Is jouw bedrijf aantrekkelijk voor een overname?
Ingrid Thijs
& Guy Schroyen
Via Ferrata

Is jouw bedrijf aantrekkelijk voor een overname?

Praktijck - Via Ferrata

Tussen het moment dat je beslist hebt om je bedrijf te verkopen en het moment dat er met champagne getoast wordt op de deal, liggen soms enkele jaren. Om je bedrijf klaar te maken voor verkoop en de opbrengst van je jarenlange inspanningen te optimaliseren, zijn er vaak ingrepen nodig. Start dus tijdig met de voorbereiding en laat je hierin begeleiden.

Wat betekent ‘verkoopklaar’ maken?

Eens je bepaald hebt voor welk type van koper je openstaat, kan je starten met de grondige voorbereiding van het verkoopproces.  Je wil dit immers zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen. Plaats je in het denkproces van een potentiële koper en tracht helder te krijgen waarvoor deze wil betalen en waarvoor niet. Risico’s en mogelijke verrassingen dien je daarom zoveel als mogelijk uit te sluiten.

Je bedrijf ‘sexy’ maken 

Merk je na het maken van een analyse dat je bedrijf wat aantrekkingskracht mist? Wil je de waarde van je bedrijf verhogen?  Dan zijn hier alvast zeven topics waaraan je kan werken:

1. Benchmark

Als de resultaten van jouw bedrijf in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde branche slechter zijn, kijk dan wat de oorzaak is. De rentabiliteit of solvabiliteit verbeteren, kan immers wel even duren.

2. Afhankelijkheid van de zaakvoerder/management

Zit alle kennis in jouw hoofd?  Worden de meeste beslissingen door jou genomen? Een competent managementteam wordt hoger ingeschat dan één leider. Draag daarom taken en verantwoordelijkheden over aan medewerkers zodat het bedrijf minder afhankelijk wordt van jezelf.

3. Medewerkers

Je medewerkers zijn de motor van je bedrijf. Maak een analyse van je personeelsbestand. Heb je de juiste competenties aan boord? Hoe zit het met het innovatievermogen? Is retentie een issue? In sommige gevallen kan zelfs een reorganisatie nodig zijn.

 4. Administratie up-to-date

Het schenkt een koper meer vertrouwen als o.a. mondelinge afspraken vastliggen in contracten, als voldaan is aan milieueisen, als vergunningen in orde zijn, als het debiteurenbeheer goed geregeld is en als voorraadbeheer overzichtelijk is. Zorg voor transparantie door duidelijke en relevante rapporteringen.

5. Opkuisen balans

Haal niet-bedrijfsgebonden activa en transacties uit je bedrijf en toon werkelijke rendementen en cijfers.

6. Evalueer je omzet

Ben je sterk afhankelijk van één enkele klant? Is het mogelijk om meer omzet uit bestaande producten of diensten te halen? Kan je slapende klanten terug activeren?  

7. Verhoog je werkkapitaal

Neem zeker ook je kostenstructuur en investeringsplannen onder de loep.

Toekomstplan

Het opstellen en implementeren van een toekomst- en verbeterplan is onmisbaar. Na een scan werken we bij VIA FERRATA met onze experten uit verschillende disciplines aan de knelpunten. Je plukt meteen de vruchten van je versterkte interne organisatie en zal dit vertaald zien in een hogere overnameprijs. Succes!

Via Ferrata
viaferrata.biz

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels