BTW recupereren in een bedrijfs- patrimonium?
Gert Engelen

BTW recupereren in een bedrijfs- patrimonium?

Vraag & Antwoord - Went Fiduciaire

Mijn bedrijfspatrimonium bevindt zich in een afzonderlijke vennootschap. Kan ik geen BTW meer recupereren op kosten van latere verbouwingen of aankopen van bedrijfspanden?

In de praktijk verkiezen veel ondernemers om het onroerend goed waarin de activiteit wordt uitgeoefend aan te houden door middel van een middelenvennootschap. Op die manier trachten zij het ondernemingsrisico dat verbonden is aan de exploitatie te scheiden van de waardevolle
middelen.

Aangezien onroerende verhuur in principe een van BTW vrijgestelde activiteit is, kan men de BTW op de opgelopen kosten met betrekking tot een verbouwing of aankoop niet in aftrek nemen. 

BTW-aftrek optimaliseren

Er bestaat echter een mogelijkheid om dit verlies aan BTW-aftrek te compenseren, namelijk door de opzet van een BTW-eenheid. Het stelsel van de BTW-eenheid is een fictie waardoor personen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar toch op financieel, economisch en organisatorisch gebied nauw met elkaar verbonden, als één BTW-belastingplichtige
worden beschouwd. 

Het recht op aftrek wordt in dat geval enkel bepaald door de externe handelingen. Men houdt dus geen rekening met de handelingen tussen de leden van de BTW-eenheid. Concreet houdt dit in dat de opgelopen BTW volledig afgetrokken kan worden indien de middelenvennootschap enkel vastgoed verhuurt aan de werkvennootschap en niet aan derden.

Verlies het totaalplaatje niet uit het oog

Dat de BTW-eenheid in veel gevallen een meerwaarde kan betekenen is duidelijk, maar er dienen diverse voorwaarden voldaan te zijn. Ook zijn er bepaalde risico’s aan verbonden, zoals het feit dat de leden van de BTW-eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de BTW-schulden van de BTW-eenheid. Went begeleidde reeds diverse klanten bij de opzet van een BTW-eenheid, maar steeds na zorgvuldig de voor-en nadelen in de concrete situatie af te wegen en te bespreken met de klant.

Gert Engelen

Gert Engelen is bestuurder van Went Fiduciaire (Hasselt) en Fisko-Data (Diest). Hij doceert accountancy en fiscaliteit aan de KHLim en de PXL.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels