Economische groei in 2014?
Harm Laitem

Economische groei in 2014?

Praktijck - Bank Degroof

Bank Degroof gaat uit van een groei die wereldwijd bijna 3,5% zal bedragen, vooral dankzij de grotere dynamiek in de ontwikkelde landen. Behalve Japan zullen de ontwikkelde landen profiteren van een minder restrictief begrotingsbeleid. Het versoepelen van de budgettaire druk, vooral in de Verenigde Staten en in de eurozone, zal de geïndustrialiseerde landen toelaten om dit jaar met bijna 2% te groeien. De aanpassingen van de laatste jaren, vooral voor het vastgoed, de arbeidsmarkt en de privéschuld, zullen die groei nog versterken. Via de export zal die stijging dan ten goede komen van de groeilanden. In dat deel van de wereld zal de groei waarschijnlijk bijna 5% bedragen in 2014. 

Wat vormt de komende kwartalen de grootste bedreiging? 

Een sterke en bruuske stijging van de rente in de VS vormt ongetwijfeld de grootste bedreiging. Die zou naar alle ontwikkelde landen kunnen overwaaien. Recent is de rente op 10 jaar in de VS tot boven de drempel van 3% gestegen, met in haar zog de Duitse rente die voortaan bijna 2% bedraagt. 

Het verbaast ons niet dat het monetaire beleid heel geleidelijk
genormaliseerd wordt. Uit de voorlopende indicatoren en de gegevens over de economische activiteit (werkgelegenheid, gezinsbestedingen e.d.) blijkt immers dat de groeivooruitzichten aanzienlijk verbeteren. 

Is de eurozone definitief uit de recessie? 

Er zijn positieve signalen. De laatste maanden zijn de voorlopende PMI-indicatoren sterk gestegen. Ze geven via de cijfers van de aankoopdirecteuren het ondernemersvertrouwen weer. Dit wijst op een
geleidelijke, zij het nog altijd beperkte, versnelling van de groei in de regio in de komende kwartalen. Ook het consumentenvertrouwen verbetert aanzienlijk, onder meer omdat de vooruitzichten op de arbeidsmarkt verbeteren en er een gewenning aan een onzekere situatie optreedt. 

In de eurozone zou de groeistijging wel beperkt blijven tot ongeveer 1% in 2014. Dat percentage is onvoldoende om de werkgelegenheid en de
consumptie sterk aan te zwengelen. Ook de bedrijfsinvesteringen groeien maar matig wegens de belangrijke capaciteitsoverschotten. 

Aandelenmarkten te sterk in waarde gestegen? 

De nog altijd zeer lage rente en de betere economische situatie hebben in 2013 in het voordeel gespeeld van de risicohoudende activa en hebben de aandelenmarkten in waarde doen stijgen. Op basis van de verwachte koers-winstverhouding worden de Amerikaanse aandelen (15,6) en de Europese aandelen (13,3) voortaan verhandeld in lijn met het gemiddelde op lange termijn. De waarderingen van de ontwikkelde landen zijn dus duidelijk minder aantrekkelijk, maar nog altijd niet overdreven hoog. Het disagio van de aandelen van de groeilanden is wel sterk gestegen ten opzichte van de Amerikaanse aandelen. Het bedraagt ongeveer 45%, een interessant niveau voor geduldige beleggers die bestand zijn tegen een hoge volatiliteit


Economische groei(in%)
 

2012    

2013e    

2014e

België

-0,1

0,2

1,2

Euroland

-0,6

-0,4

1,0

Verenigde Staten

2,8

1,7

2,6

Japan

1,4

1,8

1,6

China

7,7

7,6

7,3

Bron: Consensus forecasts, Bank Degroof, IMF 

Inflatie (in%)

 

2012   

2013e   

2014e

België

2,8

1,1

0,8

Euroland

2,5

1,4

1,1

Verenigde Staten

2,1

1,5

1,7

Japan

0,0

0,3

2,3

China

2,6

2,7

3,0

Bron: Consensus forecasts, Bank Degroof, IMF

Deze expertise werd aangeboden door / Bank Degroof

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels