Kroonjuweel
Gert Bervoets

Kroonjuweel

H.Essers is een begrip in de Belgische transportsector en zet vol in op een verdere groei in nieuwe markten.

Logistieke dienstverlener H.Essers is zonder twijfel het kroonjuweel van de Belgische transportsector. De voormalige onderneming van het jaar en winnaar van de Leeuw van de Export telt 4.000 medewerkers verdeeld over 32 vestigingen in 11 landen in West- en Oost- Europa. De omzet oversteeg in 2013 voor het eerst de 400 miljoen euro. Innovatie en productdiversificatie hebben het bedrijf gemaakt tot de toonaangevende Europese speler die het nu is. Sinds een jaar heeft Gert Bervoets de algemene leiding overgenomen van Ivo Marechal. In een sector die al een tijd op zijn tandvlees zit, wil H.Essers blijven inzetten op verdere groei. De uitbouw van een Limburgse Pharma Valley, de verdere ontwikkeling van high care en high security transport en de groei in regio’s zoals Oost-Europa, Rusland en het Midden-Oosten zijn daarbij strategische speerpunten. 

STERCK. Wat is jullie sleutel tot succes?

Gert Bervoets: “We hebben de cultuur van hard werken van de familie Essers meegekregen. Het feit dat we nog steeds een 100% familiebedrijf zijn, heeft ons geholpen in onze groei. Het zorgt voor interne en externe stabiliteit en korte besluitvormingsprocessen. We zijn niet gebonden aan kwartaalresultaten, waardoor we strategisch op langere termijn kunnen denken. We kunnen investeringen doen die bij sommige concurrenten moeilijker liggen. Onze asset-based strategie is daarbij erg belangrijk: we zijn eigenaar van de vloot, onze 850.000 vierkante meter magazijnen en IT-systemen. Vorig jaar alleen al hebben we 56 miljoen euro geïnvesteerd. In verhouding met onze omzet is dat erg veel. Het geeft ons mogelijkheden om flexibel in te spelen op klanten en sectoren waar we een toegevoegde waarde kunnen leveren.” 

Consolidatiegolf

STERCK. Intussen wordt de transportsector getekend door een golf van faillissementen? 

Bervoets: “Dat klopt. Ook voor ons is het heel moeilijk om in het klassieke transport uit de rode cijfers te blijven. Maar dat is slechts 25 procent van onze activiteit. We zijn al heel vroeg in de jaren tachtig met diversificatie begonnen via onder meer warehousing. Dat is de basis van ons huidig succes. Daarna zijn we gaan kijken in welke sectoren we maximaal een toegevoegde waarde kunnen leveren. De ontwikkeling van de Pharma Valley, high security transport en de uitbreiding naar andere regio’s dan West-Europa zijn daar goede voorbeelden van. In de toekomst zullen we ons nog meer concentreren op zulke strategische thema’s. We willen organisch blijven groeien met 5 procent per jaar.“ 

Jaarlijkse organische groei met 5 procent moet mogelijk blijven.

STERCK. Klassiek transport wordt zeer moeilijk voor West-Europese bedrijven?

Bervoets: “Je ziet in de sector duidelijk een consolidatiebeweging. Zeker van bedrijven die redelijk klein van omvang zijn en voornamelijk op gericht op transport. De concurrentie met landen waar de kosten lager zijn is moordend. Voor de grote spelers schept dat opportuniteiten. We zitten zelf aan een ritme van een tweetal overnames per jaar.” 

STERCK. Loonkost is een belangrijk thema. Maar van jullie 4.000 medewerkers werken er uiteindelijk toch maar 1.250 buiten België?

Bervoets: “We rijden over heel Europa, maar een groot deel wordt van hieruit georganiseerd. Ook het overgrote deel van onze opslagruimte bevindt zich hier. We hebben 1.250 trekkers. De helft van onze chauffeurs zijn Belgen of Nederlanders. De andere helft is Oost-Europees. Je moet er niet flauw over doen. Als je bepaalde ritten wil doen heb je Oost-Europese chauffeurs nodig. Maar niet louter omwille van de loonkost, want de minderkost van Oost-Europeanen wordt toch wat overschat. Voor sommige ritten vinden we echter steeds moeilijker mensen van hier die de bereidwilligheid en flexibiliteit hebben om lang van huis te blijven. Chauffeurs kunnen ook niet meer zoals vroeger onbeperkt overuren maken. Ze hebben nu meestal een vrouw die ook gaat werken waardoor ze al eens in het gezin moeten bijspringen. Dat is een algemeen maatschappelijk gegeven.” 

Gert Bervoets

STERCK. Ook ecologie is een belangrijk thema? 

Bervoets: “We hebben in Wallonië, samen met Belgacom, het eerste BREEAM-gecertifieerde warehouse gebouwd. Dat is een certificatiesysteem om de duurzaamheid van een gebouw te meten en te valoriseren. Ook ons intermodale transport wint aan belang. We hebben vijf treinen die vier keer per week met 35 wagons naar Roemenië vertrekken. Transport hoeft voor ons niet via de weg te verlopen als we de juiste flexibiliteit en kwaliteit kunnen garanderen. We zetten ook zwaar in op zonne-energie en plannen de bouw van drie windmolens. Dat is belangrijk in onze strategische focus op Pharma waar alle opslag en transport temperatuur gecontroleerd is en dus ook veel energie verbruikt.” 

Met de vrachtwagen naar… Dubai


H.Essers rijdt sinds kort ook naar de Verenigde Arabische Emiraten. Met de vrachtwagen jawel! Gert Bervoets:“Door onze knowhow op het vlak van temperatuurcontrole en veiligheid kunnen we voor transporten die op dit vlak hoge eisen stellen, een goedkoper en meer flexibel alternatief bieden over de weg dan via luchtvracht. We reden tijdens een testrit in december 19 dagen, maar we denken het in de toekomst op 13 dagen te kunnen. Er zijn aanvragen uit landen zoals Iran, Irak en Mongolië om dit soort dienstverlening uit te bouwen. We hebben de lokale chauffeurs die over de nodige vergunningen beschikken en ginds de weg kennen. Dat is een belangrijke troef.”

Technologie

STERCK. Intussen zijn jullie één van de grootste Limburgse ICT-bedrijven?

Bervoets: “Er werken 90 mensen op onze ICT-afdeling. We hebben al vaker de vergelijking gemaakt maar geloven nog steeds dat we aan flexibiliteit en kostenefficiëntie winnen door de ICT zelf te doen. Hoe meer je erin slaagt om op dat vlak te integreren met je klant, hoe beter je die klant aan je bindt. Ook in de eerder aangehaalde ontwikkeling van high care en high security transport speelt informatica een belangrijke rol. In een vrachtwagen steken tegenwoordig 7 SIM-kaarten. Voor een aantal transporten kan de vrachtwagen enkel nog op afstand geopend worden. De begeleiding van al onze vrachtwagens gebeurt vanuit de controletoren in Roemenië waar onze operators 24 op 24 uur alle bewegingen volgen. Voor de high security transporten krijgen de chauffeurs perimeters waarbinnen ze moeten rijden. Dat gaat heel ver. Zelfs een afwijking naar een tankstation moeten ze aan-
vragen. Die aanpak levert resultaten op.”

STERCK. Wat zijn voor u de grootste uitdagingen in de sector?

“Een van de grootste problemen die we in Vlaanderen kennen is uiteraard de loonkloof, zeker ten opzichte van de omliggende landen. We hebben de laatste jaren toch wel een aantal projecten naar Nederland en Duitsland zien gaan. 

Hoe meer je integreert met je klant, hoe beter je hem aan je bindt. 

Daarnaast is ook de mobiliteit rond Antwerpen en Brussel, en de vergunningsproblematiek op vlak van milieu en bouwen redelijk problematisch. Toch heeft Vlaanderen nog steeds heel wat troeven op vlak van logistiek. We hebben de haven van Antwerpen, een goede infrastructuur en onze ligging naar Europa toe is natuurlijk top. Of goederen nu hier of elders geproduceerd worden, er is transport nodig om ze bij de mensen te krijgen. Bijvoorbeeld op vlak van Pharma speelt België een centrale rol in Europa, en is er voor ons zelfs een rol weggelegd vanuit China, India, … ".

Sterk directiecomité achter elke sterke CEO


Na zijn studies handelsingenieur werkte Gert Bervoets bij Nestlé, voor hij in 2002 het directieteam van H.Essers vervoegde. De laatste jaren was hij general manager Warehousing tot hij op 1 april 2013 Ivo Marechal opvolgde als CEO. Hoe heeft hij dat eerste jaar ervaren? “Uiteraard is de verantwoordelijkheid groter, maar je moet de impact van de CEO ook niet overschatten. Het netwerken en de belangenverdediging vragen nu meer tijd in mijn agenda maar dat is logisch. Ik ben nu misschien wel het boegbeeld, maar achter mij staat een heel directiecomité. Het is een voordeel dat ik al 12 jaar in het bedrijf werk en de  geplogenheden ken.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels