Wat als u als zaakvoerder uitvalt? Een noodscenario voor uw onderneming
Willem De Bock Vandelanotte

Wat als u als zaakvoerder uitvalt? Een noodscenario voor uw onderneming

Praktijck - Vandelanotte

De coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat we maar beter voorbereid kunnen zijn op onverwachte gebeurtenissen. Zo kan het uitvallen van de zaakvoerder door bijvoorbeeld een ongeval, zware ziekte of overlijden een zware impact hebben op de onderneming. Het is dan ook belangrijk om voor dit soort situaties een noodscenario klaar te hebben. Op die manier garandeert u de continuïteit van uw onderneming. Wij helpen u alvast op weg met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van zo’n noodscenario.

Opvolging

Het is belangrijk om duidelijk vast te leggen wie de tijdelijke en vaste opvolger van de onderneming zal worden. Zo gaat er geen kostbare tijd en energie verloren in de zoektocht naar een geschikte kandidaat én wordt de continuïteit van de onderneming meteen gegarandeerd. Uw opvolger kan zowel een interne medewerker als een externe partner zijn. Het kan interessant zijn om deze beslissing samen met een ervaren adviseur te nemen.

Bedrijfsprocessen

Om de overgang vlot te laten verlopen is het van het allergrootste belang dat de belangrijkste bedrijfsprocessen door meerdere mensen gekend zijn. Het documenteren en uitschrijven van deze processen is dan ook onmisbaar. Maak een draaiboek van de onderneming en vergeet ook de contactenlijst niet, denk maar aan banken, uw verzekeringsmakelaar of accountant.   

Aandelen

Door het opmaken van een aandeelhoudersovereenkomst is het duidelijk wie de aandelen kan overnemen in welke situatie en tegen welke prijs. Dit is vooral belangrijk wanneer er verschillende vennoten in de onderneming zijn. Door dit op voorhand te bespreken en vast te leggen, vermijdt u dat er ongewenst medezeggenschap is. De nabestaanden van een overleden vennoot zijn namelijk niet noodzakelijk de meest aangewezen personen om de zaak mee verder te zetten. Bovendien kan het voor de nabestaanden interessanter zijn dat ze een geldsom ontvangen in plaats van aandelen. 

Zorgvolmacht

Het opmaken van een zorgvolmacht zorgt ervoor dat u als ondernemer een lasthebber kan aanstellen om bepaalde vermogenshandelingen te stellen wanneer u daartoe zelf niet langer in staat bent. U kan hierbij ook meteen de bevoegdheden en de bijhorende omvang vastleggen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor uw privévermogen uw partner als lasthebber aan te duiden, terwijl u voor uw zakelijk vermogen uw zakenpartner kiest.

Communicatie

Wanneer u onverwacht uitvalt, kan er al snel ongerustheid ontstaan bij uw klanten, medewerkers of leveranciers. Om hierop te anticiperen, kan u reeds op voorhand een duidelijke en eenduidige communicatie uitwerken. Op die manier wekt u het vertrouwen en maakt u duidelijk dat er geen ongerustheid over de toekomst hoeft te zijn. Onzekerheid moet in dergelijke gevallen namelijk absoluut vermeden worden. 

Verzekeringen

Verzekeringen vormen het sluitstuk van het noodscenario. De verzekeringsuitkeringen kunnen er namelijk voor zorgen dat de financiële impact op de vennootschap beperkt blijft en dat de continuïteit gegarandeerd wordt. Naast een gewaarborgd inkomen en een overlijdensdekking ten gunste van het gezin, bestaan er ook oplossingen op maat van de vennootschap. 

Een bedrijfsleidersverzekering zorgt ervoor dat de vennootschap in het geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden van de bedrijfsleider een uitkering ontvangt. Op die manier kunnen de vaste kosten voor een bepaalde periode afgedekt worden of kunnen de kosten voor een vervanger worden gedragen. Dat geldt ook voor de lopende kredieten. 

Daarnaast haalden we reeds aan dat de aandelen bij overlijden van de ene vennoot door de andere vennoot overgenomen kunnen worden. Het is echter allerminst evident dat de overblijvende vennoot over voldoende financiële middelen beschikt om de aandelen te kunnen overnemen. Een overlijdensdekking, waarbij vennoten een verzekering nemen op elkaars hoofd, kan hier een oplossing bieden.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels