranderingen. Hierdoor evolueren ook de competenties van de arbeidskrachten sneller dan ooit tevoren. Het vermogen van werknemers om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven, is cruciaal om innovatie te laten slagen. Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Een competitieve economie veronderstelt een stabiele en veerkrachtige arbeidsmarkt en een praktijk van levenslang leren. Met SALKturbo gaan we voor een echte omslag naar een Limburgse leercultuur met opleiding, om- en bijscholing doorheen de hele loopbaan. De werknemers zijn het menselijk kapitaal van de Limburgse economie. De leerbereidheid zal in belangrijke mate het rendement van dit kapitaal bepalen. Ondernemers en werknemers dragen zo bij aan dezelfde doelstelling: van Limburg een innovatieve topregio maken.”

Meer info: www.salkturbo.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels