Eigen energie eerst
Stefan Grosjean Polemieck

Eigen energie eerst

Polemieck

De overheid kwam medio maart met een pakket maatregelen om de energie- en brandstofkosten te verzachten, maar die zijn niet meer dan een pleister op een houten been én eigenlijk een schuldbekentenis. Dan kunnen bedrijfsleiders maar beter zelf het voortouw nemen.

Voluit inzetten op zonne- en windenergie is het enige duurzame antwoord op het energievraagstuk. Op momenten dat die natuurlijke bronnen beschikbaar zijn, moeten we die maximaal gebruiken én al een buffer aanleggen voor de periodes zonder, bijvoorbeeld door die opgewekte energie op te slaan in de vorm van waterstof. Waterstof zal voor een huishouden nooit de aangewezen energiebron zijn, maar vormt wel de geschikte brandstof voor vliegtuigen en schepen. Dat is het energielandschap waar we op termijn naartoe moeten.

Snowball, de cleantech-hub waar Smappee in is ondergebracht, fungeert daarbij als een voorbeeldgebouw. Als we volop stroom opwekken via de zon, gebruiken we die energie ook om via een warmtepomp ijs aan te maken, dat in een ijskelder wordt gestockeerd in water op een temperatuur van 0 °C. Die zelfgemaakte koude gebruiken we om het bedrijfsgebouw in de zomer af te koelen. Als pionier die samenwerkt met kennisinstellingen zoals UGent, KU Leuven en TU Delft, engageren we ons ook voor projecten waarbij we innovatieve cleantech-ondernemingen de kans geven hun technologie te testen in ‘real life’-situaties op de Snowball-site.

Dé boodschap is dus: verstandig omgaan met de beschikbare hernieuwbare technologieën en ons daarbij laten ondersteunen door artificiële intelligentie. We hébben de data die aantonen hoeveel energie een bedrijfsgebouw nodig heeft op werkdagen. We wéten hoeveel zonne-energie nog opgeslagen is in onze batterij. Combineer die data met de marktprijzen voor energie én de weersvoorspellingen voor de komende dagen en je krijgt de perfecte energie-adviezen: wanneer koop ik het best energie aan, hoeveel procent van de energie op mijn batterij kan ik ten dienste stellen van de gemeenschap, wat levert mij dat op? Investeren in een maximale energieflexibiliteit van je bedrijfsgebouw leidt sowieso tot een positieve businesscase.

Energiecomfort is iets zoals geluk: je moet niet hopen dat het op je afkomt, maar het zelf creëren. Bedrijfsleiders zijn goed geplaatst om, zowel in hun onderneming als privé, op dat vlak het goede voorbeeld te geven. De tijd is er meer dan ooit rijp voor.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels