Meesters in grondreiniging
Wouter Vermin Bioterra NV

Meesters in grondreiniging

bedrijfsprofiel

Jaarlijks reinigt Bioterra één miljoen ton licht verontreinigde tot zwaar vervuilde grond. Het bedrijf uit Opglabbeek spant daarmee de kroon in België en mag zich een vooraanstaande speler op de markt van bodemsanering en grond- en afvalstoffenverwerking noemen. 

Bioterra werd opgericht in 1996 en maakt sinds 2005 deel uit van Group De Cloedt, dat op zijn beurt gespecialiseerd is in granulaten en baggerwerken. Wouter Vermin, directeur van Bioterra: “We hebben de afgelopen jaren een stevige ervaring uitgebouwd in zowel biologische als fysisch-chemische grondreiniging. Ongeacht de kwaliteit van de grond, wij kunnen hem reinigen. Twee van onze sites beschikken bovendien over een vergunning voor het reinigen van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder asbesthoudende grond.”

Daarnaast verwerkt Bioterra mineraal afval zoals veegvuil, kolkenslib, sorteerzeefzand, zandvangerzand en carwashslib tot secundaire grondstoffen. “Dat is vooral interessant voor bouwbedrijven”, vertelt Wouter. “Zij kopen hun materiaal vaak aan in zandgroeves, maar het is geweten dat onze gerecycleerde materialen, die minder kosten, van een even goede kwaliteit zijn. Een besparing voor de aannemer en zijn klant.” 

Ecologische voetafdruk

Als recyclagebedrijf zet Bioterra ook sterk in op ecologie. Ze beschikken momenteel over zes strategisch gelegen verwerkingscentra: Opglabbeek, Sint-Truiden, Bornem, Meerhout, Maasmechelen en Brussel. Die laatste vier liggen aan het water, Bioterra maakt dan ook gretig gebruik van de binnenvaart. “Jaarlijks vervoeren we 600.000 ton grond per binnenvaart. In vrachtwagens uitgedrukt betekent dat een totale lengte van 321 kilometer vrachtwagens”, aldus Wouter. Dankzij de binnenvaart beperkt het bedrijf zijn ecologische voetafdruk tot een minimum. Verder maakt het water de reikwijdte van Bioterra groter: ze voeren bijvoorbeeld ook werken uit in Parijs, Noord-Frankrijk en Engeland. 

Vier miljoen ton voor natuurontwikkeling

Op de grens tussen Maasmechelen en Dilsen-Stokkem ligt de groeve Artilaval, die als Definitieve Opslagplaats (DOP) fungeert voor vier miljoen ton grond en baggerspecie. Alles gebeurt volgens de bepalingen van het Bodemsaneringsdecreet en een uitgewerkt natuurinrichtingsplan van het Agentschap voor Natuur en Bos. “We vullen de groeve niet alleen, we leggen ook duinen aan en voorzien ruimte voor waterpartijen”, licht Wouter toe. De groeve is over tien jaar gevuld en afgewerkt. Ze maakt dan deel uit van het nationaal park Hoge Kempen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels