Nieuwe fiscale regels buitenlands onroerend goed
Christel Lambrichts Falq

Nieuwe fiscale regels buitenlands onroerend goed

Praktijck - Falq

Op 12 november 2020 was het welletjes voor het Europese Hof van Justitie. Het veroordeelde België, na meerdere aanmaningen, tot een boete van 2.000.000 euro en 7.500 euro per dag tot aanpassing van haar wetgeving.

Ongelijke behandeling

Wat was er aan de hand? De Belgische inwoners werden belast voor hun binnenlandse onroerende goederen op basis van het kadastraal inkomen (KI). Voor hun buitenlandse onroerende goederen werden ze belast op basis van de nettohuur of op de huurwaarde.

Het Belgische KI wordt berekend op het gemiddeld jaarlijks netto-inkomen van 1975 (weliswaar sinds 1991 geïndexeerd). Dit leverde een lager belastbaar inkomen op voor de binnenlandse onroerende goederen ten opzichte van de buitenlandse. België zondigde hiermee tegen het vrij verkeer van kapitalen.

Wat wijzigt er?

Even leek het dat België ook alle onroerende goederen zou belasten op basis van het huurinkomen. Dit zou voor vele Belgen een forse verhoging van de personenbelasting betekenen. Zo ver kwam het niet.

In februari 2021 werd het wetsvoorstel goedgekeurd. Vanaf 2021 zal de fiscus eveneens een kadastraal inkomen toekennen aan elk buitenlands onroerend goed waarop de Belg een zakelijk recht heeft. Hierdoor kunnen ook de buitenlandse onroerende goederen belast worden op een minimum belastbaar inkomen op basis van het KI.

De methodes waarop het Belgische KI worden bepaald zijn: de huurwaarde, vergelijkingspunten en 5,3% van de verkoopwaarde van 1975. Die methodes zijn onvoldoende om het buitenlandse KI te bepalen. België heeft dit pragmatisch opgelost door de verkoopwaarde van 1975 te bepalen op basis van de nieuwwaarde gecorrigeerd met een correctiefactor (15,036 voor 2020).

Als voorbeeld bedraagt het KI van uw buitenlands buitenverblijf dat u in 2020 aankocht voor 350.000 euro, 1.233,70 euro (namelijk 5,3% van 350.000 euro gedeeld door 15,036).

U dient de fiscus op de hoogte te stellen van alle wijzigingen van uw buitenlandse onroerende goederen. Alle onroerende goederen in uw bezit op 31 december 2020 dient u te melden voor eind 2021. Voor alle nieuwe buitenlandse onroerende goederen heeft u 4 maanden tijd. Meldt u die niet, wacht u een boete tussen de 250 euro en 3.000 euro.

Impact op uw belastingen?

Indien uw buitenlands onroerend goed gelegen is in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft, dan is de impact op uw personenbelastingen beperkt. Het buitenlands onroerend inkomen is vrijgesteld in België maar bepaalt wel mee de hoogte van het belastingtarief.

Het buitenlands kadastraal inkomen is vanaf 2021 gekend. Dit heeft ook invloed op andere fiscale bepalingen zoals de berekening van het voordeel van alle aard bewoning en de herkwalificatie van ontvangen huur in beroepsinkomen. Wij willen u, als accountants en adviseurs van FALQ, hierbij graag verder adviseren.

Falq
boekhoudkantoorlambrichts.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels