In de BRES met Hans De Jong
Hans De Jong

In de BRES met Hans De Jong

Breese economische stuurgroep

Aan het hoofd van de BRES, de Breese Economische Stuurgroep, staat sinds eind vorig jaar een Nederlander. Hans De Jong nam in oktober 2013 de voorzittershamer over van Marc Meylaers (LAG). De Jong is directeur Operations bij De Boer Tenten en sinds zeven jaar actief in Bree. Hij heeft een aantal duidelijke ambities die hij de volgende jaren met zijn vereniging hoopt te realiseren.

“De BRES bestaat uit drie poten: industrie, stad en onderwijs. We hebben veel energie geïnvesteerd om een aantal nieuwe leden aan te trekken,” legt De Jong uit. “Onder meer uit het netwerk rond Luk Kathagen, die hier toch behoorlijk bekend is, en een aantal ondernemers uit mijn eigen omgeving. De BRES richtte zich tot voor een paar jaar op bedrijven met minimum 35 medewerkers, maar die grens hebben we losgelaten. Ook bij de kleinere bedrijven zijn er tal van interessante aanknopingspunten.” 

We hebben de grens van minimum 35 medewerkers losgelaten 

STERCK. Jullie willen afgestudeerden uit het hoger onderwijs ook helpen om sneller aan een job te komen? 

Hans De Jong: “De trigger om mezelf hiervoor te engageren was een
interview met een pas afgestudeerde op Studio Brussel. Ze kreeg bij elke werkgever nul op rekest omdat ze geen ervaring kon voorleggen. Het zette me aan het denken hoe we als ondernemersclub onze maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid konden opnemen met een programma waarin de stagiair centraal staat. Er wordt veel gepraat over jeugdwerkloosheid, maar we willen als bedrijfsleven ook effectief de handschoen opnemen." 

Stageproject

STERCK. Hoe zien jullie dat in de praktijk?

De Jong: “We proberen nu een vijf- tot zestal bedrijven te verzamelen die voldoende functies hebben om een stagiair iets te bieden in hun studierichting. Dat laatste is belangrijk, want te vaak laat je stagiairs gewoon een karweitje doen waar je zelf een hekel aan hebt. Vervolgens willen we afgestudeerden met een hogere opleiding een aantal maanden laten rouleren langs die verschillende bedrijven. Bedoeling is dat ze ervaring opdoen, referenties verzamelen en misschien wel kunnen blijven. In elk geval is het al interessant om op hun cv te kunnen vermelden dat ze in een zestal
bedrijven ervaring hebben opgedaan in hun studierichting.” 

Hans De Jong

“We werken dit plan nu verder uit, samen met de VDAB en de Stad Bree. Ideaal gezien zullen we alle informatie kanaliseren op één punt. Heel belangrijk is dat we het project de eerste keer goed evalueren. Krijgen de stagiairs een goede begeleiding? Het project staat of valt met de energie die onze bedrijven erin willen steken. Het levert misschien niet direct iets op, maar is een investering in de toekomst. Zelfs hoger opgeleide schoolverlaters komen nu moeilijk aan de bak. We moeten opletten dat we onze belangrijkste asset, ons personeel, niet verliezen.” 

STERCK. Ook op het vlak van wet- en regelgeving willen jullie stappen zetten?

De Jong: “Vanuit de leden van de BRES is er veel vraag naar vereenvoudiging van wet- en regelgeving rond het verwerven van gronden. Dat is natuurlijk een complexe materie die vooral op het niveau van de hogere overheden speelt. We hopen samen met de stad op provinciaal niveau gesprekken te starten. Zeker voor kleinere KMO’s is het niet gemakkelijk om hier grond aan te kopen. Je mag niet alles enten op grote bedrijven.” 

Industrie verbinden

STERCK. Jullie willen graag nog verder verruimen?

De Jong: “We hebben als plan opgevat om de zones van De Vostert, Kanaal Noord, De Peerderbaan en Kanaal Zuid aan elkaar te koppelen op communicatief vlak. Er zijn vier industrieterreinen die we misschien voor hetzelfde belang kunnen laten werken. Dat zou ons als ondernemersclub alleen maar sterker maken. We willen een omgeving creëren waarin
iedereen zich thuis voelt. Ook de kleinere KMO’s. Ze kunnen bijvoorbeeld als toeleverancier van grote ondernemingen heel interessant zijn. Er zijn veel bedrijven die nog nooit benaderd zijn om deel te nemen. Daar liggen nog wel kansen. Ons jongste lid is 28 jaar, ons oudste is er zeventig. Het is normaal dat er verschillen in visie zijn, maar het is niet slecht dat er nu een nieuwe wind door de club waait.” 

STERCK. Jullie willen ook inzetten op communicatie? 

De Jong: “Dat klopt. We denken er bijvoorbeeld aan om een lokale databank op te zetten met kennis die onze bedrijven kunnen gebruiken. Een bedrijf als Noliko heeft bijvoorbeeld ontzettend veel kennis op milieugebied. Waarom zouden de buren daar niet van kunnen leren? De burgemeester en gemeentesecretaris maken trouwens ook deel uit van onze ondernemersclub. Het zorgt voor directere communicatielijnen en daar hebben we allemaal iets aan.”.

BRESPRAKTISCH

Dertig leden

Programma 2014:

  • Nieuwsjaarsreceptie gekoppeld aan bedrijfsbezoek.
  • Voorjaarsvergadering 
  • September: bezoek aan een bedrijf buiten Bree [Group Ceyssens] 
  • Jaareinde: algemene ledenvergadering. 

www.bres-bree.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels