Delphine Bostoen
Delphine Bostoen Architecten Groep III

Delphine Bostoen

Stercke Vrouw - Architecten Groep III

Zou er een sector zijn waar wetenschap, kunst en creativiteit zo met elkaar vervlochten zijn als de architectuur? Vermoedelijk niet. Net dat trok Delphine Bostoen als 17-jarige zo aan. Zoveel jaren later boeit het de Brugse ondernemer nog altijd enorm. In haar functie van gedelegeerd bestuurder bij Architecten Groep III, voelt ze zich als een vis in het water. “Het liefst laat ik me niet in een hokje drummen, want architectuur en ondernemen doe ik allebei even graag.”

Als adolescent had ik altijd al een breed interesseveld. Net dat maakte mijn studiekeuze moeilijk, tot ik op de studie burgerlijk ingenieur-architect stuitte. Die creatieve opleiding was me op het lijf geschreven, al was en is ze heel pittig. Ergens is dat niet slecht, want het maakte me sterker voor mijn eigenlijke carrière.”

“Als ik terugkijk op mijn loopbaan tot nu toe, merk ik dat die heel rechtlijnig is verlopen: als stagiair aan de slag bij de voorloper van Architecten Groep III, waarna ik in 2013 samen met twee andere jonge vennoten en de stichtende vennoten het handelsfonds overnam en op jonge leeftijd gedelegeerd bestuurder werd. Misschien had ik nog andere nuttige inzichten kunnen opdoen door in het begin van mijn carrière binnen meerdere architectenbureaus aan de slag te gaan, maar voor mij is dit rechtlijnige carrièrepad absoluut de juiste weg gebleken.” 

Ondernemer of architect?

“Ik ben nog altijd veel bezig met het operationele en wil dat niet loslaten. Ondernemen boeit me evenzeer. Af en toe worstel ik wel met die tweesprong, maar toch blijf ik die twee aspecten het liefst verenigen. Uiteraard ben ik als ondernemer op vijftien jaar tijd wel geëvolueerd. Je kan nog zoveel opleidingen volgen of je door een coach laten begeleiden, uiteindelijk is het je eigen natuur die naar boven komt. Ongetwijfeld zorgt extern advies wel voor nuttige inzichten, maar sowieso moet je alles toch afstemmen op de bedrijfscultuur van je organisatie.”

DNA?

“Ik ben blij over een paar goede voelsprieten te beschikken, waardoor ik goed kan inschatten wat mensen effectief willen zeggen. Als iemand A beweert maar eigenlijk B bedoelt, heb ik dat vrij snel door. Ook aan de onderhandelingstafel is een gezonde dosis empathie erg handig. Het is belangrijk begrip te kunnen opbrengen voor elke situatie en mogelijke conflicten al in een embryonaal stadium te ontmijnen. Die eigenschap is niet alleen in een stiel als de onze mooi meegenomen. Daarom zou ik vermoedelijk in om het even welke sector of context goed kunnen gedijen.”

Gendergelijkheid?

“Het is niet door de komst van vrouwelijke bestuurders dat onze bedrijfscultuur veranderd is. We zijn als bedrijf de voorbije jaren sterk gegroeid naar een 25-tal mensen en zijn erin geslaagd een heel transparant beleid te integreren, met veel verantwoordelijkheid voor elke medewerker. Zo werken we met drie zelforganiserende studio’s. Dat leidt onderling tot veel kennisdeling en samenwerking, tot tevredenheid van onze mensen.”

Tips?

“Toen we in 2013 het handelsfonds hebben overgenomen en geïntegreerd in een nieuwe vennootschap, is dat gebeurd op een atypische en creatieve manier. We merken dat die bijzondere aanpak de interesse wekt bij andere ondernemingen. Daarnaast geef ik jonge starters graag mee niet bij de pakken te blijven zitten als ze eens met hun hoofd tegen de muur lopen. Zie het als een leerproces. Gooi het bij een impasse ook eens over een volledig andere boeg om je doel te bereiken. Het is immers eenvoudig: als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen. Een laatste tip is om je te laten omringen door gepassioneerde mensen. Wie zijn job tegen zijn goesting doet, draagt niet bij tot de groei van het bedrijf.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels