Op het scherp van de snede

Het federaal planbureau berekende na de zomer nog dat we door de dagelijkse files in ons land jaarlijks 2,3 miljard euro welvaartswinst mislopen. Daarbij wordt echter ook 900 miljoen subsidiëring van openbaar vervoer en bedrijfswagens mee in rekening genomen. Een mens kan zich afvragen hoe realistisch het is om daaraan te tornen in ruil voor een efficiëntere en eerlijkere verkeersfaciliteit. 

 

STERCK Antwerpen — Nr.27

STERCK. Antwerpen
Nr.27

oktober - november - 2019