Hoe maak je van je mensen gelukkige medewerkers?
Barbara Van Goeye SD Worx

Hoe maak je van je mensen gelukkige medewerkers?

Praktijck - SD Worx

Een werkgever die werkgeluk centraal plaatst, is een aantrekkelijke werkgever. Daar zijn de meeste bedrijven het over eens. Ruim zes op de tien Belgische werkgevers schenkt er prioritair aandacht aan om talent aan te trekken en te behouden. Dat blijkt uit ons The Perfect Match-onderzoek. 

“Zijn je medewerkers gelukkig op het werk?” Een eenduidig antwoord hierop bestaat niet, want werkgeluk is persoons- en tijdsgebonden, moeilijk meetbaar en hangt af van uiteenlopende factoren. Ook dragen bedrijven en medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het abc van gelukkige medewerkers

Kort samengevat bepalen drie basisfactoren werkgeluk: 'autonomy', 'belonging' en 'contribution'. Samen vormen ze een ideale cocktail van jobinhoudelijke, organisatorische en relationele toetsen om van werkgeluk een prioriteit in je bedrijfsbeleid te maken. 

A van ‘autonomy’

Medewerkers hebben behoefte aan vrijheid om op hun manier en volgens hun persoonlijke waarden te werken. Tegelijk willen ze voldoende uitdagingen in hun professionele parcours. Hoe je die vrijheid organiseert en werkbaar maakt, hangt grotendeels af van de sector en de job. Een kader voor flexibel werken is sowieso een goed startpunt. Dat steunt doorgaans op vier pijlers: flexibele werktijd, werkplek, jobinvulling en arbeidsrelaties.

B van ‘belonging’

Faciliteer verbondenheid met directe collega’s, teamleden en leidinggevenden, maar ook met de organisatie en bedrijfswaarden. Om dat gevoel van ‘erbij horen’ te concretiseren zijn onder meer duidelijke rollen en taakverdeling, een constante feedbackcultuur, duurzaam talentbeheer en een inspirerende bedrijfscultuur enkele basisvoorwaarden. Ook de fysieke en sociale werkomgeving kan een gevoel van verbondenheid maken of kraken. Tot slot verdient ook technologie de nodige aandacht. Pak je digitalisering doordacht aan, dan stelt het je medewerkers in staat om beter samen te werken.

C van ‘contribution’

Medewerkers willen voelen effectief iets te betekenen en er ook nog eens waardering voor krijgen. Vertel medewerkers hoe ze bijdragen tot de bedrijfsdoelstellingen, of zelfs tot het bredere maatschappelijke plaatje. Dat werkt al snel aanstekelijk en engagerend. Erkenning tonen kan heel wat vormen aannemen: van een motiverend loonbeleid over inspirerend mentorschap tot duurzaam talentmanagement.

Van abc naar 1-2-3

Om werkgeluk te bevorderen, heb je diverse gelijklopende acties nodig. Hou daarbij altijd in het oog dat initiatieven elkaar versterken en zeker niet tegenwerken. Vóór je concreet aan de slag gaat, is het raadzaam om een algemeen beleid of actieplan uit te werken voor meer geluk op het werk:

  1. Maak je vooruitgang meetbaar via een nulmeting en herhaalonderzoeken. Die metingen peilen naar medewerkerstevredenheid en -engagement, psychosociaal welzijn, leiderschapsstijl, enzovoort.
  2. Giet je bedrijfscultuur in een authentiek verhaal dat zichtbaar is langs het volledige medewerkerstraject: van sollicitatie over groei en ontwikkeling tot afscheid. 
  3. Bepaal gerichte acties voor werknemers en teams of functies om verschillen in de subjectieve betekenis van werkgeluk te coveren. 

SD Worx
www.sdworx.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels