ambitie

Ambitie, lef hebben, het beste willen bereiken. Het zijn woorden die op het einde van menig STERCK. interview uitgesproken worden en we niet gewoon zijn in het (soms té) bescheiden Limburg. Maar wie bijvoorbeeld de twee heren uit deze editie van De Dubbel kent, weet dat er van enige arrogantie geen sprake kan zijn. Integendeel. Het zijn twee minzame mensen, vriendelijk, zelfverzekerd, met de blik vooruit. Ze getuigen van een grote drive, een wil om de economische toekomst van Limburg terug op te bouwen.

STERCK Limburg — Nr.5

STERCK. Limburg
Nr.5

april-mei 2014